KATEGORIJA: Ostalo | 28.12.2011

Akcioni plan prevencije maloljetničkog prijestupništva predstavljen u Zenici

Okrugli stol na kojem je predstavljen „Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i primjenu alternativnih mjera u Općini Zenica“ privukao je veliki broj predstavnika aktera dječije zaštite zainteresiranih za sam sadržaj Akcionog plana te za uključivanje u njegovu realizaciju.

U organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla, organizacije-partnera u projektu “Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“ koji podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF, na okruglom stolu predstavljeni su neki od najbitnijih segmenata Akcionog plana kojeg je u proteklom periodu izradila općinska radna grupa Projekta, i koji je tokom same izrade već pokazao prve rezultate.

„Tokom početka izrade Plana kroz povezivanje nekoliko institucija u okviru radne grupe realizirane su četiri odgojne preporuke u korist lokalne zajednice, kao alternativne mjere kažnjavanju maloljetnih prijestupnika. Bez ikakvih problema uspjeli smo realizirati da četiri prijestupnika obave po 60 radnih sati u korist lokalne zajednice koje su proveli u okviru Doma za stara lica, ustanove Dom i porodica i organizacije Medica“, kazao je Ejaz Šarić iz Centra za socijalni rad Zenica, i član općinske radne grupe na okruglom stolu nakon što je prisutnima prezentirao ključne principe akcionog plana istaknuvši kako je njegov poseban značaj u tome što promovira restorativnu pravdu, prevenciju i alternativne mjere kažnjavanju, uz uključivanje škole, porodice i lokalne zajednice.

„Alternativne mjere prilika su za svako dijete koje se našlo u situaciji da nešto uradi. Nisu ta djeca rođena kao kriminalci, većina njih su u društvu hrabri, ali kroz rad s njima mogu reći da su većina njih djeca koja mogu shvatiti šta su uradila i uz adekvatan tretman ispraviti grešku. Ne urade ta djeca nešto zato što su to htjela, već roditelji koji su napravili propust, ili pak lokalna zajednica, svi mi“, kazala je Slavica Džaferović, sudinica za maloljetnike u Općinskom sudu Zenica, pojašnjavajući kako su alternativne mjere predviđene samo u slučaju djela za koja je predviđena kazna manja od tri godine, i za one ranije nisu evidentirani kao počinioci te na taj način dobijaju drugu šansu.

Na okruglom stolu je zaključeno i kako se kroz Akcioni plan posebno treba raditi na prilagođavanju pedagoških standarda kojima bi se poboljšale vannastavne i vanškolske aktivnosti djece, a svi predstavnici organizacija i institucija uz isticanje ranijih pozitivnih primjera pozvani su da se ubuduće oko svih projekata konsultiraju sa timom za praćenje i koordinaciju Akcionog plana, kako bi se sve aktivnosti mogle objediniti i kako bi se blagovremeno mogli uključiti svi akteri.

„Ne treba za sve aktivnosti novac, i niko me ne može ubijediti da se uz jaku volju i mnogo iskrenog volonterizma ne mogu napraviti ogromni pomaci. Ključni pojam u budućoj realizaciji Akcionog plana treba da bude partnerstvo svih nas u korisnim prijedlozima“, kazao je Selver Keleštura, predstavnik Općine Zenica i član zeničke radne grupe Projekta  “Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“  koji se uz terensku podršku nevladinih organizacija “Zdravo da ste” iz Banja Luke i “Biro za ljuska prava” iz Tuzle implementira u još osam gradova u BiH gdje se usvajaju akcioni planovi kroz koje će se uspostaviti mjere koje su stručnjaci iz raznih oblasti vezanih za dječiju zaštitu i zaštitu djece u kontaktu sa pravosuđem, uvesti u sistem.