KATEGORIJA: Mediji , Novosti | 15.05.2015

JAHORINA: Počela radionica o konceptu pravde za djecu i slici djece u medijima

Na Jahorini je otvorena dvodnevna interaktivna radionica “Mediji i pravda za svako dijete” koja okuplja novinare urednike i stručnjake iz sistema dječije zaštite i maloljetničkog pravosuđa i ima za cilj razmjenu informacija, znanja i iskustava u vezi sa konceptom pravde za djecu i njegovoj medijskoj slici.

Tokom radionice učesnici će dobiti osnovne informacije o međunarodno prihvaćenim principima pravde za djecu i ulozi medija u zaštiti djece kao žrtava, svjedoka ili počinitelja kaznenih djela. Biće ovo prilika i za komentare medijski eksponiranih slučajeva vezanih za pravosudni sistem u kojima su se pojavila djeca. Biće obrađene i teme o etici u izvještavanju o pitanjima dječije zaštite kao i uloga novinara, medija i javnosti u prevenciji i odgovoru na delinkvenciju.

U skladu sa zaključcima prethodnih sličnih skupova, dijalog između stručnjaka, predstavnika institucija, akademske zajednice i medijskih profesionalaca neophodan je preduslov za bolje informiranje javnosti i argumentovano zagovaranje najboljih politika i praksi za dobrobit djece u BiH.

Inicijator i organizator skupa je UNICEF u BiH, kao dio projekta „Zaštita djece pod rizikom i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“ koji se sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske i Švedske agencije za međunarodni razvoj.