KATEGORIJA: Novosti | 20.11.2017

DJECA BiH UZ MEĐUNARODNI DAN DJETETA: “Jedan dan u godini nije dovoljan da se naša prava ostvare, potrebna je stalna saradnja svih aktera”

U okviru akcije “Djeca preuzimaju 2017.” tokom koje djeca u BiH i širom svijeta povodom Međunarodnog dana djeteta i 28. godišnjice Konvencije o pravima djeteta preuzimaju ključne uloge u medijima, politici, preduzećima, sportu i zabavnim programima, u UN zgradi u Sarajevu UNICEF BiH u saradnji sa Vijećem za djecu BiH i Institucijom Ombudsmena BiH organizirao je posebnu press konferenciju.

“Želimo da 20. Novembar – Međunarodni dan djeteta postane dan „Za djecu, od djece“ širom svijeta”, jedna je od ključnih poruka koju su djeca-mladi reporteri i reporterke te mlade aktivistice i mladi aktivisti uputili kroz razgovor sa članicama i članovima radnih grupa Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine koje izrađuju smjernice za određivanje najboljeg interesa djeteta u BiH.

“Danas je bitan dan za nas djecu! Danas mi preuzimamo! Preuzimamo ključne pozicije širom svijeta kako bismo dokazali da smo jednaki i ravnopravni članovi društva i, još važnije – kako bismo dali podršku milionima djece kojima nisu osigurana osnovna ljudska prava. Danas obilježavamo Međunarodni dan djece, ali jedan dan u godini nije dovoljan da se naša prava ostvare, kako u svijetu tako ni u BiH. Zato je saradnja između svih aktera, uključujući roditelje, djecu, UNICEF, vijeća za djecu, ministarstva, obrazovne institucije i nevladine organizacije neophodna. Na današnji dan svi zajedno insistiramo na zabrani nasilja nad djecom u svim situacijama”, kazala je Laila Hadžiomerović, 17-godišnja volonterka u Vijeću za djecu BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH koja je moderirala konferenciju.

Bilo je govora o UNICEF-ovoj globalnoj akciji u saradnji sa djecom i adolescentima, i uz učešće brojnih partnera, medija, poznatih ličnosti i zvaničnika. Odabrana tema u Bosni i Hercegovini za ovu kampanju je zaustavljanje nasilja nad djecom sa posebnim fokusom na tjelesno kažnjavanje i nasilno discipliniranje. Djeca su se kroz brojna pitanja interesirala šta je ono što nadležne institucije rade na zaštiti prava djeteta, kako i od koga djeca mogu zatražiti pomoć ukoliko se suoče sa nasiljem, kako promijeniti neke uvriježene stavove prema kojima se fizičko kažnjavanje djece ne smatra toliko strašnim, zanimalo ih je na koji način njihova prava štiti Konvencija o pravima djeteta i koliko ona obavezuje nadležne institucije u BiH da štite djecu, a bilo je i pitanja koje su se odnosile na druge teme – od izbora zanimanja pa do toga kako biti uspješan u izabranom zanimanju.

“Potrebno je stalno raditi na promjeni svijesti, na objašnjavanju odraslima da fizičko kažnjavanje nije način, i na informisanju djece o načinima na koja mogu zaštititi svoja prava koja im garantuju zakoni i Konvencija. Jedan od načina je i što više sastanaka poput ovoga, gdje o svemu možete otvoreno diskutovati i pitati sve što vas zanima. Promjena svijesti i nekog naučenog obrasca ponašanja je proces, još uvijek je mnogo onih kojima je fizičko kažnjavanje prihvatljivo, ali, ako nije prihvatljivo da sada ja ovdje udarim nekoga ili da neko udari mene, onda nije prihvatljivo ni da bilo ko udari dijete”, kazala je odgovarajući na pitanja predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan.

Ljubo Lepir s Fakulteta političkih nauka u Banja Luci dodao je kako je neke kulturološke navike teško mijenjati, ali ne i nemoguće:

“S jedne strane, potrebno je stalno raditi na senzibiliziranju ljudi iz svih slojeva društva i objašnjavanju da fizičko kažnjavanje jednostavno ne donosi ništa dobro, dok s druge strane, one sistemske i zakonske, treba pojačati kontrole i sankcije prema počiniteljima”, kazao je Ljubo Lepir.

Pomoćnica za ljudska prava u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i članica Vijeća Saliha Đuderija potcrtala je kako djeca nisu odgovorna ni u jednom slučaju nasilja nad njima, bilo to nasilje odraslih ili međuvršnjačko nasilje.

“Prema našim podacima, sve je niža dob djece koja su izložena nasilju, tako da imamo zabilježene slučajeve nasilja nad djecom od jedne do pet godina. Bilježi se i veliki broj slučajeva u dobnoj skupini od sedam do 14 godina, i to posebno nad ženskom djecom. Djeca mogu i trebaju zatražiti pomoć, djeca koja su izložena nasilju mogu se obratiti i svojim vršnjacima, i ako vam se obrate – pomozite im i uputite ih na prave adrese”, poručila je Saliha Đuderija odgovarajući na pitanja.

Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH istaknula je kako je među žalbama koje prima Odjel za djecu pri Uredu ombudsmana najmanje ima žalbi same djece.

“Djecu ohrabrujemo da nam se obrate u slučajevima kršenja njihovih prava, jer su njihove žalbe od velike vrijednosti. Nadamo se da ćemo i kroz ovakve aktivnosti, doprijeti do većeg broja djece i informisati ih kako da nam se obrate, kao i kroz Dječiji parlament čiji su ovdje predstavnice i predstavnici”, kazala je Jasminka Džumhur.

Konferenciji su prisustvovali i Lejla Kafedžić s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Elmedin Muratbegović, šef katedre za kriminologiju Faktulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, pomoćnik ministra pravde BiH Nikola Sladoje i federalna tužiteljica Jasna Pećanac.

Djeca širom svijeta 20. novembra na Međunarodni dan djeteta preuzela su ključne uloge u medijima, politici, preduzećima, sportu i zabavnim programima kako bi iskazali podršku za milione njihovih vršnjaka koji su neškolovani, nezaštićeni i raseljeni.

Akciji su se priključila i djeca BiH u organizaciji UNICEF-a BiH ali i drugih koji su se uključili na poziv UNICEF-a, a kao centralna tema je akcija protiv tjelesnog kažnjavanja djece pod motom ‘Skloni batinu’.