KATEGORIJA: Novosti | 15.03.2014

Konferencija u Bukureštu: “Mladi izvan tržišta rada, obrazovanja i treninga nisu problem već potencijal”

U Bukureštu se nedavno na inicijativu Regionalnog ureda UNICEF-a (CEE/CIS) okupilo 6 mladih predstavnika Savjetodavne grupe za obrazovanje čiji je rad u prethodnih 6 mjeseci podržavao UNICEF, a ovaj put su bili potpomognuti i domačim snagama, mladim predstavnicima iz Rumunije.

Mladi iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Moldavije, Norveške i Rumunije uz mentorsku podršku Paul Narya (program specijalist za HIV/AIDS, zdravlje mladih i razvojni program, CEE/CIS Regionalni ured UNICEF-a), Dr Boba Colesa (Viši predavač na York Univerzitetu, Velika Britanija) i predstavnika UNICEF-a Rumunije su prije svega se upoznali sa problemom i fenomenom NEET’s (mladi izvan tržišta rada, obrazovanja i treninga), te osmislili strategiju djelovanja za konferenciju na već spomenutu temu koja se održala 10. i 11. marta 2014.

„Mladi koji su izvan tržišta rada, obrazovanja i treninga nisu problem već potencijal. Istraživanje koje je proveo Dr. Bob Coles je pokazalo upravo to, da ukoliko se investira u mlade koji su NEET’s to će se visoko isplatiti svakoj državi, pa čak i u financijskim okvirima. Spomenuo bih riječi kojima je dr. Bob otvorio naše druženje prvog dana: ‘NEET’s ubija, ne smijemo mlade osobe posmatrati kao problem nego kao potencijal za razvoj svake države’, kaže Samir Mahmić koji je učestvovao na spomenutim događajima…

Tokom dvodnevne konferencije, na kojoj se pričalo i raspravljalo o mladima i programima koji bi trebali poboljšati njihovo učešće prije svega u obrazovanju i treningu, te ih pripremiti za tržište rada i prvo zaposlenje. Konferencija je organizovana na vrlo visokom nivou uz učešće najviših državnih zvaničnika iz regije, Premijer Vlade Rumunije, veliki broj Ministara obrazovanja, eksperti iz različitih oblasti i mnogi drugi.

„Tokom prvog dana Konferencije ako zanemarimo političke govore i govore dobrodošlice, mogli smo dosta naučiti o samoj tematici NEET’s, analizi trenutnog stanja kao i programima koji su u procesu realizacije u različitim državama EU, ali i CEE/CIS regije. Paralelno sa održavanjem Konferencije, mladi predstavnici su radili intervjue sa ključnim osobama, zagovarale što veće učešće mladih u procesima izrada politika, te aktivno učestvovali u samoj konferenciji“, kaže Mahmić.

Drugi dan Konferencije su se održavala dva paralelna događaja, nastavak rasprave o izazovima ali i potencijalnim riješenjima problema NEET’s, te zvanično pokretanje projekta Erasmus + u Rumuniji.

„Drugi dan je po mišljenju nas mladih predstavnika bio i dosta produktivniji jer smo imali priliku za veće učešće u diskusijama, te niz pitanja koja smo postavljali tokom različitih sesija, te na taj način pokušavali dati naš doprinos radu konferencije. Sa druge strane dio konferencije o projektu Erasmus + je bio samo promotivne prirode, te je cilj bio da se predstavi javnosti i medijima“, kaže, te dodajeda su pokušali skrenuti pažnju svim učesnicima koji su oba dana konferencije potencirali i postavljali program Erasmus + kao najbolje riješenje za pitanje NEET-a,“ da u mnogome griješe“.

„Velika je greška postaviti jedan  program, koji je uglavnom namijenjen mladima koji su već u obrazovnom sistemu i onima koji ipak mogu izdvojiti dodatna financijska sredstva za učešće, kao realno riješenje za problem NEET’s“ smatra Mahmić.

„Ono što smo mogli uočiti i primjetiti iz predavanja i analiza svih eksperata, je da su najčešće ugrožene ranjive grupe mladih, pripadnici manjinskih etničkih skupina, mladi sa teškom socijalnom situacijom, mladi sa poteškočama u razvoju“, dodaje.

„Tokom intervjua sa gospodinom Remusom Pricoppieom, ministrom obrazovanja Rumunije, želio sam mu skrenuti pažnju upravo na problem isključenosti ranjivih grupa mladih iz procesa kreiranja novih politika, te nam je cilj bio da pokušamo lobirati za pokretanje jedne neformalne radne grupe mladih u Rumuniji koji bi direktno bili uključeni u procese konsultacija i kreiranja politika“, kaže Samir i zaključuje:

„Pred nama je velike borba, pre/optimistični ciljevi Evropske komisije da će se do 2020 broj mladih koji su NEET’s smanjiti na svega 10 % (u nekim državama je trenutno taj procenat veći i od 20%) i želja i motivacija mladih da što više budu uključeni u proces kreiranje njihove budućnosti“.