KATEGORIJA: Ostalo | 19.11.2012

Konferencija o standardizaciji romskog jezika: Za djecu je bitno da prva znanja steknu na maternjem jeziku

U Sarajevu je u ponedjeljak u organizaciji Romskog informativnog centra¸“Kali Sara“ i podršku UNICEF-a i Fonda Otvoreno društvo BiH te potporu državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta održana regionalna konferencija „Standardizacija romskog jezika za zemlje Zapadnog Balkana“. Povod konferenciji bio je izdavanje knjige „Standardizacija romskog jezika“ autora profesora Rajka Đurića, a predstavnici zemalja regiona složili su se da je uz ranije uložene napore, izdavanje knjige kao i samu konferenciju učinjen veliki pomak kada je u pitanju uvođenje romskog jezika u škole Zapadnog Balkana.

„Slobodno mogu reći da je ova konferencija istorijski momenat za Rome koji žive u zemljama regije. Ono što su naši preci započeli prije 70 godina, mi evo privodimo kraju i pred nama se kao jedan od rezultata pojavljuje i ova knjiga koja će biti od velike važnosti ne samo za Rome, već i za ukupnu zajednicu“, kazao je Dervo Sejdić, potpredsjednik romskog informativnog centra „Kali Sara“.

Savjetnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Vjekoslav Bakula koji je otvorio Konferenciju, istakao je zadovoljstvo činjenicom da je priča o standardizaciji romskog jezika potekla upravo iz BiH.

„Romi u BiH danas nemaju ni jednu kulturnu instituciju, i nadamm se da će se nakon ove konferencije, i uvđenjem standarda romskog jezika u sistem, situacija biti poboljšana“, kazao je Bakula.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Florence Bauer istakla je značaj standardizacije romskog jezika kada je u pitanju obrazovanje.

„Konferencija je organizovana u jednom simboličnom momentu, dan uoči obilježavanja godišnjice Konvencije o pravima djeteta, jer znamo da je među tim pravima i pravo na jezik i kulturu. Za obrazovanje djeteta jako je važno da prva znanja u školi usvaja na maternjem jeziku, a da to kasnije širi i uči druge jezike. Zbog toga je važno da vlade usvoje politike prema kojima će i romska djeca imati priliku da steknu prvo obrazovanje na maternjem jeziku, da bi kasnije, u drugom ili trećem razredu uveli još jedan jezik“, kazala je Bauer dodajući kako je standardizacija romskog jezika za UNICEF veoma bitna i u procesu inkluzije romske djece u obrazovanje.

Direktorica Fonda otvoreno društvo Dobrila Govedarica kazala je kako u svijetu danas nestaju brojni jezici, te da je stoga veoma bitno podržati borbu za očuvanje romskog jezika.

„Kada je u pitanju izumiranje jezika, možete da ne uradite ništa i prepustite sve vremenu, možete da jezik zapišete i sačuvate za neku bolju budućnost, ili možete da se borite za očuvanje jezika konkretnim aktivnostima i prijedlozima, i sretna sam što je ovdje izabrana upravo ta treća mogućnost kako bi se očuvali jezik i kulturni identitet Roma“, kazala je Govedarica.

BAUER: Za obrazovanje djeteta jako je važno da prva znanja u školi usvaja na maternjem jeziku, a da to kasnije širi i uči druge jezike. Zbog toga je važno da vlade usvoje politike prema kojima će i romska djeca imati priliku da steknu prvo obrazovanje na maternjem jeziku

Zamjenik direktora Ureda za ljudska prava i manjine Srbije i romski aktivist Dragoljub Acković koji je učestvovao na velikom simpoziju o istoriji, kulturi i jeziku Roma 1986. Kazao je kako je stabdardizacija jezika dugotrajan i bitan proces kojim se u svijetu bave instituti.

„Za Romski jezik se borimo tek nešto više od jednog vijeka, i slijedi još mnogo toga. Nema romski jezik 264 dijalekta, to su izmislili oni koji nas ne vole, imaju tri dijalekta, i veliki broj različitih govora. Knjiga Rajka Đurića velik je korak, i moći će da se koristi u svim dijelovima svijeta, ne samo u regiji“, kazao je Acković.

Na konferenciji je istaknuto kako će knjiga na kojoj su uz Đurića radili i drugi istaknuti lingvisti za početak poslužiti da se romski jezik uvede na fakultete kako bi se obrazovali oni koji će obrazovati druge i kako bi se stvorile pretpostavke za što skorije uvođenje romskog jezika u škole i povećanje broja romske djece u osnovnim i srednjim školama te kasnije na fakultetima.