KATEGORIJA: Novosti | 12.10.2014

IGRE BEZ GRANICA: “Pobjednici su svi koji žele da budu pravi drugovi”

JU OŠ “Trnovo” iz Trnova zahvaljujući podršci Udruženja INFOHOUSE i UNICEF-a organizovala je jednodnevno druženje pod nazivom „Igre bez granica“ za 70 učenika sa i bez poteškoća u razvoju.

“Projekat jako važan, kako za našu ustanovu, tako i za širu zajednicu ima za cilj podizanje svijesti o socijalnoj inkluziji vršnjaka, razvoju tolerancije i međuučeničke saradnje. Ovom aktivnošću učenici su željeli pokazati da zajedničkim djelovanjem mogu doprinijeti i pomoći zbližavanju djece sa i bez poteškoća u razvoju, te smanjiti predrasude i sumnje”, kaže Vladimir Milić, pedagog škole.

Djeca su se takmičila u više takmičarskih disciplina, a sve pod nazivom ,,Igre bez granica i predrasuda”. Okupljeni u tri takmičarske ekipe, mješovitog sastava, učenici su se nadmetali u disciplinama: skakanje u vreći, povlačenje konopca, nošenje jaja u kašikama, trčanje u paru sa zavezanim nogama…

“Mali i veliki ljudi su danas naučili da su pobjednici svi koji žele da budu pravi drugovi. Kroz igru učenici su naučili da poštuju pravila i različitosti. I takmičari i publika su navijali su samo za prave vrijednosti. Učenici su naučili da su pobjednici svi koji žele da budu pravi drugovi i da kad granice ne postoje, igraju se mnogo bolje”, kaže pedagog Vladimir Milić dodajući kako su na kraju manifestacije svi takmičari dobili diplome.

Projekat OŠ “Trnovo” realizuje u okviru projekta Udruženja INFOHOUSE pod nazivom “Shvatite nas ozbiljno – Djeca poručuju odraslima” koji je dio kampanje Govorimo o mogućnostima, pridružite nam se,a provodi je provodi UNICEF u partnerstvu sa USAID i EUD u BIH, te lokalnim partnerima od ljeta 2013.g. Kampanje je ujedno i dio projekta Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS), koji Evropska unija finansira od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica. U realizaciji projekta učestvuju sva nadležna ministarstva, te mnogobrojni partneri iz nevladinog sektora i civilnog društva.

(Infohouse)