KATEGORIJA: Novosti | 26.05.2015

KONFERENCIJA: Kako da koncept ‘Pravda za svako dijete’ postane stvarnost za svu djecu u BiH

U Sarajevu se održava Konferencija “Pravda za svako dijete”. Svrha Konferencije je osnaživanje prava djece u pravosudnom sistemu kroz pregled dosadašnjeg napretka i pronalaženje mogućih rješenja za ostale izazove. Konferencija je okupila predstavnike pravosudnog sistema, ministarstava i drugih donosilaca odluka na raznim nivoima kako bi zajednički došli do što kvalitetnijih rješenja i preporuka.

“UNICEF s velikom predanošću radi na zagovaranju i promoviranju pravde za svako dijete. Odgovornost za tu oblast nije samo na jednom ministarstvu ili tijelu, potreban je intesektorski pristup i zajedničko djelovanje. Uvjeren sam da će naši napori u ‘Pravdi za svako dijete’ postati stvarnost za svu djecu u BiH”, kazao je u uvodu Konferencije predstavnik UNICEF-a za BiH Ayman Abulaban dodajući kako se nada da će jedan od rezultata Konferencije biti da će koncept pravde za svako dijete u najboljoj mjeri biti prepoznat i shvaćen od svih. Potcrtao je važnost ranog otkrivanja rizičnog ponašanja i prevencije.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša govoreći na otvaranju Konferencije istaknuo je kako djeca često učešćem u kriminalnim radnjama skreću pažnju i traže pomoć.

“Nije dovoljno raditi samo na tome da se smkanji broj djece povratnika u kriminal, već je potrebno učiniti sve da se to najprije prevenira, a ako su djeca već došla u kontakt sa pravosuđem učiniti sve da oni kroz zajedničke napore postanu učinkoviti članovi društva”, kazao je Grubeša ističući kako pravosudni sistemi razvijenih zemalja preferiraju alternativne mjere naspram klasičnih krivičnih procedura.

Ambasador Švicarske Heinrich Maurer istaknuo je opredijeljenost njegove zemlje da podrži pravosuđe u BiH.

“Funkcionalno pravosuđe, posebno maloljetnička pravda, jedno je od ključnih polja funkcionalnog sistema”, kazao je Maurer.

Pia Hallonsten, prvi sekretar u Ambasadi Kraljevine Švedske kazala je kako ljudska prava s akcentom na prava djeteta treba da budu među glavnim prioritetima svake države.

“Da bi se postiglo da sve što se radi bude prije svega u interesu svakog djeteta, potrebno je otvoriti dijalog među ključnim akterima i donosiocima odluka, što je i jedan od ciljeva ove Konferencije. Koncept pravde za svako dijete izazov je kako za moju zemlju, tako i za BiH”, kazala je Hallonsten. Učesnicima su se obratili i Ajša Softić, sekretar u Ministarstvu pravde FbiH, kao i pomoćnik ministra pravde RS Pero Dunjić.

U sklopu Konferencije održavaju se dvije panel diskusije. Prva diskusija se odnosi na temu utvrđivanja najboljeg interesa djeteta u sudskim postupcima, a druga na korištenje diverzionih i alternativnih mjera u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti djece i maloljetnika u krivičnom postupku.

Konferencija je prilika da se veća pažnja usmjeri na pitanja djece u pravosudnom sistemu, te da se promoviraju zajednička nastojanja koja preduzimaju sve relevantne institucije u ovoj oblasti. Održava se u okviru projekta Pravda za djecu koji se provodi u saradnji sa vladinim institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Projekat je podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a.

(Više fotografija na FB profilu UNICEF-a BiH)