KATEGORIJA: Ostalo | 26.12.2011

Djeca BiH kreirala kampanju protiv predrasuda

Tokom ljeta 2011 djeca iz Bihaća, Bijeljine, Prijedora, Jajca, Gradiške, Srebrenika, Tešnja, Ruda, Sokoca i Sarajeva dobili su zadatak da kreiraju kampanju o prijateljstvu i poštovanju vlastite kulture i tradicije, koja uključuje i poštivanje tradicije i kulture drugih.

Iako je u vrijeme održavanja projekta bio ljetni rasput, radionice su probudile veliko interesovanje. Djeca su prvi put dobila priliku da  na osnovu vlastitog doživljaja, sama kreiraju slike i poruke, koje će uskoro osvanuti na javnim oglasnim prostorima širom BiH.
Radionice su dio programa “Kultura za razvoj” koji podržava fond španske vlade za realizaciju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F), a u Bosni i Hercegovini sprovode tri agencije Ujedinjenih nacija: UNDP, UNESCO i UNICEF.

UNICEF BiH, koji je u okviru Programa nadležan za realizaciju aktivnosti vezanih sektor obrazovanja, odlučio je sa partnerima pokrenuti kampanju za promjenu stavova i ponašanja, oslanjajući se na direktno učešće djece i odraslih, kao pouzdan metod koji može voditi pozitivnim promjenama u društvu.

Pogledajte šta su sve djeca poručila svojim vršnjacima: