KATEGORIJA: Ostalo | 29.02.2012

Općine požurite: Rok za prijavu projekata povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem do 5. marta!

U Bosni i Hercegovini je samo 6 do 13 % djece obuhvaćeno predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem i to pretežno u gradskim sredinama. U uporedbi s drugim evropskim zemljama ovo je izuzetno nizak obuhvat.
Globalna istraživanja pokazuju da su predškolski odgoj/vaspitanje i obrazovanje iznimno važni za osiguranje uspjeha u školi i najboljeg starta u životu. Ekonomisti također ukazuju da sredstva uložena u odgoj/vaspitanje, obrazovanje i razvoj u ranom djetinjstvu ostvaruju najveći povrat.

Predmet Javnog poziva


Ciljevi ovog Javnog poziva su: 1) povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem u BiH i 2) stvaranje jednakih mogućnosti za predškolski odgoj/vaspitanje i obrazovanje za svu djecu.
Javni poziv je namijenjen za sufinansiranje predškolskih programa za djecu uzrasta 3-6 godina, s posebnim fokusom na ruralne sredine i marginalizirane grupe. Ovo može uključivati poludnevne odgojno/vaspitno-obrazovne programe ili druge programe prilagođene lokalnim uslovima.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Općine/opštine se trebaju prijaviti koristeći prijavni obrazac koji se može preuzeti OVDJE

Više detalja o krajnjim korisnicima projekta, iznosima finansijske podrške za svaki odabrani program i kriterijima za odabir se nalazi u prijavnim obrascima.

Popunjen prijavni obrazac i prateću projektnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom NE OTVARATI (Prijava na Javni poziv općinama/opštinama) na adresu:

UNICEF
Kolodvorska 6
71000 Sarajevo
BiH

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu: 5. mart/ožujak 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave na Javni poziv će razmatrati Komisija sastavljena od predstavnika: Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ministarstava obrazovanja na svim nivoima, Odjela za obrazovanje Brčko Distrikta i UNICEF-a.

Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo da kontaktirate Mirnu Ajanić putem e-maila  (majanic@unicef.org) ili na broj telefona: 033 723 300.