KATEGORIJA: Ostalo | 18.01.2011

Najbolji početak za svako dijete

Prve godine života u znatnoj mjeri određuju budućnost djeteta, posebno kada su u pitanju dobro zdravlje, uspjeh u školi, samopouzdanje i društveni odnosi.

Mozak male djece razvija se velikom brzinom. Stručnjaci kažu da se u prve tri godine života razvije 80% ljudskog mozga. To je vrijeme kada svako dijete ima značajne potencijale za razvoj i stoga bi se ono trebalo maksimalno iskoristiti.

Posljedice lošeg djetinjstva su bolne, a njihovo liječenje skupo. Loš početak može da rezultira gubitkom samopouzdanja, nasilništvom, poremećenim društvenim odnosima, bolestima i ovisnostima.  Da bi i najugroženije grupe djece ostvarile pravo na najbolji početak, UNICEF je u saradnji sa partnerima pokrenuo inicijativu otvaranja  centara za rani rast i razvoj.

Tokom radionice “Najbolji početak za svako dijete” koju je vodila dr Emily Vargas –  Baron razgovarali smo sa uposlenicima centara za rani rast i razvoj iz Bileće, Laktaša, Kotor Varoši i novotvorenog Centra u Foči. Ono što su svi naglasili je prednost kućnih posjeta, što je za male sredine kao što su njihove, velika promjena.

Prvo identifikujemo porodice preko opštine, pozovemo roditelje i objasnimo im ko smo i šta radimo. Oni u velikom broju pristanu na posjetu. Nepovjerenja ima, ali u malim sredinama svi se znaju, pa to nije veliki problem. Kada dođemo, objasnimo svrhu projekta, kako im možemo pomoći, podjelimo promotivni materijal i razgovaramo o dilemama sa kojima se oni susreću kada dobiju prinovu“, pojasnila je Bojana Pejović, uposlenica Centra za rani rast i razvoj Kotor Varoš, i dodala kako su svi roditelji oduševljeni ovim projektom. Puno im znači i to kada vide da se zajednica brine za njihovu porodicu.

U centrima, roditelji imaju priliku da se druže i razgovaraju sa stručnjacima, dok je djeci obezbjeđeno mjesto za igru, učenje i socijalizaciju. Tu su stručnjaci i volonteri koji pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija. Specijalna namjena ovakvih Centara je nalaženje načina da se dođe do djece koja su posebno ranjiva.

Valentina Vujinić  iz Laktaša je naglasila da, otkako se Centar otvorio u njihovom gradu, brže i lakše identifikuju probleme kod djece i rješavaju ih zajedničkim metodama svih institucija koje se bave djecom. „U Centru su sve usluge integrisane i roditelji imaju priliku da se na jednom mjestu informišu i edukuju o odgoju i zaštiti svoje djece“, naglasila je Vujinićeva.

Mladi uposlenici Centra iz Bileće su nam prenijeli svoja iskustva u radu sa djecom. Kao primjer, ističu dječaka koji je imao određene poteškoće, ali otkako dolazi u Centar njegovo stanje se popravilo i roditelji su  veoma zadovoljni promjenama. „Otkako je došao u Centar ovaj dječak je jako napredovao, od tihog dječaka postao je dječak koji se igra sa drugom djecom, crta i sluša nastavnike i jako smo zadovoljni njegovim napretkom“, istakli su uposlenici Centra za rani rast i razvoj Bileća.

Edukacije koje vodi dr Emily Vargas – Baron  se organizuju za sve uposlenike centra za rani rast i razvoj, ali i za profesionalce iz drugih gradova u kojima još uvijek nema Centara, ali se njihovo otvaranje planira.

Foča je jedan od gradova u kojima se projeka SPIS ne provodi, ali zbog ranijeg pozitivnog iskustva na projektima ostvarena je dobra saradnja u korist djece, zahvaljujući UNICEF-u i opštini Foča, a uz finansijsku podršku m:tel-a. Centar radi već dva mjeseca, i kako kažu uposlenici, prezadovoljni su odazivom i interesom za usluge Centra. „Smatramo da je ovaj projekt trebao našem gradu. Potpuno je drugačiji jer se rade konkretne stvari sa djecom i roditeljima i odmah možemo vidjeti napredak kod djece“, istako je Aleksandar Pljevaljčić, uposlenik Centra za rani rast i razvoj Foča.

Napraviti mali svijet za dijete znači napraviti zdravog čovjeka.Napraviti ispravan i najbolji početak za svako dijete znači napraviti zdravu državu, zdravu Bosnu i Hercegovinu.

U BiH ima 146 opština. Svaka opština u BiH trebala bi imati barem jedan centar za rani rast i razvoj. U saradnji sa općinama/opštinama, UNICEF je do sada osnovao centre za rani rast i razvoj u Sarajevu (Općina Novi Grad), Bileći,  Kotor Varoši, Foči i Laktašima. Podršku za formiranje centara za rani rast i razvoj pružili su: Evropska unija, Norveška vlada, Odjel Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj (DFID), i komercijalni partneri m:tel i Američka privredna komora u BiH.

Centar za rani rast i razvoj u Sarajevu proslavio svoj prvi rođendan

Obilježavajući godinu dana vrijednog rada, djeca, roditelji i uposlenici Centra za rani rast i razvoj u Općini Novi Grad Sarajevo proslavili su prvi rođendan prigodnim druženjem. Ovaj Centar je jedan od pozitivnih primjera dobre prakse, jer je nakon inicijalne podrške donatora Općina potpuno preuzela njegovo finansiranje.

Svojim prisustvom djecu su posebno iznenadili gosti i prijatelji Centra: načelnik općine Damir Hadžić, glumac Enis Bešlagić, predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer i šef odjela za društveni razvoj, civilno društvo i državnu graničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH, Natalia Dianovska.

Općina Novi Grad Sarajevo je prepoznala vrijednost i potrebu za ovakvim uslugama i to smo dokazali preuzimajući potpunu odgovornost za finansiranje Centra za rani rast i razvoj, želeći osigurati najbolji početak za svako dijete u našoj općini“ , istakao je načelnik Hadžić.

Djecu je veoma obradovao dolazak glumca Enisa Bešlagića koji se potrudio da im uveliča ovaj događaj zajedničkim gašenjem svijeća, pjesmom i druženjem. Djeca su glumca prepoznala kao “Šemsu” iz popularne serije “Naša mala klinika“, što je Enis sa radošću prihvatio.

Volim dolaziti ovdje, igram se sa svojim drugovima i danas sam jako sretna što je Šemso došao – isti je kao i na televiziji!“, rekla je djevojčica Iman.

„U toku protekle godine, Centar je ponudio oko 700 usluga za 171 korisnika na mjesečnoj osnovi. Posebna pažnja je posvećena najra-njivijim porodicama i djeci kroz kućne posjete“, istakla je Rada Lukić, pomoćnica Općinskog načelnika za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, raseljena i izbjegla lica i koordinatorica aktivnosti Centra.

Centri za rani rast i razvoj za roditelje i djecu unaprjeđuju poticajno i odgovorno roditeljstvo, pomažu u uspostavljanju veze među sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Edukuju buduće roditelje i roditelje sa malom djecom, obučavaju i rade sa roditeljima rizične djece, pomažu ranoj detekciji razvojnih i zdravstvenih smetnji i daju usluge rane intervencije, te predškolskog odgoja i podrške porodici.

„Drago nam je vidjeti konkretne primjere kako strateško djelovanje politike i strategije koje podržava Evropska unija utiču na najra-njivije grupe djece. Općina Novi Grad je primjer pozitivne zajednice, koja je preuzela finansiranje Centra i nadamo se da će i ostale općine slijediti ovaj primjer“, izjavila je Natalia Dianiskova, šef odjela za društveni razvoj, civilno društvo i državni statistički zavod Delegacije Evropske unije u BiH.

Otvoren Integrisani centar za rani rast i razvoj u Laktašima

U Laktašima načelnik opštine Milovan Topolović je svečano otvorio Centar za rani rast i razvoj u okviru inicijative “Najbolji početak za svako dijete”.

Opština Laktaši u integrisanom centru za rast i razvoj vidi potencijal za razvoj i unapređenje zdravlja i kvaliteta života djece i roditelja, ali i priliku da se razvija i unapređuje rad mladih visokoobrazovanih stručnjaka sa ovog područja. Svrha Centra je da sa postojećim zdravstvenim, te službama socijalne zaštite i vrtićima na teritoriji opštine, pruži podršku ranom rastu i razvoju djece kao i njihovim porodicama, posebno stavljajući fokus na rizične i siromašne porodice i djecu“, istakao je načelnik Topolović.

Pored toga ovom prilikom Topolović i predstavnica UNICEF-a gđa Anne-Claire Dufay su potpisali Memorandum o razumijevanju, kojim će Opština preuzeti obavezu finansiranja Centra nakon prvih 6 mjeseci donatorske podrške.

UNICEF se zalaže za ulaganje u rani dječiji rast i razvoj zbog tri razloga. Prvi razlog se tiče prava djece, a u BiH su ta prava narušena, jer svega 6% djece pohađa neki oblik predškolskog odgoja, preko 80% djece nije adekvatno hranjeno, a razlike su još uočljivije kod manjinskih i ugroženih grupa. Drugi razlog je naučni; dokazano je da se u prve tri godine života razvije 80% ljudskog mozga. I treći razlog je ekonomski: ulaganje jedne marke u rani dječiji rast i razvoj vraća se društvu osam puta”, istakla je Anne-Claire Dufay, v.d. predstavnice UNICEF-a za BIH.

Ostavite komentar