KATEGORIJE NOVOSTI: Kanton X , Novosti | 28.05.2015

UNICEF U POSJETI LIVNU: “Veliko je zadovoljstvo vidjeti da su napori svih nas urodili plodom!”

Razdragani mališani i zadovoljni roditelji dočekali su predstavnike UNICEF-a BiH u vrtiću u područnoj osnovnoj školi ‘Ivan Goran Kovačić’ u mjestu Zabrišće kod Livna tokom posjete Hercegbosanskoj županiji u kojoj se realizira sveobuhvatan projekat „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“. Projekat finansira UN Fond za ljudsku sigurnost a implementiraju ga UN agencije u BiH – UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP u trajanju od tri godine.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 26.05.2015

KONFERENCIJA: Kako da koncept ‘Pravda za svako dijete’ postane stvarnost za svu djecu u BiH

U Sarajevu se održava Konferencija “Pravda za svako dijete”. Svrha Konferencije je osnaživanje prava djece u pravosudnom sistemu kroz pregled dosadašnjeg napretka i pronalaženje mogućih rješenja za ostale izazove. Konferencija je okupila predstavnike pravosudnog sistema, ministarstava i drugih donosilaca odluka na raznim nivoima kako bi zajednički došli do što kvalitetnijih rješenja i preporuka.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 22.05.2015

JEDINSTVENI MATERIJALI ZA BiH: Kako što prije otkriti odstupanja u razvoju djeteta i što prije doći do stručne pomoći

U Sarajevu je u petak predstavljen set vodiča, priručnika i brošura koji će stručnjacima koji pružaju usluge iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, predškolskog odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite ali roditeljima prvi put na jedinstven način omogućiti adekvatno praćenje ranog rasta i razvoja djece. Kako je istaknuto, predstavljeni materijali olakšaće rano otkrivanje eventualnih odstupanja u razvoju i što je posebno bitno – svakome od njih dati smjernice i korake koje poduzeti u slučaju odstupanja kako bi dijete šti prije dobilo adekvatnu podršku.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 19.05.2015

BIJELJINA: Radionica “Mediji i prava djeteta u Regiji Birač”

U Bijeljini je počela interaktivna radionica “Mediji i prava djeteta u Regiji Birač” namijenjena novinarima, urednicima i stručnjacima iz sistema socijalne i dječije zaštite. Radionica ima za cilj razmjenu informacija, znanja i iskustava u vezi sa zaštitom i promocijom prava djeteta u Regiji Birač. Tokom radionice učesnici će dobiti osnovne informacije o principima socijalne i dječije zaštite, intersektorske saradnje i ulozi medija u zaštiti i promociji jednakih prava za svako dijete.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 16.05.2015

DJECA, GODINU NAKON POPLAVA: “Bila sam na balkonu i okrenula leđa poplavi, nisam željela da je gledam!”

ada smo u maju 2014. godine bili u vrtiću ‘Radost’ u Šamcu bilo je najmanje – radosti. Voda se tek povlačila i podovi vrtića bili su prekriveni muljem, mali toaleti bili su prekriveni blatom u kojem su bile i igračke, fotografije djece i dječiji crteži. Godinu dana poslije, posjetu nekada poplavljenim područjima počinjemo upravo u ovom vrtiću, gdje nas umjesto slika užasa u skladu sa imenom vrtića dočekuju – prizori radosti. Vrtićem odjekuje dječija graja, grupa ‘mališana’ ruča pa će na spavanje, mlađa grupa pleše hoki-poki, a predškolci spremaju sobu nakon igre.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 11.05.2015

NASTAVAK DRUŽENJA: Djeca iz Bočinje posjetila Sarajevo

U novembru prošle godine dječak Omer iz područne škole u mjestu Bočinja kod Maglaja kazao nam je da bi volio svirati gitaru koju je jednom vidio u izlogu prodavnice u Zavidovićima, a djevojčica Fatima je kazala da joj je san da svira klavir. Kao reakcija na reportažu, u februaru ove godine mala i velika raja iz sarajevske osnovne škole ‘Isak Samokovlija’ poslala im je sintisajzer, kompjuter, školski pribor, a u putu se ‘priključila’ i gitara, dok je UNICEF BiH organizirao prijevoz.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti |

OZVANIČEN POČETAK OBUKE: Profesionalci iz oblasti ranog rasta i razvoja djece imaće priliku usavršiti svoja znanja

Kako bi se ojačala i unaprijedila oblast ranog rasta i razvoja djece te poboljšala rana detekcija, dijagnostika i intervencija kod djece sa razvojnim i drugim poremećajima, na Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ozvaničen je početak obuke prve grupe polaznika Osnovnog programa za rano prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja djece uzrasta do 18 godina, a u skladu sa Strategijom za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH za period 2013.-2017. Prvu generaciju polaznika čine profesionalci iz kantona/općina u kojima se pružaju usluge unapređenja ranog rasta i razvoja. Polaznici dolaze iz Tuzle, Livna, Jajca, Velike Kladuše, Mostara, Goražda, Stoca, Maglaja, Cazina, Tešnja i Sarajeva.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 07.04.2015

VRTIĆI ZA SVE: “Predškolsko obrazovanje nije luksuz, predškolsko obrazovanje je pravo svakog djeteta i investicija u budućnost!”

Diskusijom predstavnika UNICEF-a, stručnog i nastavnog osoblja, predstavnika medija, studenata i roditelja održanom u zgradi UN-a u Sarajevu promovirana je kampanja 'Vrtići za sve' s ciljem da i nakon što je njen zvanični dio okončan kroz pridobijanje javne podrške uspostavljanju sistema kvalitetnog predškolskog obrazovanja.