KATEGORIJA: Novosti | 22.05.2018

Humanitarni odgovor Švedske i UNICEF-a u zaštiti djece i migranata u Bosni i Hercegovini

Više od 200 migranata i izbjeglica, uključujući 24 žene i 51 dijete, koji su nedavno preseljeni iz Sarajeva u izbjeglički centar Salakovac, dobilo je namještaj i potrepštine. Isporučene stvari uključuju 50 dušeka, 1.300 posteljina i jastuka, 60 stolova, 300 stolica i igračke. Finansijska sredstva za donaciju je omogućila Švedska agencija za međunarodni razvoj kroz fleksibilno finansiranje u oblasti dječije zaštite, što je omogućilo UNICEF-u da, kao dio UN tima, brzo inicira humantiranu reakciju u Bosni i Hercegovini za djecu izbjeglice i migrante i njihove obitelji, kao i djecu bez pratnje.

Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Geeta Narayan zahvalila se Švedskoj na podršci. “Činjenica da smo imali dostupna i fleksibilna sredstva za zaštitu djece, omogućila je UNICEF-u u Bosni i Hercegovini da brzo reagira kako bi osigurao potrebne materijale djeci kojoj je pomoć potrebna. Željela bih zahvaliti Švedskoj i naglasiti UNICEF-ovu predanost zaštiti najranljivijih djevojčica i dječaka”, rekla je gđa Narayan.

 

Predstavnica Švedske međunarodne agencije za razvoj Marie Bergstorm izrazila je zadovoljstvo jer je ovo partnerstvo omogućilo UNICEF-u da reagira. “Zbog dugogodišnjih dobrih odnosa između Švedske Ambasade i UNICEF-a u BiH pri pružanju podrške pravdi za djecu, ponosna sam što je Švedska mogla pružiti potporu koja UNICEF-u omogućuje da odogovori na hitne slučajeve koji uključuju djecu”, rekla je gđa Bergstorm.

 

U sljedećem koraku, UNICEF zajedno sa nevladinim organizacijama ima cilj proširiti humanitarne usluge kao što su uspostavljanje prostorija prilagođenih djeci, gdje bi se djeca mogla igrati i koristiti psihološku podršku, te uspostavljanje mjesta za majke i bebe, gdje bi se majke mogle odmoriti i brinuti za svoje bebe. Uspostava prostora pogodnih za djecu predviđa se u centru Salakovac, u Sarajevu, Bihaću i Velikoj Kladuši.

Djeca i žene koji su migranti ili izbjeglice, posebno oni bez dokumenata, izloženi su trgovini ljudima, zlostavljanju i eksploataciji. U tranzitnim i odredišnim zemljama migranti, izbjeglice i njihove obitelji često su žrtve diskriminacije, siromaštva i socijalne marginalizacije. Radom sa partnerima u vladi, ostalim UN agencijama i organizacijama civilnog društva, UNICEF nastoji osigurati programe koji na prvo mjesto postavljaju prava i potrebe svakog djeteta, kao što propisuje Konvencija o pravima djeteta.