KATEGORIJA: Ostalo | 14.08.2012

Počinje emitiranje dijaloških emisija “Pravda za svako dijete”: Dino Merlin otvara serijal

Prva dijaloška emisija iz serijala „Pravda za svako dijete“ bit će na programu BHT1 14.08.2012.  u 17:00h, dok su termini emitovanja za preostale četiri emisije predviđene za kraj osmog i početak devetog mjeseca. Serijal dijaloških emisija o sistemu pravosuđa za maloljetnike dio je UNICEF-ovog projekta ‘Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH’ u čijoj realizaciji sudjeluju relevantna ministarstva, vladine institucije i organizacije uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i Švicarske agencije za razvoj (SDC). Gledatelji će emisije uskoro moći pogledati i Federalnoj televiziji i Televiziji Republike Srpske.

Pored dijaloških emisija o sistemu maloljetničkog pravosuđa i  petominutnih video ilustracija kampanje uz učešće poznatih ličnosti – prijatelja kampanje, održani su i treninzi o komuniciranju za stručnjake u sistemu maloljetničke pravde, te radionica za urednike i novinare pod nazivom “Uloga medija u sistemu maloljetničkog pravosuđa”. Pet polusatnih dijaloških emisija obrađuju teme vezane za sistem pravde za djecu, uzrocima i prevenciji prestupništva i nasilja, sa ciljem suzbijanja predrasuda o maloljetničkom prestupništvu.

Gledatelji će u okviru navedenih tema moći pogledati diskusije eksperata iz oblasti pravde za djecu, među kojima su Elmedin Muratbegović – profesor na Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, Ljubo Lepir – pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Vlade RS, Mujo Hasković – profesor na Fakultet za kriminalistiku Sarajevo, kriminologiju i sigurnosne studije , Senka Blagojević iz Centra za socijalni rad Brčko, Elizabeta Lukačević iz Biroa za ljudska prava iz Tuzle, Jasmina Kosovic –  sudija Suda BiH,  Nada Grahovac – Obudsman za djecu RS i mnogi drugi.

Prijatelji kampanje ovim angažmanom postale su brojne bh. ličnosti iz svih oblasti društvenog i javnog života, i to Dino Merlin, koji će ujedno i otvoriti serijal, Jasna i Pjer Žalica, Moamer Kasumović, Amira Medunjanin, grupa Regina i Davor Ebner, Armin Muzaferija, Mirza Šoljanin, Amel Ćurić, Maja Tatić, Marija Šestić, Igor Vukojević i Željko Panić.

Projekat promovira integrirani i multisektoralni pristup uz jačanje referalnih sistema na nivou općina kroz identifikaciju djece pod rizikom i u kontaktu sa zakonom u svrhu unapređenja pravosudnog sistema za djecu u Bosni i Hercegovini kao i radi jačanja pravnog i političkog okvira, sistema, usluga i praksi.