KATEGORIJA: Mediji , Novosti | 22.06.2017

BIHAĆ: Predstavljena publikacija “Mediji u najboljem interesu djeteta”

U Bihaću je održana prezentacija publikacije ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja”, nastala na inicijativu i uz podršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica BiH nakon čega je održana i javna diskusija. Publikacija je nastala kroz proces konsultacija i zajedničkog rada predstavnika akademske zajednice, institucija vlasti, nevladinih organizacija i aktivista, i praktičara – medijskih profesionalaca, koji je iniciralo i vodilo predstavništvo UNICEF-a u BiH.

“Publikacija je namijenjena svima, jer djeca treba da se tiču svih nas. Namjera nam je bila da stavimo na jedno mjesto sve ono što može dati odgovore, ili podstaći na nova pitanja sve one koji se na bilo koji način bave djecom – kao roditelji, prosvjetni radnici, pedagozi ili novinari”, kazala je na prezentaciji Nela Kačmarčik iz UNICEF-a BiH.

Ivana Zečević s Univerziteta u Banja Luci i jedna od koautorica Publikacije istakla je važnost medijske pismenosti kako djece, tako i roditelja:

“Za djecu danas lokalna zajednica nije samo naselje ili grad u kojem žive kao što je bio slučaj kada smo mi odrastali, za djecu je danas lokalna zajednica cijeli svijet kojem mogu da pristupe preko interneta, i jednostavno treba da budu spremni da znaju kako da se nose sa tolikom količinom informacija koje su im dostupne”, kazala je Ivana Zečević.

Novinarka i aktivistica Ana Kotur koja je u publikaciji pisala o izvještavanju o djeci s poteškoćama, kazala je kako je jako bitno da novinari, ali i roditelji i oni koji se bave dječijom zaštitom, odgojem i edukacijom, imaju relevantne informacije o tome šta su dječija prava i kako ih zaštititi.

“Velika je odgovornost na svima, i kada govorimo o djeci treba da znamo da svako dijete ima iste potrebe”, kazala je Ana Kotur.

 

Jedan od koautora publikacije, novinar i saradnik UNICEF-a Almir Panjeta kazao je kako je imao priliku podijeliti iskustva izvještavanja s poplavljenih područja u maju 2014. godine s fokusom na izvještavanje o djeci.

“Želio sam podsjetiti kolege i kolegice da uz obavezu da zaštitimo djecu, imamo i obavezu da poštujemo i njihovo pravo na izražavanje, pravo da prime ali i da daju informaciju koje im garantuje Konvencija o pravima djeteta, i da poštujući Konvenciju i Kodeks za štampu i online medije mogu napraviti priču i izvijestiti istovremeno štiteći dignitet svakog djeteta”, kazao je Panjeta.

Elvira Islamović s Pedagoškog fakulteta u Bihaću uzevši učešće u javnoj diskusiji kazala je kako smatra da je Publikacija “vrijedno djelo s obzirom na različite stručne pristupe”.

“Uvijek je potrebna literatura na ovu temu, i mislim da će Publikacija biti korisna novinarima, roditeljima i nastavnicima, i da predstavlja važan izvor informacija za sve koji se bave pitanjem medijske pismenosti. Voljela bih da se otvore vrata i drugim stručnjacima i da se još više govori o medijskoj pismenosti jer djeca danas više vremena provode s medijima nego s roditeljima, i voljela bih da se pokrene inicijativa uvođenja medijske pismenosti u obrazovni sistem”, kazala je Elvira Islamović.

Publikacija ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja” predstavljena je u maju u Sarajevu, a prezentacija u Bihaću prva je u nizu promocija na kojima će se govoriti o Publikaciji, a kroz javne diskusije će se prikupljati mišljenja i stavovi za unapređenje narednog izdanja.