KATEGORIJA: Ostalo | 08.12.2012

Brčko dobija najsveobuhvatnije “Prihvatilište za djecu i maloljetnike”: “Niko ne može izračunati cijenu dječije traume”

U Brčkom je održana prezentacija projekta “Prihvatilište za djecu i maloljetnike” Odjeljenja za zdravstvo i druge usluge Vlade Brčko distrikta čija bi realizacija doprinijela boljem i adekvatnijem postupanju sa djecom žrtvama nasilja, svjedocima ili počiniocima krivičnih djela. Projekat je nastao kao potreba za ispunjenjem pojedinih aktivnosti “Akcionog plana prevencije maloljetničkog prijestupništva i primjene alternativnih mjera u Brčko distriktu” izrađenog u sklopu UNICEF-ovog projekta „Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu s pravosudnim sistemom u BiH” i podršku Vlade Distrikta, te ispunjenja mjera predviđenih novim zakonima.

Kroz projekat Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u BiH (SIPS) UNICEF je direktno podržao i samu izradu projekta obezbjedivši stručne saradnike “Inove” koji su pomogli u izradi analize isplativosti projekta koja pokazuje kako će u dvogodišnjem periodu gledano i sa financijske strane Prihvatilište biti znatno jeftinije rješenje od dosadašnje prakse. Prezentaciji projekta prisustovali su predstavnici Vlade i Skupštine Brčko distrikta, policije, Granične policije, nevladinog sektora, advokati, pravnici i stručnjaci iz oblasti zdravstva i dječije zaštite. Vlada je obezbijedila prostor u kojem bi Prihvatilište trebalo biti, a za njegovo pokretanje potrebno je inicijalnih 50.000 KM.

“Analiza troškova pokazuje manje opterećenje budžeta što se može pokazati kroz brojke. Ono što je posebno bitno jeste da izgradnjom prihvatilišta djeca u sukobu sa zakonom, djeca žrtve ili svjedoci, neće morati da prolaze kroz sve što danas moraju proći, neće morati davati izjave o za njih traumatičnom događaju po nekoliko puta u različitim ustanovama što ih dodatno traumatizira, ukratko, niko ne može izračunati cijenu dječije traume koja će biti smanjena ovim prihvatilištem koje će kad se izgradi biti jedino tako sveobuhvatno u BiH, regiji, a možda i u Evropi. Zašto mi ne bismo pokazali da jedan mali grad može imati sve po standardima EU i prije nego BiH postane članica?”, kazala je na prezentaciji Senka Petković, voditejlica Službe psihosocijalne zaštite u Odjeljenju za zdravstvo i druge usluge Brčko distrikta. Pojasnila je kako je dječija zaštita trenutno “rascjepkana”, nisu do kraja jasni zadaci svakog aktera u kriznim situacijama, djeca u kontaktu sa pravosudnim sistemom i djeca žrtve nerijetko čekaju u policiji na dalje postupanje, nerijetko se mora irganizirati njihovo prebacivanje u tuzlu, Orašje ili Sarajevo što uz dodatne traume djeci iziskuje i dodatne troškove.

“Analiza isplativosti pokazala je da bi u poređenju sa svim troškovima trenutnih procedura, Prihvatilište za dvije godine uštedjelo 56.980 KM iz budžeta. Planirano je da prihvatilište funkciju prihvatne stanice do sedam dana, u težim slučajevima prihvatilišta do 30 dana, a sam program prihvatilišta uz pomenuto obuhvata zbrinjavanje djece ukoliko je potreban temeljniji opservaciono-dijagnostički tretman, te sistem određenih djelatnosti putem kojih će im se obezbijediti privremeni smještaj, ishrana u sklopu Javne kuhinje, zdravstveno-higijenska zaštita, utvrđivanje njihovog identiteta kao što je na primjer slučaj sa djecom pronađenom u ilegalnim migracijama, te savjetodavni tretman”, pojasnila je Senka Petković. Dodala je i kako će prostorije u Prihvatilištu biti odvojene prematome da li su djeca počinioci krivilnih djela, žrtve, svjedoci, stariji ili mlađi maloljetnici i drugo.

Prisutni su podržali otvaranje Prihvatilišta, a konačnu riječ daće vlasti koje trebaju da odobre sredstva iz budžeta za narednu godinu. Izgradnju je podržao i advokat Predrag Pavlović koji je risustvovao prezentaciji:

“Mislim da će Prihvatilište pomoći djeci i da je u njihovoj koristi, ali će doprinijeti i smanjenu stope kriminaliteta, tako da je ovo projekat od značaja za sve građane Brčko Distrikta koji ga trebaju kao tavvog podržati”, kazao je Pavlović.

Predviđeno i opremanje specijalizirane prostorije prilagođene radu sa djecom u kontaktu sa pravosudnim sistemom, bilo da se radi o žrtvama, svjedocima ili osumnjičenima za krivična djela sa ciljem da se ispitivanje učini što manje traumatičnim i da se rad uskladi sa međunarodnim standardima.