KATEGORIJA: Ostalo | 28.02.2012

Novinari iz cijele BiH o medijskom tretiranju djece u kontaktu sa zakonom

Proteklog vikenda u Konjicu je održana dvodnevna radionica  sa novinarima o medijskom tretiranju djece u kontaktu sa zakonom, a prisustvovali su joj novinari i urednici iz cijele Bosne i Hercegovine.  Cilj radionice bio je pokazati novinarima i urednicima medijskih kuća u BiH, na koji način mogu doprinijeti da se javnosti pokažu mogućnosti koje nude postojeća zakonska rješenja i podzakonski akti, šta su to alternativne mjere, te na koji način mogu doprinijeti provođenju ili uspostavi alternativnih mjera i analizirati njihovu učinkovitost. U razgovoru s novinarima istaknut je i značaj etičkog medijskog tretiranja djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom.

“Održavanje ovakve radionice prvenstveno je imalo za cilj da se prikaže praksa tretiranja maloljetnih prestupnika u BiH, da se ukaže na sva odstupanja i probleme koje trenutno postoje u zakonodavnom smislu i da se prezentira značaj novinara kod zagovaranja novog koncepta reagovanja na prestupništvo mladih, posebno kroz tzv. alternativni pristup tretiranja maloljetnih prestupnika.” – rekao je predavač na radionici dr.sc Elmedin Muratbegović, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – Univerziteta u Sarajevu.

“Održani seminar i radionica dobra su prilika prije svega za mlade novinare koji još uvijek stječu umijeće pisanja o osjetljivim temama. Moderatori i predavači su na jednostavan način objasnili što zapravo nije dobro u našim izvještavanjima te nas usmjerili na pravi put u našem daljem radu. Rezultati će se očitovati u našim narednim tekstovima koje budemo pisali, a nadam se da će i moje kolege pri pisanju tekstova primijeniti ono što smo naučili na ovom predavanju.” – rekla je Matea Oroz, novinarka Dnevnog lista.

Radionica sa novinarima, dio je projekta «Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH» koji UNICEF podržava, u saradnji sa relevantnim vladinim institucijama i nevladinim organizacijama uz finansijsku podršku Švedske razvojne agencije (SIDA), Švicarske agencije za razvoj (SDC).

U okviru projekta, planirana je i realizacija studijskih i dokumentarno-informativnih emisija pod sloganom «Pravda za svako dijete».