KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 23.03.2015

LJUBUŠKI: Hrabre majke bore se da njihova djeca imaju bolji pristup uslugama ranog rasta i razvoja

Jaka volja nekoliko majki i susretljivost stručnjaka udruženja “Edukacija za sve “(EDUS) koji skupa sa članovima Federalne grupe za rani rast i razvoj, uz podršku UNICEF-a, realiziraju strateške pravce iz dokumenta “Strategija za unapređenje ranog dječijeg rasta i razvoja u FBiH”, omogućili su u općini Ljubuški, pristup uslugama iz oblasti ranog dječijeg rasta i razvoja.

KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 05.03.2015

DJECA PRIJE SVEGA: Konferencija o dječijim kutcima za bolju sigurnost sve djece u BiH

Kako bi se predstavio rad Kutaka za djecu, ali i uspostavila platforma za razmjenu iskustava i preporuka koje se mogu primijeniti u sličnim situacijama u budućnosti, organizacije Save the Children, UNICEF i World Vision BiH, u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti BiH, organizirali su u zgradi Parlamenta BiH konferenciju “Djeca prije svega: Mehanizmi zaštite u situacijama elementarnih nepogoda“.

KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 04.03.2015

SREBRENICA: Protokol za jednake mogućnosti svoj djeci

U Srebrenici je potpisan 'Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektoralnog pristupa socijalne zaštite i inkluzije djece/mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja/staratelja uvođenjem referalnog mehanizma".