KATEGORIJA: Novosti | 12.10.2017

KONFERENCIJA U BANJA LUCI: Psihologija i pravo – struka i institucije u zaštiti najboljih interesa djeteta

U Banja Luci je u četvrtak počela dvodnevna Konferencija “Psihologija i pravo u zaštiti najboljih interesa djeteta” u organizaciji Društva psihologa Republike Srpske uz saradnju sa Društvom psihologa Federacije BiH i Brčko Distrikta. Konferencija je organizovana kao završna aktivnost dva srodna projekta: „Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku“ i „Jačanje profesionalnih kapaciteta i promocija uloge stručnih savjetnika/saradnika u pružanju podrške djeci u krivičnom postupku“ koji su realizovani u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV).

“Ovo je kruna našeg rada proteklih nekoliko godina jer uvodi humanistički pristup  u pravosudnu praksu kad je u pitanju odnos prema djetetu”, kazao je na otvaranju Konferencije Admir Katica, šef kabinete Predsjedništva VSTV-a

Oba projekta podržava krovni projekat “Pravda za svako dijete” koji u periodu od 2014– 2017 provode UNICEF, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i Vlada Švicarske.

“Dječja zaštita je jedan od osnovnih zadataka UNICEF-a i nastavićemo pružati podršku daljem jačanju sistema i kroz edukaciju stručnih saradnika za pružanje psihološke podrške djeci u kontaktu sa pravosudnim sistemom, bilo da su žrtve, svjedoci ili počinitelji, kao i u opremanju posebnih prostorija ‘po mjeri djeteta’ u policiji i sudovima i u narednom periodu”, kazala je Antonia Luedeke iz UNICEF-a BiH na otvaranju Konferencije.

Pozivu na konferenciju odazvali su se predstavnici i predstavnice nadležnih institucija, društava psihologa, pravosuđa, pojedinci kako bi govorili o postignutim rezultatima u oblasti psihosocijalne podrške djeci u kontaktu sa zakonom, o rezultatima realizovanih projekata i o kreiranju i realizaciji politika u ovoj oblasti.

Za dijete sam ulazak u ustanovu predstavlja strah i rizik i potrebno je osigurati psihološku podršku da bi sudski postupak bio kvalitetan i efikasan, ali istovremeno i u najboljem interesu djeteta”, kazala je profesorica Sanja Radetić-Lovrić iz Organizacionog odbora Konferencije.