405 Komentara

  • Želim da me ljudi smatraju ozbiljnim i da me podrže i potpomognu u mojim akcijama za ljepše i bezbrižnije djetinjstvo onih koji su socijalno ili zdravstveno ugroženi. Želim da donosim dobro na ovaj svijet.

  • Moja želja je da svako dijete bude isto u društvu,bez obzira na boju kože,vjeru i naciju.Da se svakom dijetetu obezbijedi školovanje i da svaka škola omogući dijeci ono što je potrebno za dijetetovo školovanje.Isto tako voljela bih da ambasador UNICEF-a Edin Džeko dođe u moju školu”Druga osnovna škola”u Konjicu.

  • Zelio bih da svaka djeca budu jednaka, da se ne izdvajaju od ostalih prijatelja po vjeri, naciji. Zelio bih izgradjenu buducnost u BiH. Zelio bih svoju zemlju kao evropsku, svjetsku, multikulturalnu. Zelio bih svjetliju, bolju, skolsku, obrazovaniju BiH. Zelio bih sretnu i zadvovoljnu djecu. “Neka vlada mir i sloga u svijetu” 🙂

  • Zelim da sva djeca budu jednaka i da se medju njima ne prave vjerske i rasne razlike…samo da nema nasilja !

Ostavite komentar