405 Komentara

  • Želim da svaku dijete osijeti ljubav.Želim da svi budemo prijatelji,da se međusobno pomažemo i pazimo,da smo tu uvijek jedno za drugo.Želim iznjeti svoje mišljenje ,a da mi se pritom mi niko ne smije ili vrijeđa na bilo koji način.Voljela bih da nastavnici više pružaju pažnje učenicima.Mnogo mislim na svoju budućnost i mislim da se dobri temelji moraju postaviti baš sad,u djetinstvu.Ali ,to je mnogo teško.Odrasli ne žele da čuju naše mišljenje o životu uopšte. Kažu nam “šta ti znaš ti si još dijete?!”.Voljela bih da u školi više pričamo o životu,mislim da će nam to biti mnogo potrebno u skoroj budućnosti. Nadam se da će mi se ove želje ostvariti i nadam se da ne tražim mnogo.

  • Ja sam Jana Medareviċ , imam 9 godina. Moja želja je da djeca u skoli mnogo učeuče,da budnu vrijedni

  • Moja želja je da svako dijete ima pravo da kaže ono što želi. Jer u današnjem stanju to nema. Kada god poželim reći neki svoj stav , odrasli me zamole da šutim ili da ne dajem svoj stav uopšte. A ja mislim da i mi djeca imam pravo na to, a i često razmišljamo bolje nego odrasli.. Jer kada bi se moja želja ispunila mnoge bi stvari bile bolje.

  • Kao dijete i šesnaestogodišnjakinja imam puno želja. Ali moje tri velike želje su ove: Želim da se moja škola opremi dovoljno da se u njoj može izvoditi apsolutno kvalitetna nastava i da uz svo učenje i “bubanje ” onog što ima u knjizi, ima prostora i za praktiku (za neke vježbe, oglede i td). Također moja druga velika želja jeste da roditelji razumiju svoju djecu da ih prije svega Vole i cijene, isto kao što i djeca cijene njih. Da svako dijete može otvoreno razgovarati sa svojim roditeljima.Da samo dijete može imati najveći oslonac baš u roditeljima, jer danas ih je malo. I treća želja jeste da svako dijete može izraziti svoje mišljenje, da svako dijete smije reći ono što želi. Da ga nitko ne ućutkuje i ne da mu da dijete kaže svoje stavove.

  • Želim samo da se u djecu ne unosi mržnja, nego da se djeca vaspitavaju da vole sve i svakoga. Ne treba mlado, čisto dječije srce prljati mržnjom.

Ostavite komentar