KATEGORIJA: Novosti , Ostalo , Svako dijete treba porodicu | 02.10.2017

KONFERENCIJA “SVAKO DIJETE TREBA PORODICU”: Zajednički do poboljšanja stanja djece bez roditeljskog staranja u BiH

Konferencija “Svako dijete treba porodicu” održava se u Sarajevu 3. oktobra u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH uz podršku UNICEF-a BiH i Evropske unije.

“Na Konferenciji ćemo imati priliku naučiti više o situaciji u kojoj se nalaze djeca bez roditeljskog staranja i djeca pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja u BiH. Naši partneri i kolege prezentiraće ključne rezultate nedavno izvedene situacione analize. Partneri iz nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva, akademske zajednice i profesionalci će nam pružiti uvid u situaciju kroz panel diskusije i izlaganja. Posebno me raduje i to što ćemo uz brojne sadržaje imati i priliku da na jednom od panela čujemo glasove mladih ljudi koji su prošli kroz sistem dječije zaštite u BiH”, kaže Geeta Narayan,predstavnica UNICEF-a za BiH.

Konferencija kojom se zvanično pokreće javna kampanja “Svako dijete treba porodicu” za cilj ima unapređenje znanja članova parlamenata i relevantnih vladinih aktera na nivou države, entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice o stanju djece bez roditeljskog staranja i djece pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja u BiH, te poboljšavanje razumijevanja različitih aktera o tome šta mogu učiniti na unapređenju reforme dječije zaštite u BiH, te time poboljšanje stanja djece bez roditeljskog staranja i djece pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja.

unicef roll upUNICEF u Bosni i Hercegovini u saradnji sa nadležnim ministarstvima i relevantnim nevladinim organizacijama provodi projekat kojeg finansira Evropska unija “Podrška transformaciji institucija za zbrinjavanje djece i prevenciji razdvajanja porodica” (od 2016. do 2018.) kako bi se ostvarilo pravo svakog djeteta da odrasta u porodičnom okruženju.

Opšti cilj programa je osigurati da djeca bez roditeljskog staranja, djeca koja su pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeca sa poteškoćama u razvoju uživaju jednaka prva i položaj kao i sva druga djeca u BiH. Specifični cilj je napraviti institucionalna unapređenja vezana za socijalnu inkluziju djece bez roditeljskog staranja i djece sa poteškoćama u razvoju u BiH.

Fokus je usmjeren na jačanje modela i kapaciteta da bi se spriječilo razdvajanje porodice i da bi se obezbijedilo alternativno zbrinjavanje djece u porodičnom okruženju i okruženju zajednice. Takođe cilj je podržati proces transformacije institucija za zbrinjavanje djece u sistem novih usluga koje će pružati podršku i pomoć ranjivim kategorijama djece i porodicama.