KATEGORIJA: Ostalo | 26.03.2012

Marie-Pierre Poirier: “BiH želi da omogući pozitivne promjene za djecu”

Regionalna direktorica UNICEF-a za centralnu i istočnu Evropu i centralnu Aziju Marie-Pierre Poirier izjavila je, nakon posjete BiH, da je uvidjela da BiH počinje pronalaziti sigurnije oslonce koji će omogućiti pozitivne promjene za djecu, kao i da BiH želi podjeliti sa svijetom svoja iskustva i rješenja za ostvarivanje prava djece.

Dodala je da se danas širom svijeta dešavaju promjene na načine koji bi se desetljeće ranije činili nemogući ili nezamislivi.

– Svi prolazimo kroz trenutke promjena na koje nijedna zemlja nije imuna. UNICEF je partner u promjeni, kao i partner u činjenju života boljim za našu djecu , kazala je Poirier.

Jedna od promjena koju je UNICEF usvojio jeste da nijedan napredak za djecu neće biti održiv ukoliko se ne fokusiramo na marginalizirane – na dijelove društva koji su najugroženiji.

– Naša istraživanja pokazuju da je ovo ispravno u teoriji, a što je najvažnije i u praksi. Impresionirana sam da je i BiH usvojila ovaj koncept. Najteži dio je učiniti da se to desi, naročito pronaći rješenja koja odgovaraju svakom društvu. Općenito, UNICEF smatra da je ulaganje u društvene djelatnosti, posebno u vrijeme svjetske ekonomske krize, od vitalnog značaja… ne samo u smislu dobrobiti ljudima, nego i zbog ekonomskog rasta, pojasnila je.

UNICEF vjeruje da društvo koje samo kratkotrajno ulaže u buduće kapacitete svojih ljudi – njihovo zdravlje, obrazovanje, samu strukturu društva – jest društvo koje žrtvuje svoj dugoročni rast.

– Možda je najočigledniji primjer obrazovanje. Nedavna studija koja je pratila 50 zemalja u periodu između 1960. i 2000. pokazuje kako svaka dodatna godina prosječnog obrazovnog uspjeha naroda postiže podizanje prosječnog godišnjeg BDP-a za oko 0,5 posto. Kao drugo, UNICEF smatra da ulaganje u zdravlje i obrazovanje najugroženijih građana društva – u pravičnost – pouzdanije će dovesti do održivog rasta i socijalne stabilnosti, rekla je Poirier.

Istakla je da je tokom sastanaka u BiH čula o vrijednom radu koji traje, ali i o teškoj situaciji u kojoj se nalaze porodice koje žive u ruralnim područjima, o romskoj populaciji i djeci bez roditeljskog staranja.

– Ohrabrujuće je vidjeti da zemlja pokušava identifikovati marginaliziranu djecu kako bi se osiguralo da su uključeni u socijalne usluge, uključujući zaštitu, zdravstvo i obrazovanje. Naročito sam impresionirana nivoom međusektorske koordinacije između područja obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite da bi se osigurala socijalna zaštita i inkluzija najugroženijih porodica i njihove djece u nekoliko općina u državi, pojasnila je.

Ministri s kojima se sastala, dodala je, rekli su da se izgradnjom komplementarnosti različitih sektora, Programa za poboljšanje socijalne zaštite i sistema inkluzije za djecu SPIS uspijeva značajno poboljšati situaciju djece i njihovih porodica.

– Sada je izazov to podići na viši nivo i osigurati da su mehanizmi i usluge za zaštitu djece prisutni u svim općinama. Socijalna inicijativa koja me se posebno dojmila je fokus na predškolski odgoj i obrazovanje. Omogućavanje maloj djeci, posebno djeci u nepovoljnom položaju da imaju pristup kvalitetnom obrazovanju u ranom djetinjstvu i inicijativa predškolskog odgoja i obrazovanja je najbolja opcija boljeg pripremanja djece za život, prokomentirala je Poirier.

U toku posjete dojmila ju je i inicijativa centara za rani rast i razvoj da se brinu o djeci s posebnim potrebama.

– Mi snažno ohrabrujemo vlade da usvoje usluge za rani rast i razvoj kako bi sva djeca bila potpuno zaštićena. Ovo su inovacije i dobra praksa koju će UNICEF podijeliti s drugim zemljama, zaključila je Poirier.