KATEGORIJA: Ostalo | 12.06.2014

PREDSTAVNICA UNICEF-a U POSJETI MAGLAJU: “Polazak djece u školu u septembru treba biti prioritet”

Predstavnica UNICEF-a za BiH Florence Bauer posjetila je dječiji vrtić, osnovnu školu i dnevni centar za djecu s poteškoćama u razvoju u Maglaju koji su velikim dijelom oštećeni ili uništeni u velikim poplavama koje su pogodile ovaj grad i BiH prošlog mjeseca.

„Cilj nam je nakon poplava skrenuti pažnju donatora i predstanika vlasti i potaknuti ih na ulaganje u obrazovanje koje je neophodno. Posebnu pažnju pokušavamo skrenuti u predškolsko obrazovanje, i zagovaraćemo da se obnovi uništenih škola i vrtića posveti posebna pažnja. Djeca moraju u septembru krenuti u školu, i to treba da bude jedan od prioriteta“, kazala je Bauer prilikom posjete.

„Pokušaćemo mobilizirati što više aktera kako bismo mogli participirati u samoj obnovi školskih objekata. Još jedan od prioriteta na kojima radimo jeste uspostavljanje ‘Sigurnih kutaka za djecu’ u mjestima pogođenim poplavama gdje će djeca tokom raspusta moći da borave, učestvuju u radionicama i drugim programima“, kazala je Bauer, dodajući da će takvi prostori ponuditi i sadržaje za psihološku podršku roditeljima.

Među teže pogođenim je ‘Dječiji vrtić’ Maglaj koji je ostao bez igrališta, kompletnog namještaja i drugih sredstava.

„Čim se voda povukla, bili smo među prvim institucijama koje su otvorile svoja vrata i krenuli smo sa čišćenjem prostorija i dvorišta u kojem su bile gomile smeća koje je nanijela bujica. Nažalost, sve je bilo pod vodom i namještaj i drugi inventar smo morali baciti, podovi su skinuti a sa zidova se skida malter do linije do koje je bila voda. Angažirani smo svi uposleni, želja nam je da do početka septembra osposobimo bar dio prostorija kako bismo mogli smjestiti mališane. Neki su već prepoznali našu energiju, želju i volju i očekujemo da ćemo uz njihovu podršku uspjeti“, optimistična je direktorica JU ‘Dječiji vrtić’ Maglaj Džeraldina Delić.

Dodaje kako prve procjene govore da će za obnovu vrtića, bez namještaja i didaktičkog materijala, trebati oko 330.000 maraka. Dodala je kako je netom prije poplava nabavljen novi namještaj koji je uništen.

U Osnovnoj školi ‘Maglaj’ u potpunosti je uništeno više od 20 učionica u dva školska objekta na donjem spratu na kojem se održavalo 60 odsto aktivnosti škole. Školu pohađa 722 učenika redovne škole, i 150 učenika u paralelnoj muzičkoj školi. Kako kaže direktor Osman Mujdža, uništene su i dvije područne škole u naseljima Bočinja i Ulišnjak, i početak školske godine je neizvjestan.

„Namještaj nismo uspjeli spasiti, pored ostalih uništeni su kabineti za klavir i solfegio, kabinet za biologiju koji je bio sigurno među opremljenijim u Kantonu, kotlovnica je sva bila pod vodom i uništena je, morali smo skinuti stolariju. Šteta se tek procjenjuje ali na 3.000 kvadrata koliko ih imamo u dva objekta u gradu i dvije područne škole koje su uništene, prema mojoj procjeni nije ispod milion i 400 hiljada maraka! Ako ne obnovimo donje spratove i područne škole, biće nemoguće organizovati nastavu na višem spratu za sve njih“, kaže direktor OŠ ‘Maglaj’ Osman Mujdža. Dodaje kako je škola izgrađena u drugoj polovini 50-ih godina, već je bila poplavljena u velikoj poplavi 1965. Kao i u poplavi 2005., ali su te poplave nemjerljive u odnosu na ovu.

Bauer je posjetila i uništene prostorije Dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju smještenog u dijelu zgrade Centra za socijalni rad Maglaj koje su također uništene, ostali su bez namještaja, didaktičkog i drugog materijala i pomagala, a uništene su i pregrade od rigipsa. Oko 50 korisnika centra, ostalo je bez usluga, koje su bile primjer dobre prakse i međuopštinske saradnje.

Predstavnicu UNICEF-a primio je i načelnik Općine Maglaj Mehmed Mustabašić.

„I sam sam iz prosvjete, ranije sam radio kao nastavnik matematike te znam koliko je važno ponovo uspostaviti adekvatan obrazovni sistem, ali u Maglaju je sve poplavljeno, OŠ ‘Maglaj’ i Prva osnovna škola ostale su bez donjih spratova kao i Srednja škola, vrtić je uništen, grad je velikim dijelom očišćen ali se i dalje intenzivno radi na njegovom čišćenju uz ogromne materijalne troškove. Uz sve nabrojano, nisam siguran da će u septembru biti moguće početi školsku godinu“, kazao je načelnik Mustabašić.

„Impresionirana sam trudom koji je uložen u čišćenje objekata škole i vrtića, kao i cijelog grada koji je tokom poplave pretrpio teške posljedice“, istakla je predstavnica UNICEF-a Bauer.