KATEGORIJA: Novosti | 06.05.2015

OZVANIČEN POČETAK OBUKE: Profesionalci iz oblasti ranog rasta i razvoja djece imaće priliku usavršiti svoja znanja

Kako bi se ojačala i unaprijedila oblast ranog rasta i razvoja djece te poboljšala rana detekcija, dijagnostika i intervencija kod djece sa razvojnim i drugim poremećajima, na Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ozvaničen je početak obuke prve grupe polaznika Osnovnog programa za rano prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja djece uzrasta do 18 godina, a u skladu sa Strategijom za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH za period 2013.-2017. Prvu generaciju polaznika čine profesionalci iz kantona/općina u kojima se pružaju usluge unapređenja ranog rasta i razvoja. Polaznici dolaze iz Tuzle, Livna, Jajca, Velike Kladuše, Mostara, Goražda, Stoca, Maglaja, Cazina, Tešnja i Sarajeva.

Edukaciju će provoditi Pedijatrijska klinika KCUS-a u saradnji sa NVO EDUS, a nosilac obuke je Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, te Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke. Edukaciju prve grupe polaznika ove obuke podržao je UNICEF BiH.

“Mnogo očekujemo od vas, očekujemo da usvojite i prenesete nova znanja u sredine u kojima radite. Odabrali smo vas jer smo htjeli ljude koji su upoznati sa ovom prilom, i očekujemo da ćete se kroz ovu edukaciju dalje profesionalno usavršiti”, kazala je Selena Bajraktarević, rukovoditeljica projekata zdravstva i dječijeg ranog razvoja u UNICEF-u BiH, posebno istaknuvši važnost intersektorskog pristupa ranom rastu i razvoju, zbog čega su i polaznici iz više sektora, o čemu je u svojoj prezentaciji kapaciteta i budućih planova Pedijatrijske klinike vezanih za dječiju zaštitu s fokusom na rani rast i razvoj govorila i direktorica Senka Dinarević.

“Rana intervencija je veoma bitna kako bi se što prije mogli otkriti ukoliko su pod rizikom ili sa poremećajem u rastu i razvoju. Zbog toga je bitno da na tome radi multidisciplinirani tim. Odgovornost pedijatra i drugih aktera uključenih u proces je stanje djeteta tokom odrastanja, ali i to u kakvu individuu će to dijete odrasti”, kazala je između ostalog u prezentaciji Senka Dinarević, najavivši uz spomenutu obuku i uvođenje subspecijalizacije iz oblasti Razvojne pedijatrije koju ova Klinika pokreće u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i UNICEF-om.

Program čiji početak je ozvaničen namijenjen je zdravstvenim radnicima i saradnicima-s posebnim fokusom na zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgajateljima, nastavnicima i pedagozima, a edukacija će se obavljati na Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo, koja je i verificirana za provođenje navedenog programa od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Radi se o potpuno novoj edukaciji profesionalaca koju regulira „Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike i intervencije razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece” koji je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva.

Navedeni sistemski i intersektorski pristup unapređenja djelovanja u ovoj oblasti rezultat je Politike i Strategije za unapređenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD) u FBiH, kao i Protokola o saradnji između federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, zdravstva te rada i socijalne politike.

“Ova obuka ostvarenje je mog, i sna kolegica iz resornih ministarstava i UNICEF-a na kojem smo radili proteklih godina kroz razne aktivnosti ”, kazala

“Koncept edukacije kreiran je tako da ne odstupimo od holističkog pristupa djetetu i njegovoj porodici, te da se rana detekcija, dijagnostika i intervencija kod djece sa razvojnim i drugim poremećajima koji utiču na rast i razvoj djece provodi u porodičnom okruženju ili u zajednici, u zdravstvenim, predškolskim i školskim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite. Program nije sačinjen od pretpostavke da vi ne znate, naprotiv, kreiran je tako da unaprijedi i usavrši vaša znanja. Potrudili smo se da u narednom periodu imate priliku uz podršku UNICEF-a od eminentnih stručnjaka iz BiH i inostranstva čujete kako se to radi u Evropi i svijetu, i u kom pravcu zajedno s vama to ide u BiH”, kazala je Vildana Doder, pomoćnica u sektoru za implementaciju projekata u Federalnom ministarstvu zdravstva istaknuvši da je ova obuka važan korak u uspostavljanju regionalnog centra za oblast rane detekcije u kojem će se i ubuduće proizvoditi stručnjaci različitih profila koji će svoje vještine prenositi u druge sredine.

Edukaciju će obavljati eminentni stručnjaci iz BiH i inostranstva, a uposlenici iz zdravstvenog, obrazovnog i sektora socijalne zaštite će steći dodatna znanja o ranom prepoznavanju poremećaja u razvoju kod djece u svim razvojnim oblastima. Rano otkrivanje poremećaja kod djece te upućivanje specijalistima je od izuzetnog značaja, jer od toga umnogome zavisi i uspješnost intervencije, odnosno terapeutskih mjera koje se poduzimaju u cilju postizanja maksimuma njihovih razvojnih mogućnosti.