KATEGORIJA: Ostalo | 19.12.2012

Kantonalna radionica o socijalnij zaštiti i inkluziji u Mostaru: „Djeca su pokretačka snaga svakog društva“

U Mostaru je u utorak održana „Kantonalna radionica – prezentacija integrativnog pristupa u socijalnoj zaštiti i inkluziji za Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački i Kanton 10 koja je okupila predstavnice federalnog, kantonalnog i općinskih nivoa vlasti te stručnjake iz oblasti dječije i socijalne zaštite.

Slične radionice u organizaciji UNICEF-a a u sklopu sveobuhvatnog programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u BiH“ (SPIS) održane su u Sarajevu, Tuzli i Jajcu, a cilj je razmijeniti lekcije naučene kroz implementaciju SPIS programa i istražiti modalitete za njegovo moguće proširenje.

„SPIS je program koji je okupio ljude iz različitih sektora oko zajedničkog cilja – podrške svakom djetetu, i pokazao je kako samo zajednički uz korištenje svih resursa koje imamo možemo ostvariti najbolje rezultate za svako dijete. Djeca su pokretačka snaga svakog društva i ulaganje u njihov razvoj dvostruko se vraća, pa se nadam da se i dalje nastaviti razvijati međusektoralna saradnja“, kazao je na otvaranju radionice Tomislav Pupić, savjetnik ministra rada i socijalne politike FBiH iz sektora za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece.

Kako je kazao Paolo Marchi, stručnjak za dječiju zaštitu u Uredu UNICEF-a BiH istaknuo je kako UNICEF uz podršku EU kroz SPIS pruža podršku BiH u zajedničkom cilju i zadatku da svako dijete u svakom dijelu BiH ima jednaka prava.

„Proteklih godina kroz SPIS smo radili na projektima socijalne zaštite i inkluzije direktno u 21 opštini/općini u BiH, a uticaj se proširio na 50 opština/općina. Mi smo podržali izradu programa i s vama učestvovali u njegovoj izradi, a vi ste njegovi vlasnici i na vama je kako će se on dalje provoditi u najboljem interesu djece“, kazao je Marchi.

Učesnici radionice u Mostaru, kao i ranijih radionica, radili su na identificiranju najviše efektivne i uspješne strategije i intervencije u podržavanju kantonalnih vlada u promociji socijalne zaštite i inkluzije, kao i osiguranje održivosti multisektoralne saradnje što bi se trebalo postići kroz prezentaciju inovativnog SPIS pristupa, diskusije o naučenim lekcijama i razmjeni iskustava.

Prezentirani su do sada usvojene okvirne politike koje se odnose na integrirani rani rast i razvoj djece i djece bez roditeljskog staranja, te je diskutovano o njihovoj primjeni na kantonalnom i općinskom nivou. Prezentirana je i strategija za osobe sa invaliditetom FBiH sa fokusom na djecu, a radionica je dodatno bila fokusirana na prava djece sa posebnim potrebama, te promoviranje alternativnih mjera smještanju djece bez roditeljskog staranja u ustanove.

Projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini” zajednički je projekat EU i UNICEF-a. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona eura.

Cilj projekta je da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica. U fazi III SPIS programa (2011.-2012.) ciljne općine su: Čelinac, Derventa, Gacko, Gornji Vakuf/Uskoplje, Kupres, Mrkonjić Grad, Posušje, Prnjavor, Tešanj, Velika Kladuša i Brčko distrikt.

Program Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu BiH u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta. Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica