KATEGORIJA: Novosti , Pravda za svako dijete | 07.06.2017

EVALUACIJA PROJEKTA ‘PRAVDA ZA SVAKO DIJETE’: “Veoma relevantan program za kontekst BiH, postignuta značajna poboljšanja u maloljetničkom pravosuđu”

U Sarajevu je održana diskusija o evaluaciji projekta „Pravda za svako dijete“ koji UNICEF Bosne i Hercegovine uz podršku Švedske međunarodne agencija za saradnju i razvoj (SIDA) i Ambasade Švicarske provodi od decembra 2013. godine. Kako se Projekat približava kraju, UNICEF, Švicarska ambasada i Sida su odlučili da procijene napredak u odnosu na planirane ciljeve, da se identifikuju naučene lekcije i donesu strateške preporuke za buduće odluke iz oblasti pravosuđa za djecu, kako za potrebe UNICEF-a tako i za donosioce odluka u BiH.

“U Švedskoj ambasadi smo vrlo ponosni na saradnju koju imamo sa UNICEF-om BiH i Ambasadom Švicarske na projektu kakav je “Pravda za svako dijete”. Rad s djecom, mladima i pravosudnim sistemom jedan je od prioriteta i posebno smo sretni što su kroz ovaj projekat zajednički na istom cilju uključeni razni akteri među kojima i policija, socijalni radnici, općine…, i to je jedan od velikih rezultata ovog projekta – saradnja svih aktera za dobrobit djece i mladih. Zbog toga se radujemo što danas imamo priliku čuti još rezultata i razgovarati o tome kako možemo nastaviti saradnju”, kazala je Marie Bergström iz Ambasade Kraljevine Švedske.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan kazala je kako je u evaluaciji predstavljen veliki broj uspješnih rezultata programa’Pravda za svako dijete’, potcrtavši neke od njih:

“Program je ocijenjen kao veoma relevantan za kontekst BiH i napravio je značajna poboljšanja u maloljetničkom pravosuđu unutar ukupnog pravosudnog sistema. Za vrijeme trajanja programa više 3.000 profesionalaca iz sektora pravosuđa, policije, socijalnog rada, sigurnosti… prošlo je treninge i sada jasno znaju šta znači imati pravosudni sistem prilagođen djeci. U 30 škola na projektnim lokacijama identificirano je koja su to djeca u riziku i urađene su intervencije s djecom i njihovim roditeljima kako bi ih se preveniralo od uključivanja u štetne aktivnosti ili rizična ponašanja”, kaže Geeta Narayan dodajući kako je ključna preporuka Evaluacije da se nastavi s Programom, a s obzirom na postignute konkretne rezultate i uočene značajne promjene na kojima treba još da se radi te je pozvala partnere i sve ključne aktere da u tome daju podršku.

Evaluaciju Projekta provela je Organizacije Coram International, konsultantska agencija sa sjedištem u Velikoj Britaniji, a samu Evaluaciju su proveli Carolyn Hamilton, Kara Apland, i bh ekspertica iz ove oblasti Mirnesa Bajramović.

Projekat “Pravda za svako dijete” nastoji da poboljša primjenu međunarodnih standarda u BiH tako da sistem pravde, uključujući sektore sigurnosti i socijalne zaštite, pruža djeci kvalitetnije usluge i zaštitu. U skladu sa holističkim pristupom, Projekat Pravda za djecu bavio se i potrebama djece žrtava i svjedoka kaznenih djela, kao i djece u parničnom postupku, te na jačanju usluga i podrške koji se toj djeci pružaju prije, tokom, i nakon krivičnog ili parničnog postupka. Fokus Projekta bio je na aktivnostima koje se odnose na sekundarnu i tercijarnu prevenciju, kao i na poboljšanju ishoda za svu djecu koja dolaze u dodir sa pravosudnim sistemom.

Projekat “Pravda za svako dijete” realizira UNICEF uz podršku Vlade Švicarske i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), а u saradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) Sarajevo, Biroom za ljudska prava Tuzla i Centrom za ljudska prava iz Mostara.