KATEGORIJA: Ostalo | 15.02.2012

„Bez ranog učenja gubimo najvažnije godine u razvoju djeteta“

Igre koje usporavaju razvoj djece a da roditelji toga nisu ni svjesni; zaboravljene igre od višestruke vrijednosti u ranom rastu i razvoju, a koje danas roditelji nerijetko zabranjuju neke su od tema o kojima je  na početku drugog dana međunarodne konferencije “Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje” govorio dr. Ranko Rajović, izvršni direktor MENSA Srbije i predsjednik svjetskog MENSA komiteta darovite djece.

„Djeca u našem dijelu Evrope pokazuju najlošije rezultate u funkcionalnom znanju, dok su u repetitivnom znanju nešto bolja ali i dalje pri dnu ljestvica. Problem počinje od rane stimulacije djeteta, u periodu od njegovih tri do šest godina kada mi čekamo da ono krene u školu, kada gubimo najvažnije tri godine u razvoju djeteta“, kazao je Rajović. Pojasnio je kako dijete danas nije isto kao dijete prije 60 godina kada je nastala literatura po kojoj veliki broj pedagoga na teritoriji nekadašnje Jugoslavije i danas radi.

„Ne kažem da su kompjuteri i edukativne igrice nekorisni, ali je samo pitanje na koliko vremena dnevno ih ograničiti. Dijete koje provede tri sata za računarom se ne kreće, a čovjek je biće za kretanje i sve uobičajene dječije aktivnosti: trčanje, skakanje, penjanje… ustvari su instiktivne aktivnosti koje mozak traži da bi se razvijao“, kazao je Rajović.

Prvog dana konferencije izlagali su eminentni stručnjaci iz oblasti dječijeg razvoja kao što su Yves Zarka iz Generalnog direktorata za školsko obrazovanje Ministarstva obrazovanja Francuske, regionalna savjetnica za rani rast i razvoj iz UNICEF-ovog regionalnog ureda u Ženevi Deepa Grover, Jan Van Ravens i Pia Rebello Brito sa  prestižnog Yale univerziteta, profesor Ulf Janson s Univerziteta u Štokholmu…

Teme prvog dana konferencije obuhvatile su pitanja pristupa kvalitetnog predškolskom obrazovanju, te predstavile učinkovite metode programa „Obrazovanje za mir“ te škole „La maternelle“ iz Francuske.

Rezultat konferencije biće set konkretnih poruka obrazovnim institucijama u BiH za povećanje uključenosti djece u predškolsko obrazovanje koje je prema brojnim naučnim dokazima ključ za bolji uspjeh djece u školovanju.

Konferenciju organizira UNICEF u BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i Ministarstvom prosvjete kulture Republike Srpske a okupila je međunarodne eksperte, kreatore politika, praktičare koji djeluju u oblasti odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, istraživača, predstavnike civilnog društva i međunarodnih organizacija iz Francuske, Litvanije, Moldavije, Holandije, Srbije, Španije, Švedske, Turske, Sjedinjenih država, kao i Regionalnog ureda UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju.