KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti , Priče iz učionica | 02.02.2016

STRUČNI SKUP U SARAJEVU: Inkluzija kao proces kojem je dijete u centru pažnje

U Sarajevu je u organizaciji UNICEF-a počeo dvodnevni Inicijalni sastanak 'Inkluzivno obrazovanje u BiH' koji je okupio stručnjake i praktičare iz cijele BiH. Učesnice i učesnici će tokom dvodnevnog stručnog sastanka skupa sa prof. dr. Judith Hollenweger s Pedagoškog instituta Univerziteta u Cirihu, i Norom Shabani, specijalisticom za obrazovanje i inkluzivno obrazovanje u CEE/CIS regionalnom uredu UNICEF-a raditi na ključnim principima i osnovnim konceptima UNICEF-ovih modula obuke za predavače s ciljem prihvatanja obrazovnog modela usmjerenog na svako dijete.
KATEGORIJE NOVOSTI: Moje mjesto pod suncem , Novosti | 01.02.2016

IZLOŽBA DJEČIJIH RADOVA U CENTRU SARAJEVA: Odraz svijeta kakvim ga djeca vide, svijeta za koji se treba boriti”

Na platou ispred Katedrale u Sarajevu otvorena je izložba fotografija 'Moje mjesto pod suncem' koja otkriva svijet kakvim ga vide djeca iz općina/opština Bijeljina, Bosanski Petrovac, Derventa, Foča, Gradiška, Maglaj, Mostar, Prijedor i Živinice i Brčko Distrikta koja su učestvovala na inkluzivnim foto-radionicama.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 16.12.2015

KONFERENCIJA PEDIJATARA: Obaveza svake države je da se svakom djetetu osigura pravo na najviši mogući standard zdravstvene zaštite

Dodjelom certifikata za 26 profesionalaca koji su prošli obuku iz Osnovnog programa za rano prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja djece uzrasta do 18 godina u Sarajevu je počela dvodnevna Konferencija “Pedijatrija – Izazovi i mogućnosti s fokusom na ranu detekciju i intervenciju” koju Udruženja pedijatara Bosne i Hercegovine organizira u saradnji s UNICEF-om BiH i pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 15.12.2015

NIRVANA PIŠTOLJEVIĆ: “Što ranije počnemo sa stimulacijom razvoja, dijete će manje kasniti za vršnjacima tipičnog razvoja”

Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine u saradnji s UNICEF uredom u Bosni i Hercegovini, i pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva u srijedu u Sarajevu organizira Konferenciju "Pedijatrija– Izazovi i perspektive s fokusom na ranu detekciju i intervenciju". Dr. Nirvana Pištoljević, izvršna direktorica nevladine organizacije EDUS (Edukacija za sve), autorica seta razvojnih bihevioralnih skala, vodiča, priručnika i brošura za stručnjake ali i roditelje koji po prvi put u BiH omogućavaju adekvatnije praćenje ranog rasta i razvoja djece na Konferenciji će govoriti na temu "Materijali i instrumenti za ranu detekciju i intervenciju djece sa poteškoćama u rastu i razvoju", a u intervjuu za blog ZaSvakoDijete.ba Dr. Pištoljević govori o stanju u BiH kad su u pitanju detekcija i rana intervencija i najefektnijim mehanizmima, o tome koliko su ove dvije komponente bitne za uspješniji tretman a koliko je pogubno ukoliko dijete do njega ne dođe blagovremeno, potrebi razvijanja patronažne službe kao idealne prilike da se u prvim danima života novorođenčeta ustanove svi potencijalni rizici koji mogu ugroziti pravilan rast i razvoj djece...

KATEGORIJE NOVOSTI: Mediji , Novosti | 03.12.2015

ZAJEDNIČKA IZJAVA NOVINARA: “O dječijim pravima izvještavati kontinuirano, a ne samo na datume koji se odnose na određenu temu”

Iz zajedničkih promišljanja i diskusija učesnika i učesnica nedavno održane radionice „Novinarski doprinos zaštiti i promociji prava djeteta u BiH“ i svih finalista Konkursa/natječaja Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH u organizaciji UNICEF-a u Bosni i Hercegovini nastala je Zajednička izjava čiji je cilj unaprijediti izvještavanje o djeci u BiH, i okupiti medijske profesionalce oko jedne ideje, dati smjernice i pokrenuti dijalog i kroz širenje broja potpisnika okupiti što više novinara oko ideje unapređenja izvještavanja o djeci. Izjavu u cijelosti prenosimo:

KATEGORIJE NOVOSTI: Kanton X , Novosti | 23.11.2015

USLUGE RANOG RASTA U TOMISLAVGRADU: “Anđela samo što nije prohodala, da nije bilo terapija ne bi bilo ništa…”

Mala Anđela  ima 20 mjeseci i s mamom Rosom redovno dolazi na terapije kod fizioterapeutkinje Antonije Jukić u Dom zdravlja u Tomislavgradu. Kako nam objašnjava mama Rosa, Anđela je rođena sa sedam i pol mjeseci i ima poteškoća da prohoda, ali se nada da će uz pomoć Antonijinih terapija koje su dio usluga Centra za rani rast i razvoj Doma zdravlja u Tomislavgradu.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 20.11.2015

DJECA I RODITELJI U PARLAMENTU: “Molimo vas – pravite zakone koji ne sprečavaju!”

Povodom 20. novembra, Međunarodnog dana dječijih prava u Sarajevu je održana Konferencija pod nazivom 'Jer i mi postojimo'. Konferenciju je organizirala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH u saradnji s UNICEF-om u BiH. Djeca, roditelji i predstavnici udruženja djece s poteškoćama imali su priliku donosiocima odluka, članovima parlamentarnih komisija, direktno se obratiti, iznijeti sve poteškoće s kojima se susreću i zahtijevati da se ti problemi riješe.