KATEGORIJA: Pravda za svako dijete | 18.09.2012

Poruka bijeljinskih osnovaca i srednjoškolaca: „Stop nasilju!“

Djeca osnovnih škola „Jovan Dučić“ i „Vuk Karadžić“ te Tehničkog centra „Mihajlo pupin“ iz Bijeljine uličnom akcijom u ponedjeljak poručili su da u novu školsku godinu žele krenuti zajedno bez vršnjačkog nasilja.

Ulična akcija organizirana kao posebno usmjerena aktivnost u okviru sveobuhvatnog projekta “Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Bosni i Hercegovini” koji podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF uz partnerstvo sa “Biroom za ljudska prava Tuzla” i organizacijom “Zdravo da ste” iz Banja Luke. Djeca i volonteri Omladinskog centra Bijeljina dijelili su promotivni material koji promovira nenasilje, i šalju poruke o potrebi uvođenja alternativnih mjera u postupanju sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, a na centralnom trg kredama su ispisali poruke.

„Ovaj projekat se naslanja na Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i primjenu alternativnih mjera u kojem je učestvovao i Omladinski centar Bijeljina, i cilj je da se mladi upoznaju sa načinima na koje mogu prevenirati vršnjačko nasilje i kako da se s njim nose”, kaže Vedran Ilić, koordinator na projektu suzbijanja vršnjačkog nasilja u Omladinskom centru Bijeljina.

Psihologinja u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” Irena Ćuturić kaže kako je tema vršnjačkog nasilja vrlo aktuelna.

“Mislim da je jako bitno s djecom, a posebno s roditeljima, pričati o tome. Djeca su oduševljena učešćem u projektu, drago im je da mogu poslati poruku vršnjacima i sugrađanima”, kaže Irena Ćuturić.

Nataša i Svjetlana, učenice Tehničkog centra “Mihajlo Pupin” kažu kako ne smatraju da je u njihovoj školi vršnjačko nasilje još uvijek veliki problem, ali da je dobro što se radi na njegovoj prevenciji kako nikada ne bi ni postao. Milica iz OŠ “Jovan Dučić” slaže se sa starijim kolegicama, i dodaje kako je bitno na vrijeme reagovati i spriječiti da se problem proširi. Na parolama ispisanim na bijeljinskom trgu dominirale su riječi “sreća”, “ljubav”, “pravda”… uz velikim slovima ispisanu parolu: “Stop nasilju!”.