KATEGORIJA: Ostalo , Svako dijete treba porodicu | 03.10.2017

KONFERENCIJOM POČELA KAMPANJA “SVAKO DIJETE TREBA PORODICU”: “Porodica nije privilegija, porodica je pravo svakog djeteta”

U Sarajevu je održana Konferencija “Svako dijete treba porodicu” u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH uz podršku UNICEF-a BiH i Evropske unije, okupljajući predstavnice i predstavnike nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva, akademske zajednice i profesionalaca iz oblasti dječije zaštite. Konferencijom je započeta i javna kampanja “Svako dijete treba porodicu”.

“Konferencija ima za cilj da sa svim relevantnim akterima, osobito strukom, otvori dijalog na temu prevencije razdvajanja djece od porodice i transformacija institucija u porodični oblik brige. Prevencija razdvajanja i transformacija institucija trebaju dugoročno biti u fokusu na svim nivoima u BiH i u svim sferama društva. BiH je potpisnica brojnih međunarodnih konvencija, među njima i UN Konvencije o pravima djeteta, te se ovom konvencijom posebno želi naglasiti da država BiH mora preduzeti sve potrebne mjere i stvoriti uslove da djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeca s poteškoćama u razvoju imaju ista prava i isti status kao i druga djeca u BiH”, kazala je na Konferenciji Maja Gasal-Vražalica iz Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamenta BiH dodajući kako će zaključci današnje konferencije biće razmatrani na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava PS BiH.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan kazala je kako je i uz posvećenost svih partnera u jačanju sistema dječije zaštite u BiH, ostalo još mnogo toga što je potrebno uraditi:

“Želim potcrtati tri ključne akcije koje mogu donijeti razliku u reformi dječije zaštite u BiH: Vlasti na svim nivoima trebaju više investirati u prevenciju razdvajanja porodica uz pružanje podrške porodicama u riziku. Uloga Centara za socijalni rad, škola i zdravstvenih centara ključna je za osiguranje koordiniranog i koherentnog odgovora na dječiju ranjivost i prevenciju nepotrebnog razdvajanja. Ukoliko je procijenjeno da je razdvajanje u najboljem interesu djeteta, treba učiniti sve kako bi se u tom slučaju osiguralo da se dijete smjesti u hraniteljsku porodicu ili drugi oblik brige u zajednici, radije nego u institucije”, kazala je Narayan.

“Drugo, smještanje djece s poteškoćama i djece mlađe od tri godine u neki oblik institucionalnog smještaja kao krajnja mjera i što je kraće moguće, jer porodično okruženje je od ključne važnosti za njihov rast i razvoj. Treće, potrebno je investirati u sistem hraniteljstva, ne kao akt milosrđa ili dobre volje, već kao u profesionalni servis koji je srž ukupnog sistema dječije zaštite u BiH”, dodala je predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan.

“Ono što me posebno pogađa jeste da većina djece u institucijama nisu bez roditelja. Ona su tu smještena jer su njihovi roditelji u siromaštvu, društveno isključeni, bez mogućnosti da djeci s poteškoćama pruže potreban tretman. Svi ovi problemi su rješivi”, kazao je Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH dodajući kako je zaštita i promocija prava djeteta jedan od prioriteta Evropske Unije.

“EU je ovdje kako bi asistirala vlastima BiH u njihovim naporima da osiguraju jednak pristup pravima i servisima za sve građane. Djeca rijetko imaju priliku da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njihovih života, tako da mi odrasli trebamo raditi zajedno u najboljem interesu svakog djeteta. Usluge koje za cilj imaju sprečavanje nepotrebnog razdvajanja porodica trebaju biti prioritet. U skladu s tim, potrebna je odgovarajuća zakonska regulativa kako bi se osigurala odgovarajuća podrška porodicama s djecom i servisima socijalne zaštite”, kazao je Wigemark potcrtavajući kako bi “praksa smještanja djece s poteškoćama i djece mlađe od tri godine u institucije trebala biti napuštena”:

“Potrebno je razmotriti mnoge druge opcije prije instutucionaliziranja djeteta. Alternativne metode skrbi treba ojačati i standardizirati, a sistemska rješenja za osiguravanje jednakog pristupa zdravstvu i školstvu djeci s poteškoćama treba predstaviti širom zemlje. Ove konkretne mjere pomogle bi djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od razdvajanja i djeci s poteškoćama da uživaju jednaka prava kao i njihovi vršnjaci u BiH. Ova rješenja se mogu činiti skupa, ali najnovija istraživanja pokazuju da je institucionalno zbrinjavanje mnogo skuplje od hraniteljstva. Moje je duboko uvjerenje da porodica ne bi trebala biti privilegija ili neki daleki san. To je pravo svakog djeteta!”, kazao je Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH.

Posebno emotivan dio konferencije, uz izlaganje hraniteljice Nevenke Kapetanović koja je podijelila svoju priču iz hraniteljstva, bila su i obraćanja mladih ljudi koji su iznijeli svoja iskustva iz odrastanja. Glumac Rijad Gvozden koji je uz novinara Harisa Bilalovića moderirao Konferencijom najprije je ispričao svoju priču o odrastanju bez roditelja.

“Uspio sam postati akademski glumac, i mislim da bi moji roditelji da su živi danas bili ponosni”, kazao je Rijad Gvozden.

“Odrasla sam u hraniteljskoj porodici, u porodici koja nije samo hraniteljska već moja prava porodica koja mi je pružila podršku, ljubav i dom, koja me prihvatila i na početku pružila sve što jednom djetetu od devet godina treba, i koja mije pružala sve kasnije tokom odrastanja. Svako dijete zaslužuje šansu i drugu priliku kakvu sami ja dobila”, ispričala je Dragana.

“Živio sam u domu 11 godina,bilo je lijepih dana, ali i onih manje lijepih. Kada sam izašao otišao sam kod svoje mame i danas živim s njom, i shvatam koliko je svakom djetetu potrebna porodica”, kazao je Husnija, a svoju priču podijelio je i Alen:

“Nevenka me podsjetila na moju hraniteljsku mamu Jasnu, blaga i dobra osoba. Danas imam 22 godine,završio sam osnovnu i srednju školu, Ekonomski fakultet, zaposlen sam i imam svoj život. Imao sam ono što treba svakom djetetu – porodicu i djetinjstvo”, ispričao je Alen.

“Imam 20 godina, završila sam fakultet i danas živim sa svojim roditeljima, u porodici sam, mada je bio period života u kojem sam se zbog teške situacij emogla naći u domu. Prevladalo je roditeljstvo i zadržali su me, sretna sam zbog toga”, podijelila je svoju priču Fatma.

UNICEF u Bosni i Hercegovini u saradnji sa nadležnim ministarstvima i relevantnim nevladinim organizacijama provodi projekat kojeg finansira Evropska unija “Podrška transformaciji institucija za zbrinjavanje djece i prevenciji razdvajanja porodica” (od 2016. do 2018.) kako bi se ostvarilo pravo svakog djeteta da odrasta u porodičnom okruženju.

Opšti cilj programa je osigurati da djeca bez roditeljskog staranja, djeca koja su pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeca sa poteškoćama u razvoju uživaju jednaka prva i položaj kao i sva druga djeca u BiH. Specifični cilj je napraviti institucionalna unapređenja vezana za socijalnu inkluziju djece bez roditeljskog staranja i djece sa poteškoćama u razvoju u BiH.

Fokus je usmjeren na jačanje modela i kapaciteta da bi se spriječilo razdvajanje porodice i da bi se obezbijedilo alternativno zbrinjavanje djece u porodičnom okruženju i okruženju zajednice. Takođe cilj je podržati proces transformacije institucija za zbrinjavanje djece u sistem novih usluga koje će pružati podršku i pomoć ranjivim kategorijama djece i porodicama.