KATEGORIJA: Novosti | 18.11.2014

DJEČIJI PARLAMENT: “Razmislite o promjeni planova i programa, da se u školama učimo za život u 21. vijeku!”

Obilježavajući 25 godina Konvencije o pravima djeteta, UNICEF je želeći povećati razumijevanje o pravima djeteta i društvenom kontekstu potrebnom za njihovo ostvarivanje, osiguravajući da dječiji glas bude dovoljno glasan i da ga čuju odgovorni donosioci odluka u Parlamentarnoj skupštini BiH organizirao susret djece iz svih dijelova BiH i odraslih.

Djeca su u susretu sa predstavnicima političkih partija u vlasti  imala priliku da iznesu svoje stavove, prezentiraju i komentarišu rezultate anketnog israživanja koje je UNICEF sproveo tokom avgusta i septembra tekuće godine. Nalazi istraživanja su poslani u otvorenom pismu svim političkih partijama, čiji predstavnici su pozvani  i da učestvuju u ovoj diskusiji.

“Djeca bez obzira na uzrast imaju pravo da izražavaju svoje mišljenje, želje i zahtjeve, a mi odrasli imamo obavezu da ih slušamo. Danas smo ovdje da čujemo vaš glas, da zajedno raspravimo rezultate UNICEF-ovog istraživanja ‘Shvatite nas ozbiljno-šta djeca poručuju vlastima’, ali i da iznesete neke nove ideje i mišljenja. Nadam se da će vas parlamentarci uzeti za ozbiljno i djelovati u vašem najboljem interesu”, kazao je predstavnik UNICEF-a za BiH Ayman Abu Laban.

Djeca su potom u nekoliko grupa govorila o temama koje ih se tiču. Prva grupa govorila je o vršnjačkom nasilju, ali kao i u ostalim grupama, na iznošenje problema su potrošili manje vremena nego na iznošenje prijedloga za njihovo rješenje naizmjenično izlazeći za govornicu:

“Želimo više pedagoga, psihologa i drugog stručnog osoblja u školama… Želimo manja odjeljenja da lakše dođemo do izražaja, edukaciju nastavnika kako bi se bolje znali nositi sa današnjim izazovima i problemom vršnjakog nasilja… Želimo da razmislite o promjeni planova i programa, da se u školama učimo za život u 21. vijeku a ne da nas zamarate podacima o tome koliko Finska ima ovaca…”, neki su od prijedloga prve grupe.

Grupa ‘Kako djeca vide političare’ bila je vrlo oštra u iznošenju stavova:

“Zašto ste dozvolili da vas djeca ali i svi ostali vide kao negativce? Zašto djeca nisu među vašim prioritetima? Nemojte dozvoliti da djeca u drugim državama žive bolje od nas, i zašto nas više ne uključujete u proces donošenja odluka? Dozvolite nam da ulestvujemo u donošenju odluka bitnih za nas!”.

Grupa zadužena za iznošenje problema iz oblasti zdravstvene zaštite kroz igrokaz je slikovito prikazala problem djece. Djevojčica dolazi u ambulantu, medicinska sestra joj govori kako joj nije ovjerena knjižica te je šalje kući:

„Ali ja imam pravo na zdravstvenu zaštitu!“, govori djevojčica, a ‘neumoljiva medicinska sestra’ joj objašnjava da je neće primiti bez knjižice. Potom dolazi i njena ‘mama’ koja saopštava kako nije primila platu tri mjeseca, ‘medicinska sestra’ odlazi do ‘glavne doktorice’ koja pristaje da pregleda djevojčicu, ali nakon toga slijedi novi šok:

„Nije ništa strašno, prehlada, ja ću vam dati recepte, ali morate znati da ćete ih morati platiti jer niste osigurani…“.

„Hoćemo besplatno zdravstvo za djecu, zdravstvenu zaštitu za sve, zdravstvo u službi djeteta!“

Grupa za participacij udjece odrasle je podsjetila da su i oni nekada bili djeca:

„Kad donosite odluke, sjetite kako ste i vi nekada nešto željeli ali vas niko nije htio saslušati, sjetite se kako ste se tada osjećali. Želimo dječiji parlament koji će vas obavještavati o dječijim željama i potrebama tako da nećete moći reći kako niste znali. Ako sutra neki od nas postanu političari, sjetićemo se onoga šta vi danas radite“, poručila su djeca.

Oštra je bila i grupa zadužena za iznošenje problema djece pogođene posljednjim poplavama u BiH.

„Poplave su prošle, ali su posljedice i dalje tu, a političari nisu uradili skoro ništa. Sa povlačenjem vode povukla su se i obećanja političara. Zakoni postoje, mi građani ih poštujemo, zašto ih ne poštuju i oni koji su ih donijeli“, poručila su djeca iz ove grupe.