KATEGORIJA: Novosti | 27.01.2015

KONKURS NA KOJEM SU SVI POBJEDNICI: Nagrađeni ‘Šampioni inkluzije’ koji se nesebično bore za jednaka prava za svako dijete

Na konferenciji „Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u BiH – primjeri sa lokalnih nivoa“ dodijeljena su priznanja „Šampionima inkluzije“ – osobama koje su svojom angažmanom dali doprinos inkluziji djece. Tokom proteklih nekoliko mjeseci koliko je akcija trajala preko posebne aplikacije svako je mogao prijaviti svog ‘Šampiona inkluzije’ kako bi se zahvalili onima koji nesebično daju svoj doprinos da se djeca u njihovoj okolini razviju do svog punog potencijala, rastu u boljem okruženju i imaju bolji život.

“Ideja je bila da se nakon okončanih prijava među prijavljenima izabere jedan Šampion, ali kada smo sve prijave sabrali, vidjeli šta je svako od njih u svom polju uradio iz čiste ljubavi, jednostavno nismo imali srca da kroz bilo koji metod ocjenjivanja nekog izdvojimo tako da su svi dobili plaketu i statuu ‘Šampion inkluzije’”, rečeno je prilikom dodjele plaketa i statue za 20 šampiona inklizije koliko ih je na kraju akcije prijavljeno.

Plakete ‘Šampion inkluzije’ dobili su Azra Dedić, Adisa Mahovac, Željko Budimir Keko, Ines Kavalec, Indira Kaliman, Lenka Keleman, Edin Tuzlak, Avdo Dizdarević, Ismar Krdžalić, Vasilija Veljković, Sevdija Kulović, Alena Džebo-Hećo, Irfan Garić, Sanja Živković, Tatjana Bošković, Kada Delić-Selimović, Selma Sadiković, Džavida Sulejmanović, Fikreta Nazifović i Aida Abdulović.

Za dodjelu priznanja simbolično je izabrana konferencija organizovana povodom završetka četvrte faze programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH – SPIS“ koji je finansirala EU, a provodio UNICEF a koji u fokusu uz ostale segmente ima upravo inkluziju.

SPIS je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta, koji je finansirala EU, a provodio UNICEF u saradnji sa nadležnim ministarstvima. Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati SPIS programa, primjeri dobre prakse i modeli rada sa lokalnim nivom širom BiH kao i praktični alati i protokoli o saradnji kroz konkretna iskustva iz nekoliko odabranih općina/opština i gradova. Predstavljeni su i finalni rezultati kampanje „Govorimo o mogućnostima“ koju su zajednički provodili UNICEF, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i USAID, s ciljem podizanja svijesti i promjene stavova i djelovanja opće javnosti prema djeci sa poteškoćama i njihovim obiteljima.

Učesnici Konferencije su predstavnici općina, centara za socijalni rad, domova zdravlja, osnovnih škola, vrtića, centara za mentalno zdravlje, centara za fizikalnu rehabilitaciju, centara za rani rast i razvoj, stručnjaci iz oblasti pedijatrije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave pomenutim temama.

Konferencija je okončana panel diskusijom o širenju i repliciranju modela socijalne zaštite i inkluzije djece u što više lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,6 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica. U realizaciji projekta učestvuju sva nadležna ministarstva, te brojni partneri iz nevladinog sektora i civilnog društva.

 

(Više fotografija s dodjele kao i zasebne priče svakog ‘Šampiona inkluzije’ možete naći na FB profilu UNICEF-a BiH)