KATEGORIJA: Ostalo | 17.01.2012

MDG-F program Kultura za razvoj: Konferencija o kulturi dijaloga

Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji s MDG-F programom Kultura za razvoj, koji provode UNDP, UNESCO i UNICEF, organizili su danas u Sarajevu Konferenciju o interkulturalizmu i interkulturalnom obrazovanju, kao dio završnice tog trogodišnjeg programa.

Konferencija ima za cilj unaprijediti interkulturalni dijalog, s akcentom na važnost obnove simbola multikulturalnosti u BiH, kao i multikulturalnog obrazovanja kao modela kvalitetnog obrazovanja za sve.

U radu ovog skupa učestvovali su predstavnici nadležnih ministarstava, zavoda za obrazovanje, općinski načelnici, koordinatori i predstavnici osnovnih škola iz općina u kojima je implementiran ovaj program. Predavači su eminentni stručnjaci iz BiH i Srbije.

Pozdravljajući učesnike, rezidentni koordinator UN-a i rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Yuri Afanasiev naveo je da su u fokusu ovog projekta kultura i obrazovanje. Provodi se već tri godine i vrijednost mu je oko devet miliona dolara.

“U okviru projekta realizirane su različite aktivnosti i događaji, kao što su kulturne razmjene, različiti sajmovi u oba bh. entiteta, te aktivnosti usmjerene na interkulturalno obrazovanje i pristup školama”, kazao je on.

Pozdravne riječi uputio je i ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, ocjenjujući ovaj projekt posebno važnim u okolnostima da je BiH zemlja izašla iz rata i podijeljena, te da u njoj građani ne mogu da vode normalan dijalog.

“Taj multikulturalni, interkulturalni dijalog i uopšte kultura dijaloga izuzetno su važni za pomirenje i napredak svake zemlje, a posebno BiH. Ovaj je projekt ušao u sve škole – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole te fakultete. U cijelom programu će se morati obrazovati i nastavnici, jer još uvijek imamo ljudi koji ne mogu da shvate demokratske promjene”, smatra Nović.

Na značaj podizanja interkulturalnog dijaloga na viši nivo ukazali su federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan i predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture RS Irena Soldat, naglašavajući da je to presudno za dalji razvoj i napredak bh. društva.

Nović: Kultura dijaloga izuzetno je važna za pomirenje i napredak svake zemlje, a posebno BiH. Ovaj je projekt ušao u sve škole – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole te fakultete.

 

Ministar Kaplan je izdvojio podatak da su u okviru projekta obnovljena i tri vjerska objekta u BiH, kao simbol međusobnog dijaloga – Saborna crkva u Mostaru, Samostan Plehan u Derventi i džamija Ferhadija u Banja Luci. Tri UN agencije za tu su obnovu izdvojile po 200.000 dolara, a Federalno ministarstvo kulture i sporta dva miliona i 200.000 KM.

Program Kultura za razvoj finansira Fond za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva sredstvima Vlade Kraljevine Španije.