KATEGORIJA: Ostalo | 14.02.2012

„Ulaganje u predškolsko obrazovanje nije trošak, to je investicija za budućnost“

U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija “Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje” na kojoj će brojni eminentni stručnjaci iz svijeta i BiH sačiniti konkretne preporuke vlastima na svim nivoima za povećanje učešća djece u predškolskom obrazovanju. Kako je na otvaranju konferencije kazao federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, konferencija koju orghanizira UNICEF uz podršku obrazovnih institucija na više nivoa u BiH treba da ukaže na potrebu povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem:
„Trenutno je obuhvat od pet do 12 odsto sramotan i u odnosu na evropski prosjek i prosjek zemalja kakva je Francuska koja ima 99 odsto djece uključeno u predškolsko obrazovanje poražavajući. Federalno ministarstvo ima usvojenu politiku ranog rasta i razvoja, radi se na strategiji, ali se svi zajedno moramo više angažirati s obzirom da se nažalost najčešće smanjenja budžeta odnose upravo na obrazovanje, a marka uložena u predškolsko obrazovanje nije trošak, to je investicija za budućnost“, kazao je Mašić.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Florence Bauer potcrtala je važnost uključivanja djece u predškolsko obrazovanje i ukazala na činjenicu da djeca koja su uključena u predškolsko obrazovanje imaju bolje preduslove za kasnije školovanje.

„Rezultat konferencije biće set konkretnih poruka za povećanje uključenosti djece u prtedškolsko obrazovanje koje je prema brojnim naučnim dokazima ključ za bolji uspjeh djece u školovanju. U BiH oko 90 odsto djece nije uključeno u predškolsko obrazovanje i cilj je da se taj procenat smanji. U okviru naših napora, UNICEF je pred ovu konferenciju  uputio Javni poziv općinama/opštinama za prijavu projekata povećanja obuhvata djece uzrasta 3-6 godina predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem“, kazala je Bauer.

Prisutnima su se obratili i Esma Hadžagić, pomoćnica ministrau sektoru za obrazovanje Ministarstvo civilnih poslova BiH, Jadranka Mihić u ime Delegacije Evropske unije u BiH, te video –porukom Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture RS.

Konferenciju organizira UNICEF u BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i Ministarstvom prosvjete kulture Republike Srpske. Na dvodnevnoj konferenciji će se obratiti neki od najeminentnijih stručnjaka iz oblasti ranog rasta i razvoja koji će odgovoriti na što više pitanja i dilema te razmijeniti iskustva sa svim učesnicima.