KATEGORIJA: Novosti | 03.07.2014

„Postignuća i perspektive u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece“

Trodnevna Konferencija kojoj je prisustvovalo više od 150 učesnika održana je u Neumu u organizaciji i uz podrsku UNICEF-a. Učesnici i predavači na Konferenciji su bili stručnjaci  iz oblasti radnog rasta i razvoja djece: članovi Federalne radne grupe za unapređenje ranog rasta i razvoja, predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), kao i predstavnici nevladine organizacije EDUS – Edukacija za sve. Osim toga, predstavnici pojedinih centara za rani rast i razvoj  su prezentirali svoja postignuća i iskustva u dosadašnjem pružanju usluga za unapređenje ranog rasta i razvoja djece. Konferenciji su prisustvovali učesnici iz Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog, Kantona Sarajevo, Zapadno-hercegovačkog, Tuzlanskog i Kantona 10, te Brčko Distrikta. Planirano je da se u narednom periodu u realizaciju Programa uključe i Posavski, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski kanton.

Na Konferenciji su predstavljeni:

  1. Strateški dokumenti u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece koje je usvojila Vlada Federacije BiH;
  2. način uspostavljanja sistema resursnih centara/soba za ranu detekciju i intervenciju djece sa odstupanjima u razvoju unutar domova zdravlja i predškolskih ustanova;
  3. način rada i novokreirani materijali koji se koriste u resursnim centrima/sobama za ranu detekciju i intervencije djece sa odstupanjima u razvoju

Predstavnici kantona i Brčko Distrikta uradili su nacrte vlastitih akcionih planova, na osnovu Strateškog plana za unapredjenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017. godine. Ove akcione planove bi trebalo da finaliziraju članovi kantonalnih radnih grupa, koje su do sada već imenovane u četiri kantona, a očekuju se imenovanja radnih grupa i u ostalim kantonima i u Distriktu Brčko.