KATEGORIJA: Mediji , Novosti | 08.03.2018

DJECA I MEDIJI: Publikacija „Mediji u najboljem interesu djeteta“ predstavljena u Mostaru i Livnu

U srijedu i četvrtak 07. i 08. marta u Mostaru i Livnu organizovane su prezentacije i diskusije o publikaciji “Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja”. Sa posjetiocima promocije autori su razgovarali o medijskom izvještavanju o pitanjima bitnim za dobrobit djece u društvu, te kako najefikasnije promovisati dječja prava u medijima. Grupa autora na ovaj način nastavila je diskusije sa publikom u različitim gadovima, kako bi se na interaktivan način došlo se do odgovora na istraživačka pitanja, te  preporuka za dodatne teme i autore u razvoju novog izdanja studije.

Jedna od autorica, Milena Jurić, iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i članica Vijeća za djecu govorila je o institucionalnom – zakonskom okviru koji se odnosi na zaštititu prava djece u Bosni i Hercegovini. Akcenat je stavila na potrebu prepoznavanja interesa i prava djeteta u budžetima na svim nivoima. “U današnjem, digitalnom svijetu, svim smo mediji” – naglasio je član autorskog tima Zoran Ćatić. On je komentarisao činjenicu da se korištenjem društvenih mreža otvorilo novo polje aktivizma,  da svako ko ih koristiti postaje medij i može doprinijeti promociji značajnih pitanja I ukazati na diskminaciju ili nepravilnosti u društvu.

Učesnicima promocije studije je prezentirana i on-line platforma kao novi način promocije, edukacije i razmjene mišljenja novinara, akademske zajednice i drugih stručnjaka. Magistrant Fakulteta političkih nauka Univerzitata u Sarajevu Mahir Sijamija pozvao je svoje kolege studente da svoje znanje o novim tehnologijama koriste u aktivizmu za najbolji interes djeteta, te da posjete platformu i daju svoj doprinos.

Prisutni novinari i stručnjaci su kroz aktivno učešće i diskusiju izložili probleme s kojima se susreću, gdje su prepoznali da, u najboljoj namjeri da pomognu da neka priča dođe do šire javnosti, ponekad naprave i pogreške. koje kasnije mogu prouzrokovati probleme. Naglasili su značaj ove studije i mogućnosti direktnog kontakta sa autorima jer je to način razmjene znanja, iskustava i savjeta.

Urednica studije, prof. dr. Nermina Mujagić naglasila je da se struktura medija transformira nevjerovatnom  brzinom, na način da se svaki novi medij inkorporira u stari. “Društvo koje kreira medijske sadržaje nije u stanju da doskoči novim izazovima bez da se uključi šira javnost koja je fokusirana na promociju prava djece u BiH. Najbolji interes djeteta mora biti ispred svakog drugog interesa – moto je ove publikacije,  čija je vrijednost i u težnji da kroz multidisciplinarni pristup doprinese departijarhizaciji bh društva.”

Jedan od zaključaka interaktivne prezentacije u Livnu je i preporuka za pokretanje inicijative za uspostavu institucije pravobranitelja za djecu.