KATEGORIJA: Pravda za svako dijete | 18.09.2012

Bijeljina: Memorandum o razumijevanju unaprijediće zaštitu djece u kontaktu sa pravosuđem

Članovi radne grupe UNICEF-ovog projekta “Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH” u Bijeljini u ime institucija-aktera dječije zaštite koje predstavljaju, potpisali su u ponedjeljak Memorandum o razumijevanju koji će nakon okončanja provedbe projekta obavezati institucije potpisnice da nastave sa provođenjem „Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i primjenu alternativnih mjera”. Radna grupa koju predstavljaju institucije kao što su Centar za socijalni rad, aktivi nastavnika osnovnih i srednjih škola, Centar javne bezbjednosti, općinske službe za društvene djelatnosti i druge, te predstavnici NVO “Omladinski centar Bijeljina” tokom implementacije projekta sačinili su akcioni plan koji predviđa niz mjera za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa djecom koja su se našla u sukobu sa zakonom.

“Ovo je vrlo ozbiljan protokol koji predviđa vrlo ozbiljno djelovanje. Ukoliko u narednom period svi akteri budu djelovali kako je predviđeno, ako budemo adekvatno radili na prevenciji, onda će sudovi i tuilađtva imati sve manje posla”, kazao je prilikom potpisivanja gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.

Memorandum je u ime Opštinskog tužilaštva Bijeljina potpisala Danica Stjepanović koja je izrazila zadovoljstvo urađenim:

“Bez zajedničkog djelovanja svih nas teško je postići bolje rezultat, a sigurna sam da ćemo kroz usku saradnju poštujući obaveze preuzete memorandumom zasigurno unaprijediti situaciju i preventivnim djelovanjem izbjeći situacije u kojima maloljetnici dolaze u sukob sa zakonom”, kazala je Danica Stjepanović. Zadovoljstvo su izrazili i Dragorad Vasić i Radmila Mićanović iz aktiva osnovnih odnosno srednjih škola koji su istakli potrebu za što boljom saradnjom škola i Centra za socijalni rad.

Goran Solaković iz Omladinskog centra Bijeljina, lokalne partnerske NVO, najavio je da će se odmah početi i direktno raditi na provođenju akcionog plana i to kroz seriju radionica o nenasilnoj komunikaciji za djecu i roditelje u pet ruralnih područja.

Projekat “Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Bosni i Hercegovini” podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF uz prtnerstvo sa “Biroom za ljudska prava Tuzla” i organizacijom “Zdravo da ste” iz Banja Luke. U svrhuu unapređenja pravosudnog sistema za djecu u Bosni i Hercegovini kao i radi jačanja pravnog i političkog okvira, sistema, usluga i praksi projekat se provodi u Bihaću, Bijeljini, Čapljini, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Trebinju, Tuzli, Zenici i Brčko Distriktu.