KATEGORIJA: Novosti | 24.10.2014

EDUKACIJA O UDOMITELJSTVU: „Djeca su najbolji pokretači svih promjena koje se njih tiču”

Na Jahorini je u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i pod pokroviteljstvom UNICEF-a BiH održana edukacija iz oblasti udomiteljstva koju su vodili stručnjaci iz Udruženja ‘Knowledge Factory’ i ‘ FlexusJeugdplein’ iz Rotterdama. Ključne teme edukacije bile su pronalazak, selekcija i podrška udmiteljskim porodicama.

Učesnice i učesnici iz centara za socijalni rad u RS i drugi stručni radnici koji se bave primjenom hraniteljstva u oblasti socijalne zaštite u Republici Srpskoj, kroz aktivnu participaciju u vježbama podijelili su stavove i diskutovali. Bilo je govora i o doradi Pravilnika o hraniteljstvu koji je propisalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS čiji su predstavnici također prisustvovali edukaciji, a zamisao je da se uz provedene edukacije ovog tipa i prva radna iskustva Pravilnik doradi i dopuni tokom naredne godine kada će početi i kampanja promoviranja hraniteljstva koju bi trebali voditi nosioci vlasti i akteri dječije zaštite u BiH uz podršku UNICEF-a o čemu su učesnicima govorili Paolo Marchi i Nineta Popović iz UNICEF-a.

„Vi ste jedni od najvažnijih aktera u ovoj priči, i vjerujemo da ćete u narednom periodu koristeći svoje profesionalno iskustvo i nova saznanja sa drugim također važnim akterima napraviti uspješnu priču o udomiteljstvu u BiH“, kazao je Marchi.

Nineta Popović je učesnike upoznala sa rezultatima istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju u vezi sa deinstitucionalizacijom djece u BiH, kao i sa strategijom za promoviranje udomiteljstva.

„Većina ispitanih glavnim uzrocima zbog kojih djeca ostaju izvan porodice smatraju siromaštvo, loše uslove, nasilje u porodici, smrt roditelja, nemar i nebrigu, dok kao one koji se za djecu trebaju pobrinuti navode ’državu’, a tek nakon postavljenih potpitanja preciziraju kako najodgovornijima za podršku djeci smatraju centre za socijalni rad, ali i policiju“, kazala je Popović iznoseći podatke iz istraživanja. I pored činjenice da je veliki broj ispitanih kazao kako u momentu ispitivanja ne bi bili spremni postati udomitelji kao i da mnogi nisu znali dovoljno o samom udomiteljstvu, učesnici su kao pozitivne istaknuli činjenice da su oni koji su kazali kako su spremni na udomiteljstvo tek kao treći razlog naveli novčanu podršku, a kao prvi i drugi ljubav i nemogućnost da imaju djecu.

„Novac i treba da shvate kao podršku, a ne kao glavni motiv za ulazak u udomiteljstvo“, potcrtano je.

Govoreći o izradi strategije promoviranja udomiteljstva i kampanji koja kreće naredne godine, istaknuto je da se uz ostale aktere posebna pažnja usmjeri i na djecu kao ciljanu skupinu.

„Djeca su najbolji pokretači svih promjena koje se njih tiču. Bitno je u dijalog koji predstoji uključiti djecu, čuti njihova razmišljanja i prijedloge“, kazala je Nineta Popović.

Dvodnevna edukacija bazirana je na udomiteljskim principima rada koji važe u Holandiji, a osnova se zasniva na međunarodno priznatim istraživanjima, a cjelokupna edukacija je prilagođena potrebama i uslovima u RS. Stručnjaci koji su prisustvovali obuci u narednom periodu će raditi na prenošenju iskustava kolegama u drugim centrima za socijalni rad koji nisu obuhvaćeni ovom obukom.