KATEGORIJA: Sva prava za svako dijete | 06.05.2014

POZIV NA DJELOVANJE: Uključivanje sve djece u kvalitetno obrazovanje mora biti prioritet!

Poboljšanje pedagoških standarda, jačanje saradnje među sektorima kako bi se u obrazovanje uključilo što više djece koja su van obrazovnog sistema, izrada što preciznijih zakona, jačanje socijalnih davanja za vulnerabilne kategorije i izdvajanja za kvalitetniju obuku nastavnog kadra s akcentom na inkluzivno obrazovanje(…), revidiranje zakona o pravilnoj raspodjeli javnih prihoda te hitno donošenje zakona o predškolskom obrazovanju u kantonima u kojima još nije donesen neke su od glavnih preporuka sa stručnog skupa ‘Poziv na djelovanje’ koji je u Sarajevu u saradnji s UNICEF-om organizirala Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Učesnici skupa radeći u četiri grupe – Jednak pristup obrazovanju; Kvalitet u obrazovanjuž; Pristup kvalitetnim predškolskim programima i Učinkovito i djelotvorno upravljanje u obrazovnim sistemima – definirali su osnovne probleme te predstavili set prijedloga kako te probleme prevazići u narednom periodu.

Poslije prezentacije predstavnika svake grupe, sumirani su generalni zaključci, dok će konačni biti usvojeni i proslijeđeni predstavnicima vlasti.

„Nakon prikupljanja i obrade svih zaključaka i preporuka urađenih na četiri radne grupe, sačiniće se konačna lista zaključaka s prioritetima koji će biti proslijeđeni nadležnim ministarstvima i institucijama na razmatranje, a nakon što oni dostave mišljenja i plan realizacije mjera biće izrađen dokument s kojim će se ići na narednu konferenciju ministara obrazovanja“, kazala je sumirajući generalne zaključke Maja Stojkić, direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.

Skup je okupio predstavnike ministarstava nadležnih za obrazovanje iz Republike Srpske, Federacije BiH i kantonalnih ministarstava te Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta.

Organiziran je kao dio aktivnosti na realizaciji dokumenta ‘Poziv na djelovanje’ usvojenog na Regionalnoj ministarskoj konferenciji o obrazovanju na temu ‘Uključivanje sve djece u kvalitetan odgoj i obrazovanje’ održanoj u Istanbulu u decembru prošle godine uz učešće predstavnika 20 zemalja Evrope i Centralne Azije među kojima su bili i predstavnici BiH.

Hitan izazov uključivanja sve djece u kvalitetno obrazovanje doveo je do stvaranja Zajedničke globalne inicijative UNICEF-a i UNESCO-ovog Instituta za statistiku koja je posvećena djeci van redovnog vaspitno-obrazovnog sistema. U tom kontekstu ‘Poziv na djelovanje’ ima za cilj da ubrza napore u Evropi i Centralnoj Aziji u pravcu obezbjeđivanja temeljnog obrazovanja za sve u periodu do kraja 2015. godine.

„Veoma je važno da sva djeca u Evropi i Centralnoj Aziji, uključujući najugroženije među njima, imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, bez izuzetaka. Budući da obrazovni sistemi pojedinačnih zemalja ne mogu naći odgovore na sva važna pitanja, saradnja svih relevantnih aktera u zemljama regiona na nivou donošenja odluka obezbijediće poboljšanje kvaliteta obrazovanja u regionu“, kazao je nakon Konferencije u Istambulu Nabi Avci, ministar nacionalnog obrazovanja Turske.