KATEGORIJA: Novosti | 12.08.2018

Međunarodni dan mladih 2018: Fokus na sigurne prostore za mlade

Zajednički UNICEF-UNFPA blog povodom Međunarodnog dana mladih 2018. godine

Međunarodni dan mladih (12. august) ove godine fokusira se na „sigurne prostore za mlade“ – fizički i virtuelni prostori u kojima se mladi mogu bezbijedno udružiti i baviti aktivnostima vezanim za njihove potrebe i interese, te učestvovati u donošenju odluka i izražavanju sebe.

UNICEF i UNFPA sarađuju na ovom Međunarodnom danu mladih, jer vjeruju da ulaganje u dobrobit, zdravlje i obrazovanje mladih nije samo pitanje pridržavanja njihovih prava, već i put ka zdravom razvoju koji je definisan od strane UN ciljeva održivog razvoja. Ciljeve su usvojile sve zemlje 2015. godine.

 

 

Međutim, da bi mladi u potpunosti razvili svoj potencijal, mladima treba pristup kvalitetnom obrazovanju, da imaju mogućnost podjeliti svoja mišljenja i zaraditi. To je moguće samo ako se mladi osjećaju bezbjedno, u okruženju bez nasilja. U obzir treba uzeti sljedeće podatke:

 • Globalno, gotovo jedna od tri adolescentkinje u dobi od 15 do 19 godina (84 miliona) bila je žrtva emocionalnog, fizičkog i/ili seksualnog nasilja koje su počinili njeni muž ili partner. Domovi nisu uvijek siguran prostor za mlade.
 • Širom svijeta, blizu 130 miliona (nešto više od 1 od 3) učenika starosti od 13 do 15 godina doživljava nasilje u školi. 732 miliona (1 od 2) djece školskog uzrasta od 6 do 17 godina živi u zemljama gdje tjelesno kažnjavanje u školama nije u potpunosti zabranjeno. Škole nisu uvijek siguran prostor za mlade.
 • U globalnoj anketi, u kojoj je je učestvovalo 10.000 18-godišnjaka iz 25 zemalja u 2016. godini, skoro 80% ispitanika složilo se da djeca i adolescenti žive u opasnosti da budu seksualno zlostvljani online. Internet nije uvijek siguran prostor za mlade.

Dostupne statistike o mladima u Bosni i Hercegovini su takođe zapanjujuće:

 • 56% mladih žena (od 18 do 24 godina) podvrgnuto je nekom obliku nasilja. U 72% slučajeva, intimni partneri su počinioci nasilja nad ženama. Samo 17% žena koje su iskusile nasilje su pokušale da se razdvoje, razvedu, napuste domaćinstvo, a samo 4% njih je pokušalo savjetovanje. Ostale žene koje su doživjele nasilje i dalje žive sa počiniocima.
 • 9% djevojaka od 15 do 19 godina već je udato, dok se je 23% njih je već zadesila uloga majke. 67% djevojaka od 15-19 godina koje su se udale i postale majke završilo je samo osnovno ili niže školsko obrazovanje. Nizak stepen obrazovanja čini ove mlade žene neaktivnim na tržištu rada te su radi toga podložne siromaštvu i rodno zasnovanom nasilju.

Dakle, šta treba učiniti da se stvore sigurniji prostori za mlade?

 • Vlade na svim nivoima i CSO-i treba da podrže sveobuhvatne, koordinisane, multisektorske inicijative za stvaranje sigurnih prostora.
 • Vlade treba da usvoje i primjenjuju zakonodavstvo kako bi zaštitile djecu i mlade od svih oblika nasilja, uključujući i tjelesno kažnjavanje u svim okruženjima, čak i u kući, i od strane svih izvršilaca, uključujući nastavnike i drugo školsko osoblje.
 • Svi akteri u Bosni i Hercegovini trebaju preispitati i promijeniti sistemska društvena uvjerenja i stavove koji održavaju nasilje nad mladima, uključujući i rodno zasnovano nasilje, u bilo kojem okruženju, uključujući dom, školu, zajednicu i internet.
 • Škole bi trebale pokrenuti programe za sprječavanje i reagovanje na incidente nasilja, kako bi se podstakla sigurnija sredina učenja za djevojčice i dječake.
 • Sistem socijalne zaštite mora imati više obučenih radnika koji mogu pružiti preporuke, savjetovanje i terapeutske usluge za mlade žene i muškarce koji su iskusili nasilje.
 • Zdravstveni sistem mora da ima obučene profesionalce, koji nude pristupe koji su prilagođeni mladima, tako da su pristupačni, prihvatljivi, pravedni, odgovarajući i efikasni za različite mlade podgrupe – obezbjeđujući zdrav razvoj mladih.
 • Lokalne vlasti moraju osigurati ugroženoj omladini pristup sigurnim mjestima kada nisu kod kuće ili u školi, uz mogućnost učestvovanja u rekreaciji i sportskim aktivnostima.
 • Lokalne vlasti treba da osnaže mlade ljude pružajući im informacije i alate koji im trebaju da bezbjedno prijavljuju nasilje – lično i online.

Sljedećeg mjeseca, u septembru, UN će na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku pokrenuti ”Youth Strategy” i ”Generation Now” strategiju, inovativno javno-privatno globalno partnerstvo fokusirano na dizajniranje i širenje novih načina da se za svaku mladu osobu osigura pristup obrazovanju, učenju, obuci ili zapošljavanju do 2030. godine.

UN ”Youth Strategy” i ”Generation Now” strategija prepoznaje važnost podrške mladih da ostvare svoj puni potencijal. Ona zahtjeva da mladi imaju pristup uslugama i mogućnostima koje su od ključne važnosti za njihov razvoj i učešće u društvu. Pozivamo sve aktere u BiH da osiguraju da se ove mogućnosti pružaju svim mladim ženama i muškarcima u BiH u sigurnim i zaštićenim okruženjima, tj. u sigurnim prostorima koji omogućavaju svim mladim ljudima da uče, rastu i u potpunost doprinesu ka napretku BiH, prema ciljevima održivog razvoja.