KATEGORIJA: Novosti | 14.09.2017

MOMENAT STRATEŠKOG PROMIŠLJANJA: “Kreirati budućnost u kojoj djeca neće odrastati u mlade ljude koji žele napustiti BiH”

U Sarajevu se u organizaciji UNICEF-a BiH održava sastanak predstavnica i predstavnika UN agencija, vlasti, civilnog društva i međunarodne zajednice s ciljem pregleda dosadašnjih, analize trenutnih i planiranja narednih aktivnosti na zaštiti i ostvarivanju prava djece i adolescenata u BiH.

“Momenat strateškog promišljanja (SMR) organiziramo s obzirom na nedavne događaje i razvoj situacije u BiH, regiji i globalno koji su povećali rizik za djecu i povećali njihovu ranjivost. UNICEF na globalnom nivou refokusira svoj rad na još veću i jaču podršku najosjetljivijoj djeci i njihovim porodicama u ostvarivanju prava koja imaju. UN je donio i Ciljeve održivog razvoja do 2030. Za UNICEF u BiH ‘Momenat strateškog promišljanja’ daje šansu da skupa s bh. vlastima na svim nivoima i partnerima, kroz razmjenu iskustava i ideja koje ćemo na ovom sastanku podijeliti, unaprijedi promociju pravičnosti u BiH, kako bi sve djevojčice i svi dječaci u BiH ostvarili svoja prava”, kazala je na otvaranju sastanka predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan.

“Današnji Momenat strateškog promišljanja daje nam priliku da zajednički sagledamo koja su djeca marginalizirana i zaboravljena, ekonomske i društvene nejednakosti s kojima se suočavaju i njihove razloge, te načine na koje donosioci odluka i drugi akteri mogu zajednički raditi na najboljim rješenjima. Tu smo da sagledamo šta smo do sada uradili, šta radimo i u kojem pravcu u budućnosti želimo da idemo”, kazala je Narayan potcrtavajući važnost ovog momenta u vrijeme kada BiH bilježi pad nataliteta uz sve veći broj mladih koji napuštaju zemlju.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija (UN) u BiH Sezin Sinanoglu čestitajući UNICEF-u na organizaciji sastanka kazala je kako je on od velikog značaja kako za UNICEF tako i za ostale UN agencije, s obzirom da se trećina od 17 Ciljeva održivog razvoja (SDG) koje su zemlje članice UN-a postavile do 2030. odnose direktno na djecu.

“Cilj SDG-a je da niko ne smije ostati zapostavljen, i djeca nisu samo korisnici, već aktivni sudionici. Često se zaboravi da djeca također imaju glas, i da mogu biti ozbiljni akteri bitnih društvenih promjena. Tu smo da zajedno s UNICEF-om i svima vama djeci pomognemo kako bi se njihov glas čuo, jer ko su ako ne djeca i adolescenti oni koji najbolje mogu oblikovati svoju i budućnost zemlje, i koji su glavna snaga u postizanju Ciljeva održivog razvoja”, kazala je Sezin Sinanoglu upozoravajući na neke od negativnih trendova:

“Nezaposlenost mladih u BiH je velika, kao i broj mladih koji napuštaju zemlju. Zajednički cilj svih nas je da omogućimo okruženje u kojem djeca neće odrastati u mlade ljude koji žele napustiti ovu zemlju i to ne zato što to žele, već što moraju. Dajmo im šansu da učestvuju u izgradnji novog svijeta”, dodala je Sezin Sinanoglu.

 

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija istakla je kako sastanak smatra višestruko korisnim te da uz sve što se radi na zaštiti i ispunjavanju prava djece uvijek treba i može da se uradi više:

Djeca zaslužuju svu našu pažnju, i ovakvi sastanci su prilika da svi zajedno dođemo do što boljih rješenja. Ministarstvo surađuje s UNICEF-om i drugim UN agencijama na ostvarivanju prava djeteta u BiH, Preporuke UN Komiteta za prava djeteta imaju značajnu ulogu u strateškom planiranju prioriteta i pretočene su u Akcioni plan BiH za djecu, a cilj nam je da i ubuduće imamo definisane aktivnosti i prioritete koji će korespondirati sa Ciljevima održivog razvoja”, kazala je Saliha Đuderija.