KATEGORIJA: Mediji , Novosti , Ostalo | 01.10.2018

Konkurs/natječaj za medijski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH

UNICEF BiH objavljuje konkurs za medijski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH u skladu sa etičkim smjernicama o izvještavanju o djeci. Konkurs je otvoren za sve novinare i medije koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini.

 

Teme prijavljenih novinarskih radova mogu obuhvatiti pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, pravosuđa za djecu, kao i teme koje promovišu inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje različitosti.

 

Imajući u vidu da je tema ovogodišnjeg obillježavanja Međunarodnog dana djeteta sretno djetinjstvo, s posebnim fokusom na sigurno okruženje za učenje i zaustavljanje vršnjačkog nasilja, Godišnja nagrada će biti dodijeljena za novinarski rad o ovoj temi.

 

Konkurs je otvoren za sve radove objavljene od 01.11.2017. do 31.10.2018. godine, u bilo kom bh. mediju, pod uslovom da su dostupni na internetu. Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti sam autor ili neko od urednika u medijima.

 

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

–          Izboru teme;

–          Načinu prezentiranja činjenica i podataka (odabiru novinarskog ugla);

–          Analitičkom pristupu;

–          Spisateljskom stilu za novine i web / audiovizuelnoj prezentaciji za radio i televiziju;

–          Procjeni pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme;

–          Poštivanju UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci;

–          Poštivanju principa Zajedničke izjave novinara u BiH.

 

Priznanja će biti dodijeljene za novinarski-medijski doprinos u štampi, na internetu, kao i za dokumentarni ili informativni uradak trajanja do 5 minuta na radiju i televiziji. Rok za dostavu prijava je 15.11.2018. godine u 12,00.

 

Žiri sastavljen od iskusnih novinara,  dobitnika UNICEF-ove nagrade prethodnih godina, te stručnjaka iz oblasti zaštite prava djece, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji koja će biti organizovana ovim povodom.

 

Posebni uslovi

 

  • najbolji novinski tekst u štampi

 

U konkurenciju ulaze originalni autorski tekstovi dužine najmanje dvije novinarske kartice različitih žanrovskih formi – izvještaji, reportaže i istraživačke forme, komentari (osvrti, kolumne, kritike, zapažanja…).

 

najbolji internet/web rad

 

U konkurenciju ulaze i autorski tekstovi objavljeni samo na web stranicama uključujući i razne multimedijalne forme. Ukoliko je riječ o nekom multimedijalnom sadržaju koji zahtijeva obrazloženje, ono se šalje e-mailom zajedno sa prijavom. Rad neće moću učestvovati u ovoj kategoriji ako je u istoj formi objavljen u nekom drugom mediju.

 

  • najbolji TV rad

 

U konkurenciju ulaze dokumentarni ili informativni prilozi trajanja do 5 minuta. Nije nužno da su prilozi objavljeni u informativnim emisijima, ali je neophodno da su informativnog karaktera, odnosno da spadaju u formu TV priloga koji sadrži kombinaciju off-a novinara i audiovizuelnih izjava.

 

najbolji radio prilog

 

U konkurenciju ulaze dokumentarni ili informativni radovi trajanja do 5 minuta.

 

Ukoliko se u okviru neke kategorije prijavi manje od tri rada, oni će biti pridruženi radovima u kategoriji koja je medijski najbliža onoj u kojoj su konkurisali i imaće ravnopravan status za dobijanje nagrade.

 

Aplikacija se sastoji od podataka o autoru i linka na objavljeni članak. Aplikaciju dostaviti na adresu zasvakodijete.ba@gmail.com sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj“.