KATEGORIJA: Novosti | 01.12.2015

OKRUGLI STOL U PRIJEDORU: “Djeca su čudo, samo im treba dati priliku”

U Prijedoru je održan prvi okrugli stol na kojem su učestvovala djeca i predstavnici lokalne zajednice. Razgovaralo se na teme ‘Šta djeca zapravo žele’, ‘Možemo li više i bolje u korist djeteta’ i razmijenila iskustva predstavnika implementatora projekta na terenu.

“Djeca su suština ovog projekta, i djeca su sposobna-samo im treba dati priliku i nešto sredstava i u stanju su da naprave čudo”, kazao je Zoran Ćatić iz Centra za medijsku i kulturnu dekontaminaciju. Okrugli stol organiziran je u okviru projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Učesnici okruglog stola istakli su važnost usvajanja Protokola o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog pristupa u socijalnoj zaštiti i inkluziji kojim se reguliraju obaveze svih aktera dječije zaštite.

“Izrađen je i akcioni plan koji će biti usvojen tokom januara gdje su definisani konkretni koraci i koji predviđa veliki broj projekata vezanih za djecu”, kazala je Rajka Zdjelar iz Opštine Prijedor, članica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju.

“Potrebna je koordinacija između ‘živih’ potreba djece i lokalnih vlasti i nadležnih službi, a to će se postići kroz akcioni plan”, kazala je Ljiljana Babić, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Prijedor Ljiljana Babić.

“Zahvaljujući potpisanom protokolu uveden je napokon i referalni model gdje se zna svačija uloga, uspostavljeni su modeli i tu ne treba stati. Za mnoge aktivnosti i rješenje problema ne treba mnogo novca, već se do rješenja može doći kroz koordinirani rad”, kazala je Branka Jandrić Vuković iz Centra za socijalni rad Prijedor.

“Ovaj projekat je jedan u nizu projekata u kojima UNICEF daje glas djeci, a djeca znaju i mogu da prezentiraju ono što su njihovi problemi, ali i da ponude rješenja”, kazala je Nela Kačmarčik iz UNICEF-a BiH. Na okruglom stolu su prikazani i jednominutni filmovi koje su djeca Prijedora snimila na radionicama koje je realizirala Fondacija za kreativni razvoj Sarajevo, a preslušana je i radijska emisija nastala na jednoj od radionica Centra za medijsku i kulturnu dekontaminaciju. Postavljena je i mala izložba fotografija nastalih u okviru foto-radionica.

Projekat finansira Evropska unija iz IPA fondova, uz sufinansiranje i koordinaciju UNHCR-a zajedno sa sedam projektnih partnera, uključujući i UNICEF.

Projektne aktivnosti se provode u 10 prioritetnih lokacija u BiH, a osim u Prijedoru, okrugli stolovi će u organizaciji Centra za medijsku i kulturnu dekontaminaciju organizirati i u Brčko Distriktu, Bijeljini, Bosanskom Petrovcu, Derventi, Foči, Gradiški, Maglaju, Mostaru i Živinicama.