KATEGORIJA: Ostalo | 23.05.2012

“Dani dojenja”: Skrenuti pažnju na važnost dojenja i podrške porodici

Prvi kongres o dojenju „Dani dojenja” održat će se 25. i 26. maja 2012. u hotelu Hollywood u Sarajevu. Dvodnevni kongres će okupiti renomirane stručnjake za laktaciju i dojenje iz BiH i regije, a prvenstveno je namijenjen zdravstvenim radnicima koji se bave zaštitom zdravlja žena i djece. Pored stručnih, domaći i stranih, predavača, očekuje se više od 150 učesnika, prvenstveno ginekologa, pedijatara, te medicinskih sestara akušerskog, pedijatrijskog i općeg profila.

Cilj ovog kongresa sa međunarodnim učešćem je, između ostalog, i skrenuti pažnju javnosti i zdravstvenih radnika na važnost dojenja i podrške porodici, kao i na važnost povezivanja svih aktera koji imaju ulogu u unapređenju i zaštiti dojenja.

Organizatori kongresa su Centar za majku i dijete Fenix, Cryo-Save, vodeća evropska i svjetska banka matičnih stanica, Udruženje roditelja DjeCa i Udruženje za unapređenje dojenja. Prijatelj projekta je UNICEF, a pokrovitelj Federalno ministarstvo zdravstva. (Roditeljstvo.com)