KATEGORIJA: Novosti | 05.03.2015

DJECA PRIJE SVEGA: Konferencija o dječijim kutcima za bolju sigurnost sve djece u BiH

Kako bi se predstavio rad Kutaka za djecu, ali i uspostavila platforma za razmjenu iskustava i preporuka koje se mogu primijeniti u sličnim situacijama u budućnosti, organizacije Save the Children, UNICEF i World Vision BiH, u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti BiH, organizirali su u zgradi Parlamenta BiH konferenciju “Djeca prije svega: Mehanizmi zaštite u situacijama elementarnih nepogoda“.

Konferencija je otvorena izložbom fotografija i dječijih radova iz Kutaka za djecu pod nazivom “Jedan dan odrastanja”, a dječaci i djevojčice iz Kutka za djecu Begov Han i članovi Sarajevo Drum Orchestra izveli su ‘Himnu hrabrosti’ koju su napisala djeca kutka, kako je kazala Edina, jedna od autorica – kao dječiji prkos majskim poplavama i klizištima.

“Himna je slika našeg i slika svih ostalih kutaka, i u ime sve djece želim da se zahvalim svima vama koji ste nam omogućili da nastavimo s djetinjstvom i pored strašnih poplava koje smo doživjeli”, kazala je Edina nakon izvođenja ‘Himne’.

Na izložbi smo sreli i Anidu, Ajlu i Ajnu koje su imale priliku družiti se i učiti u Kutku u Begovom Hanu:

“Bilo nam je lijepo i voljeli bismo da se nešto slično nastavi. Učili smo engleski, italijanski, pisali, crtali, družili se i sve to nam je pomoglo da zaboravimo na sve ružne stvari koje su nam se desile u poplavama i klizištima”, kažu djevojčice iz begovog Hana koje su sa svojim drugaricama i drugarima stigle na izložbu u Konferenciju.

“Procjenjuje se da je oko 60 odsto djece u BiH pogođeno posljedicama katastrofalnih poplava u BiH. Cilj ove Konferencije i mjera koje smo provodili i provodimo svi zajedno jeste osigurati da se u skladu sa odredbama Konvencije o pravima djeteta omogući da i u uslovima prirodnih nepogoda nastave sa djetinjstvom i obrazovanjem”, kazao je na otvaranju Mladen Čavar iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Predstavnik UNICEF-a u BiH Ayman Abulaban istakao je kako su kutci za djecu način koji UNICEF primjenjuje širom svijeta gdje god se dešavaju krizne situacije, za pružanje sigurnih mjesta gdje će djeca biti zaštićena od svih rizika po njihovo psihofizičko zdravlje i sigurnost”.

“Evropska unija, Vlada Švajcarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i mnogi drugi donatori omogućili su rad sa djecom u ukupno 32 Kutka. Želeći da osigura kvalitet i konzistentnost, UNICEF je inicirao razvoj Minimalnih standarda za Kutke za djecu prilagođene ovdašnjem kontekstu. Danas su ovi standardi dostupni i spremni, kao i ostale lekcije naučene u prošlogodišnjoj krizi i mogu poslužiti kao jak oslonac za zaštitu djece u slučaju eventualne buduće krizne situacije”, kazao je Abulaban.

Sarah Bearup, nacionalna direktorica organizacije World Vision Bosne i Hercegovine kazala je kako je naziv konferencije ‘Djeca prije svega’ ujedno i poruka gdje treba da bude mjesto svoj djeci:

“Kada se ovakve nepogode dese, djeca su obično najizloženija povredama i ostalim opasnostima. Kutci za djecu su jedan od načina na koji se prioritizira briga za djecu i njihova zaštita u kriznim situacijama” kazala je Sarah Bearup.

„O tome koliko su bili važni Kutci za djecu u periodu poslije poplava svjedoče izjave roditelja i djece koje smo prikupili na terenu, koji potvrđuju da su kutci istinski doprinijeli oporavku djece nakon pretrpljene traume i šoka. I ono što je posebno važno nakon ove humanitarne intervencije jeste da su stvoreni uslovi da se u slučaju novih elementarnih nepogoda brzo mobiliziraju ljudskih i drugi resursi u lokalnim zajednicama kako bi se djeca zbrinula i kako bi im se pružila psiho-socijalna podrška ako to bude neophodno“ kazala je Andrea Žeravčić, direktorica organizacije Save the Children.

Na Konferenciji su održane i prezentacije Priručnika za zaštitu djece u kriznim situacijama i Publikacije o radu Kutaka za djecu. Govoreći o priručniku,jedna od autorica Larisda Kasumagić sa Filozofskog fakulteta istakla je kako je jako bitno da su kutci inkluzivni i nediskriminirajući te da uključuju svu djecu, a o Priručniku su govorile koautorice pedagoginja Lejla Kafedžić i psihologinja Belma Žiga.

Održan je i panel na temu “Kutak za djecu kao mehanizam zaštite u kriznim situacijama” na kojem su učestvovali Ahmed Pjano – Save the Children BiH, Amra Kurbegović – World Vision BiH, Sanja Živković iz Kutka za djecu Doboj, Ira Raković – „Naša djeca“, Zenica, Dženita Tuce s Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek za psihologiju i Samir Agić iz Ministarstva sigurnosti BiH a otvorena je i diskusija u kojoj je mogla aktivno učestvovati i publika nakon čega su doneseni zaključci.

Kutak za djecu pruža najmlađima sigurno okruženje koje im pomaže da povrate osjećaj normalnosti i strukture kroz organizirane aktivnosti za igru, druženje, učenje, daje im priliku da izraze svoje strahove i razloge za radost. Na taj način djeca mogu da ponovno izgrade svoju otpornost koja im omogućava dalji razvoj i smanjuje neposredne rizike kojima su izloženi nakon prirodne katastrofe. Ovi prostori, koji su otvoreni na 38 lokacija, bili su neizmjerna pomoć djeci u oporavku od pretrpljenih trauma i šoka uzrokovanih poplavama i klizištima koje su se desile tokom 2014. godine u BiH.

Kutci za djecu su otvoreni diljem BiH uz podršku: Europske unije kroz Program za oporavak od poplava, UNICEF-a, Švicarske vlade, Švedske agencije za međunarodni razvoj, BASF-a, Vlade Malte, Save the Children-a i World Vision-a.

 

(Više fotografija možete naći i na FB profilu UNICEF-a BiH)