KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti , Svako dijete treba porodicu | 09.12.2017

SVAKO DIJETE TREBA PORODICU: Prezentovani rezultati edukacije profesionalaca i hranitelja iz oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH

U sklopu projekta „Svako dijete treba porodicu“ Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF BiH i Europske unije, te u saradnji sa SOS Dječijim selima BiH, je organizovalo konferenciju na temu Podrška razvoju sistema hraniteljstva u FBiH. U sklopu konferencije dodijeljeni su certifikati za 23 trenera koji su završili PRIDE obuku, te postali međunarodno certificirani edukatori u oblasti hraniteljstva. Pored njih, 90 hranitelja je prošlo obuku, te su osnaženi i ojačani za pružanje kvalitetnog hraniteljstva.
KATEGORIJE NOVOSTI: Mediji , Novosti | 08.12.2017

PRIJE SVEGA I IZNAD SVEGA – DIJETE: U Tuzli i Zenici predstavljena publikacija „Mediji u najboljem interesu djeteta“

Nakon više gradova u BiH, prezentacije publikacije ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja” održane su i u Tuzli i Zenici. Prezentirana je i on-line platforma https://medijizasvakodijete.wordpress.com/ na kojoj se uz samu publikaciju mogu naći i brojni drugi sadržaji, ali i postaviti pitanja i otvoriti diskusija. Publikacija je nastala na inicijativu i uz podršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica BiH kroz proces konsultacija i zajedničkog rada predstavnika akademske zajednice, institucija vlasti, nevladinih organizacija i aktivista, i praktičara – medijskih profesionalaca, koji je iniciralo i vodilo predstavništvo UNICEF-a u BiH. O publikaciji su govorili koautorica i jedna od urednica Nela Kačmarčik, koautor i koautorice Željko Bajić, Maja Nikolić, Almir Panjeta, Zoran Ćatić i Ana Kotur koja je autorica teksta o izvještavanju o djeci s poteškoćama: “Djeca s poteškoćama u razvoju trebaju biti aktivni učesnici u pričama o njima. Djeca žele, djeca mogu, i djeca znaju kako, samo im to treba omogućiti”, kazala je Ana Kotur. Novinar Željko Bajić koji je u publikaciji također govorio o izvještavanju o djeci s poteškoćama istakao je kako nerijetko novinari u najboljoj namjeri upravo prave najveće greške kada je izvještavanje o djeci s poteškoćama. “Kada vidite neko dijete na ulici, ne znate iz kakve porodice dolazi, ko su mu roditelji, šta mu je hobi... Kada vidite dijete s poteškoćama, vi tu poteškoću odmah vidite, ali nije poteškoća ono što njega čini, to je prije svega i iznad svega-dijete. Nije poteškoća ono što treba da bude dominantno u prilogu, dominantno je dijete, a svako dijete ima neki kvalitet bez obzira da li ima ili nema poteškoće – neko dobro crta, neko dobro pjeva, piše...”, kazao je Željko Bajić. Jedan od autora Zoran Ćatić, koji kaže da se bavi medijima i “zloupotrebom medija u humane svrhe”, autor je i mota Publikacije: “Javni interes, niti bilo koji drugi, ne smije biti ispred interesa djeteta”. “Na uključivanje u rad na publikaciji motivisala me priča o tome šta je zaista javni interes i šta je u tome interes djeteta. Svi se i kao profesionalci i kao roditelji možemo zapitati: Šta je to javni interes mog djeteta? Znam li ja kao roditelj šta je u najboljem interesu za moje dijete? Djeca su nam se izgubila u medijskom prostoru, sve druge teme su stavljene ispred njih i sve se okrenulo naopačke od toga šta je zaista bitno – djeca!”, kazao je Zoran Ćatić. O medijskoj zloupotrebi djece govorila je koautorica Publikacije novinarka Maja Nikolić: “Mediji o djeci često izvještavaju na senzacionalistički način i kada se desi nešto loše,a to je pogrešno. Malo je priča o djeci koja nešto ostvare, o školama koje uz sve poteškoće uspiju da naprave neki veliki uspijeh. Naš poziv treba biti interes djece, a ne senzacionalizam”, kazala je Maja Nikolić. “Najbolja namjera ne mora nužno rezultirati i najboljim interesom djeteta, i to je nešto što svaki medijski profesionalac i bilo koji drugi kreator medijskog sadržaja treba imati u vidu. Najbolji interes djeteta nije nešto što se može izračunati po nekoj jedinstvenoj formuli, već se najbolji interes djeteta mora uz puno pažnje odrediti u svakom zasebnom slučaju”, kazala je Nela Kačmarčik-Maduna iz UNICEF-a BiH, koautorica i jedna od urednica Publikacije. Potcrtala je kako je publikacija otvorena za sve koji žele da dodatnim pitanjima ili razmišljanjima daju svoj doprinos kako bi sljedeće izdanje proširili i unaprijedili: “Namijenjena je, kako naslov kaže, kreatorima medijskog sadržaja, što u današnje vrijeme pojavom društvenih mreža nisu isključivo novinari,već i svi vi koji imate nalog na nekoj od tih mreža kreirate i postavljate sadržaj koji neko čita ili gleda”. [gallery columns="4" link="file" ids="11673,11674,11675,11676,11677,11678,11679,11680,11681,11682,11683,11684,11685,11686,11687,11688" orderby="rand"] "Mediji o djeci govore kada dolaze praznici, ili kada prate događaje u kojima su djeca na neki način akteri, ali često baš djeca ostanu po strani i o njima u tim prilozima govore odrasli. Publikacija skreće pažnju na pravo djeteta da bude zaštićeno, ali i da iznese svoja mišljenja, potrebe i stavove koji nažalost nerijetko ostaju u sjeni", kazala je novinarka TV Zenica Alma Huskić govoreći o publikaciji. Publikacija ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja” predstavljena je ranije u Sarajevu, nakon čega su uslijedile prezentacije u Bihaću i Banja Luci, Palama, Srebrenici i Brčkom, a prezentacije na kojima će se govoriti o Publikaciji nastavljaju se i u drugim gradovima, dok će se kroz javne diskusije prikupljati mišljenja i stavovi za unapređenje narednog izdanja.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 20.11.2017

DJECA BiH UZ MEĐUNARODNI DAN DJETETA: “Jedan dan u godini nije dovoljan da se naša prava ostvare, potrebna je stalna saradnja svih aktera”

U okviru akcije “Djeca preuzimaju 2017.” tokom koje djeca u BiH i širom svijeta povodom Međunarodnog dana djeteta i 28. godišnjice Konvencije o pravima djeteta preuzimaju ključne uloge u medijima, politici, preduzećima, sportu i zabavnim programima, u UN zgradi u Sarajevu UNICEF BiH u saradnji sa Vijećem za djecu BiH i Institucijom Ombudsmena BiH organizirao je posebnu press konferenciju.
KATEGORIJE NOVOSTI: Mediji , Novosti | 15.11.2017

DJECA I MEDIJI: Publikacija „Mediji u najboljem interesu djeteta“ predstavljena na Palama, u Srebrenici i Brčkom

U Srebrenici, na Palama i u Brčkom u protekla dva dana održane su prezentacije publikacije ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja”. Prezentirana je i on-line platforma https://medijizasvakodijete.wordpress.com/ na kojoj se uz samu publikaciju mogu naći i brojni drugi sadržaji, ali i postaviti pitanja i otvoriti diskusija.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 06.11.2017

ERIC LAURENT: “Vakcinacija će do 2020. spasiti više od 20 miliona dječijih života, BiH koristi jednako kvalitetne vakcine kao i ostatak Evrope”

Međunarodni ekspert Eric Laurent je još 1984. godine učestvovao u programu imunizacije u okviru međunarodnih i nevladinih organizacija, a zahvaljujući iskustvu kroz rad na terenu u gotovo 50 zemalja u raznim regijama, a od 1995 godine u UNICEF-u i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), pružao je tehničku pomoć ministarstvima zdravlja u različitim aktivnostima, počevši od kvaliteta i sigurnosti imunizacije, preko nadzora i kontrole bolesti, uvođenja novih vakcina, strateškog planiranja i upravljanja programima, do prikupljanja finansijskih sredstava i sveobuhvatne evaluacije programa. Tokom rada za Regionalni ured SZO za Evropu, dolazio je u Bosnu i Hercegovinu kao tehnički službenik za imunizaciju te u okviru pregleda programa proširene imunizacije (2003.g) i tehničke pomoći za nabavku vakcina (2005.g). 

KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 01.11.2017

UNICEF: Nasilno discipliniranje, seksualno zlostavljanje i ubistva ugrožavaju milione djece širom svijeta

Zapanjujući broj djece – neka dobi od samo godinu dana - doživljavaju nasilje, često od strane onih kojima je povjereno da se brine o njima, navodi UNICEF u novom izvještaju objavljenom danas.

"Poznato lice: Nasilje u životima djece i adolescenata" koristi najnovije podatke koji pokazuju da djeca doživljavaju nasilje u svim fazama djetinjstva i u svim okolnostima.

Neprihvatljivo je da se djeca svih uzrasta u svim dijelovima svijeta suočavaju sa nasiljem na mjestima koja bi trebala biti sigurna - njihovim domovima, školama i zajednicama. Šteta koju uzrokuje nasilje može potrajati cijeli život i često se prenosi s generacije na generaciju,” izjavila je regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afshan Khan. “Ovi nalazi izvještaja moraju biti apel za zaštitu svakog djeteta od nasilja.”

Ključni nalazi izvještaja sadrže;

Nasilje nad malom djecom u njihovim domovima:

Tri četvrtine svjetske populacije djece u dobi od 2-4 godine - oko 300 miliona - iskusi psihološku agresije i / ili fizičko kažnjavanje od strane njihovih staratelja kod kuće;

Oko 6 od 10 jednogodišnjaka u 30 zemalja s dostupnim podacima su redovito izloženi nasilnoj disciplini. Gotovo četvrtina jednogodišnjaka je doživjela da bude fizički protrešena kao vid kazne, a gotovo 1 od 10 je primilo šamar ili je udareno po licu, glavi ili ušima.

Širom svijeta, 1 od 4 djece mlađih od pet godina - 177 miliona - živi s majkom koja je žrtva nasilja od strane intimnog partnera.

Seksualno nasilje nad djevojčicama i dječacima:

Širom svijeta, oko 15 miliona adolescentica u dobi od 15 do 19 godina doživjelo je prisilni seksualni odnos ili druge prisilne seksualne radnje u toku života.

Samo 1 posto adolescentica koje su doživjele seksualno nasilje je izjavilo kako su potražile stručnu pomoć.

U 28 zemalja s dostupnim podacima, u prosjeku je 90 posto adolescentnih djevojaka koje su doživjele prisilni seks, izjavilo da je počinitelj prvog incidenta bio poznat. Podaci iz šest zemalja otkrivaju da su među najčešće prijavljivanim počiniteljima seksualnog nasilja nad adolescentima bili prijatelji, kolege iz razreda i partneri.

Nasilne smrti među adolescentima:

Globalno, svakih 7 minuta jedan adolescent biva ubijen činom nasilja.

U Sjedinjenim Američkim Državama, za crne dječake u dobi od 10 do 19 godina postoji skoro 19 puta veća vjerojatnoća da će biti ubijeni od bijelih dječaka iste dobi.

Ako se stopa ubojstava crnih dječaka razmatra širom nacija, Sjedinjene Države bi bile jedna od deset najsmrtonosnijih zemalja na svijetu.

U 2015. godini, rizik od ubistva za crnog adolescentskog dječaka u Sjedinjenim Državama bio je isti kao i rizik od umiranja zbog kolektivnog nasilja u ratom razorenom Južnom Sudanu.

Latinska Amerika i Karibi su jedina regija u kojoj je porasla stopa ubistava adolescenata; gotovo polovica svih ubistava među adolescentima na globalnoj razini pojavila se u ovoj regiji 2015. godine.

Nasilje u školama:

Polovica populacije djece školske dobi - 732 miliona - živi u zemljama gdje fizičko kažnjavanje u školi nije potpuno zabranjeno.

Tri četvrtine dokumentiranih pucnjava u školi koje su se dogodile u posljednjih 25 godina dogodile su se u Sjedinjenim Državama.

Objava globalnog izvještaja podudara se se regionalnim forumom o jačanju sistema prikupljanja podataka o nasilju nad djecom radi jačeg političkog zagovaranja u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana i Turske. Dvodnevni događaj je dio projekta Evropske unije, UNICEF-a i European Disability Forum-a “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama”, koji teži da ojača državne sisteme dječije zaštite i osigura socijalnu inkluziju djece sa poteškoćama.

UNICEF daje prednost nastojanjima da se zaustavi nasilje u svim svojim postupcima, uključujući i pružanje podrške vladinim naporima za poboljšanje usluga za djecu izloženu nasilju, razvijanjem politika i zakonodavstva koje štite djecu, te pomaže zajednicama, roditeljima i djeci kako bi se spriječilo nasilje kroz praktične programe kao što su roditeljski programi i akcije protiv obiteljskog nasilja.

Da bi se zaustavilo nasilje nad djecom, UNICEF poziva vlade da poduzmu hitne akcije, uključujući:

Utvrđivanje nacionalnih planova za smanjenje nasilja nad djecom - uključujući obrazovne sisteme, socijalnu zaštitu, pravosuđe i zdravstvo, kao i zajednice i djecu.

Promjene ponašanja odraslih i rješavanje problema koji doprinose nasilju nad djecom, uključujući ekonomske i društvene nejednakosti, društvene i kulturalne norme koje opravdavaju nasilje, neodgovarajuće politike i zakonodavstvo, neadekvatne usluge za žrtve i ograničena ulaganja u učinkovite sisteme za sprječavanje i reagiranje na nasilje.

Usmjeravanje nacionalnih politika na minimiziranje nasilnog ponašanja, smanjenje nejednakosti i ograničavanje pristupa vatrenom oružju i drugim oružjima.

Izgradnja sistema socijalnih usluga i osposobljavanje socijalnih radnika za pružanje preporuka, savjetovanja i terapijskih usluga za djecu koja su doživjela nasilje.

Obrazovanje djece, roditelja, nastavnika i članova zajednice da prepoznaju nasilje u svim svojim brojnim oblicima i osnaživanje pomenutih da prijavljuju nasilje na siguran način.

Prikupljanje bolje raspoređenih podataka o nasilju nad djecom.

KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 30.10.2017

LEJLA HADŽIMEŠIĆ: “Nasilje u on-line svijetu može biti gore od fizičkog, pod hitno usvojiti mjere prevencije i zaštite djece na internetu!”

Lejla Hadžimešić pravnica sa bogatim domaćim i međunarodnim iskustvom legislativne analize i rada na programima zaštite djece i autorica publikacije „Pravna zaštita od nasilja - Analiza porodičnih zakona i politika vezanih za nasilje nad djecom u Bosni i Hercegovini“ u intervjuu za blog ZaSvakoDijete.ba govori o tome koliko su djeca u BiH kroz zakone zaštićena od svih oblika nasilja, koji zakoni su adekvatni a gdje su potrebna bolja sistemska izakonska rješenja te koje to korake vlasti u BiH na svim nivoima kako bi svako dijete na jednak način bilo zaštićeno od nasilja na ulici, u školi, porodičnom okruženju i u on-line svijetu.
KATEGORIJE NOVOSTI: Novosti | 25.10.2017

JOŠ MJESEC DANA: Djeca “preuzimaju” preduzeća, vlade i zabavu povodom Međunarodnog dana djeteta

Za mjesec dana, djeca širom svijeta će preuzeti ključne uloge u medijima, politici, preduzećima, sportu i zabavnim programima kako bi iskazali podršku za milione njihovih vršnjaka koji su neškolovani, nezaštićeni i raseljeni, izjavili su danas iz UNICEF-a. Preuzimanje, koje je planirano za 20. novembar, obilježava godišnjicu usvajanja Konvencije o pravima djeteta i pokretanja prvog Međunarodnog dana djeteta.