KATEGORIJA: Ostalo | 10.07.2012

Predstavnicima opština dodijeljeni čekovi za podršku projektima predškolskog odgoja

Zvanični početak implementacije 12 odabranih programa za poboljšanje pristupa predškolskom obrazovanju obilježen je današnjom ceremonijom dodjele simboličnih čekova u Sarajevu.

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, oba entitetska ministarstva obrazovanja, Distriktom Brčko i 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja, UNICEF će podržati 12 izabranih općinskih programa za predškolski odgoj i obrazovanje te sufinansirati do 80% njihove ukupne vrijednosti, ili do 50 000 BAM po projektu.

Programi imaju za cilj povećanje obuhvata predškolskim obrazovanjem, sa posebnim fokusom na ugrožene porodice. Komisija za procjenu koja se sastojala od 18 predstavnika iz ministarstava obrazovanja na svim nivoima, Ministarstva civilnih poslova, Brčko Distrikta i UNICEF-a, je uzela u razmatranje 65 aplikacija iz općina-opština.

Odabrani programi su iz: Bijeljine, Tuzle, Laktaša, Cazina, Viteza, Žepča, Teslića, Višegrada, Zavidovića, Gradačca, Vukosavlja i Jajca. Ukupan iznos je 520.000 BAM.

”Ohrabrujuće je bilo da se gotovo 50% općina u BiH odazvalo slanjem prijedloga za poboljšanje obuhvata djece obrazovanjem u ranom djetinjstvu i da su ministarstva obrazovanja na svim nivoima bila uključena u proces odabira. Ovo potvrđuje da postoji spremnost na svim nivoima vlasti kako bi se poboljšalo obrazovanje u ranom djetinjstvu.“ – izjavila je predstavnica UNICEF-a u BiH, Florence Bauer.

“Rani početak obrazovanja je ključni osnov za uspješno obrazovanje tokom cijelog života, integraciju u društvo, lični razvoj, čak i mogućnost zapošljavanja. Ulaganjem u predškolsko obrazovanje ove općine u stvari čine investiciju koja će njihovim zajednicama donijeti najbolji povrat.“ – zaključila je gđa Bauer.

Procjenjuje se da je pristup predškolskom obrazovanju trenutno između 6 i 13%, što je najniža stopa među susjednim zemljama (u odnosu na Hrvatsku i Srbiju sa oko 45%, Makedoniju sa 25% i znatno ispod OECD prosjeka od 77%).

Paralelno sa ovim, UNICEF takođe pruža podršku za povećanje kvaliteta predškolskog obrazovanja kroz razmjenu međunarodnih iskustava. Radionica o ranom učenju održava se 10 i 11 jula u Sarajevu, u saradnji sa Francuskom ambasadom u BiH. Uz prezentacijom „ecole maternelle“ domaći stručnjaci će sa francuskim ekspertima iz ove oblasti razgovarati i o mogućnostima dalje saradnje u cilju poboljšanja kvaliteta predškolskog obrazovanja u BiH.

(ukoliko vam treba više informacija, u nastavku su sažeci projekata za podršku predškolskom odgoju. Više fotografija možete naći na

http://www.facebook.com/UNICEFBiH)
Bijeljina: «Vrtić za svako dijete»

 

Lokacija: Općina Bijeljina ( Dječji vrtić Čika Jova Zmaj Bijeljina)

Vrijednost projekta: 53,470 KM (UNICEF 42,600, doprinos općine 10,870)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 100 ( romska djeca, povratnici, djeca iz socio-ekonomski ugroženih porodica, djeca sa posebnim potrebama, djeca iz ruralnih područja, interno raseljena djeca)

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Cilj projekta: Povećanje obuhvata djece uzrasta 3-6 godina sa teritorije općine Bijeljina, programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa posebnim naglaskom na djecu iz najosjetljivijih kategorija stanovništva.

Aktivnosti: Formiranje 4 odgojne grupe predškolske djece uzrasta od 3-6 godina (djeca Romi, djeca iz socio-ekonomski ugroženih porodica i djeca sa posebnim potrebama, djeca povratnika Bošnjaka i djeca iz ruralnih sredinama iz kategorije raseljenog stanovništva); nabavka didaktičkih sredstva i materijala za rad kao i rad na pedagoškom obrazovanju roditelja djece uključene u projekat

Tuzla: «Rastimo i učimo»

 

Lokacija: Općina Tuzla ( JU Naše djete Tuzla)

Vrijednost projekta: 56,874 KM ( UNICEF 45,082, doprinos općine 11,792)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 135 ( djeca sa posebnim potrebama i djeca Romi)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Cilj projekta:  Povećanje obuhvata djece uzrasta 3-6 godina koja do sada nisu bila obuhvaćena niti jednim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja sa posebnim akcentom na najugroženije kategorije društva kao što su djeca sa posebnim potrebama i romska djeca. Dugoročni cilj je povećanje stope upisa romske djece i djece sa posebnim potrebama u prvi razred i inkluzija romske djece u obrazovni proces.

Aktivnosti: Stvaranje dodatnih kapaciteta za predškolski odgoj kroz opremanje tri učionice; podizanje javne svijesti stanovništva o značaju uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje; formiranje 6 odgojnih grupa predškolske djece i realizacija odgojno obrazovnih aktivnosti.

 

 

 

 

Laktaši: «Mali koraci»

 

Lokacija: Općina Laktaši ( JU Centar za vaspitanje i obrazovanje Laktaši, OŠ Holandija Slatina i Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši)

Vrijednost projekta: 65,690 KM( UNICEF 45,990.00 BAM, doprinos općine 16,700)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 143 ( djeca iz ruralnih područja)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Cilj projekta:  Obezbjeđivanje što kvalitetnijih uslova za realizaciju predškolskog odgoja i obrazovanja djece uzrasta 3-6 godina koja nisu obuhvaćena institucionalnim oblicima odgoja i obrazovanja, sa posebnim naglaskom na djecu iz ruralnih područja.

Aktivnosti: Jačanje materijalnih i ljudskih resursa javnih ustanova i nevladinih organizacija za realizaciju alternativnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja kroz opremanje fiskulturne sale  u JU Centar za vaspitanje i obarzovanje, obezbjeđenje dodatnog didaktičkog materijala, edukaciju stručnjaka za realizaciju programa predškolskog odgoja i obrazovanja i edukaciju roditelja djece uključene u projekt.

Cazin: «Ja sam dijete i imam pravo na igru i druženje»

 

Lokacija: Općina Cazin ( JU dječji vrtić Hasnija Omanović, 11 OŠ i Udruženje  roditelja djece sa posebnim potrebama  «I naša djeca su djeca»)

Vrijednost projekta: 58,060 KM ( UNICEF 46,420, doprinos općine 11,640)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 1920 ( djeca iz ruralnih područja i djeca sa posebnim potrebama)

Trajanje projekta: 7 mjeseci

Cilj projekta:  Osigurati najmlađoj generaciji sve uslove za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj i uspješan dalji odgoj i obrazovanje kroz povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem i stvaranje jednakih mogućnosti za predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu sa područja općine Cazin.

Aktivnosti: Povećanje kapaciteta za predškolski odgoj i obrazovanje kroz adaptiranje jedne prostorije u dječjem vrtiću i opremanje prostorija u osnovnim školama za predškolski odgoj i obrazovanje; formiranje mobilnog tima  za obilazak područnih odjeljenja sastavljenog od defktologa, psihologa i medicinske sestre i realizacija odgojno obrazovnih aktivnosti u dva ciklusa.

Vitez: «Uključivanje djece slabog imovnog stanja u predškolski odgoj“

 

Lokacija: Općina Vitez, JU dječiji vrtić i pomoć djeci predškolske dobi sa posebnim potrebama u obiteljskom centru „Sveti Rafael“ Vitez»

Vrijednost projekta: 50,000 KM ( UNICEF 40,000, doprinos općine 10,000)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 50 ( djeca sa posebnim potrebama i djeca salabog imovnog stanja iz ruralnih područja)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Cilj projekta: Povećanje broja predškolske djece u dječjem vrtiću i osiguranje što kvalitetnije pripreme djece slabog imovnog stanja iz ruralnih sredina za upis u devetogodišnju školu. Projekat će takodjer doprinijeti poboljšanju uvjeta za odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama.

Aktivnosti: Opremanje prostorija za rad i nabavka didaktičkog materijala; edukacija mladog stručnog kadra kao i roditelja sa posebnim fokusom na rad sa djecom sa posebnim potrebama i sprovođenje odgojno obrazovnih aktivnosti

Žepče: «Mala škola – uvođenje predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim područjima»

 

Lokacija: Općina Žepče u 9 MZ: Ravne, Selište, Lupoglav, Vinište, Milišić, Bistrica, Ljeskovica i Lovnica

Vrijednost projekta: 50,927 KM ( UNICEF 39,723, doprinos općine 11,204)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 75 ( djeca bez jednog ili oba roditelja i djeca iz socio-ekonomski ugroženih obitelji)

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Cilj projekta: Pružanje jednakih mogućnosti za predškolski odgoj i obrazovanje za djecu iz socijalno-ekonomski ugroženih obitelji, te djecu bez jednog ili oba roditelja u ruralnim područjima općine Žepče.

Aktivnosti: Informiranje roditelja o projektu i važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja kroz izradu Vodića za roditelje i informativne aktivnosti, priprema i opremanje tri centra za predškolski odgoj i obrazovanje u područnim školama MZ Ravne, MZ Vinište i MZ Bistrica; odgojno-obrazovni rad sa tri grupe djece i uspostava pokretne biblioteke za djecu predškolske dobi.

Teslić: «Socijalizacija djece predškolskog uzrasta na ruralnom području opštine»

 

Lokacija: 7 OŠ  na devet lokacija u općini Teslić

Vrijednost projekta: 58,103 KM ( UNICEF 45,603, doprinos općine 12,500)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 160 ( djeca iz ruralnih sredina i djeca povratnika)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Cilj projekta: Stvaranje materijalnih i tehničkih pretpostavki u ruralnim sredinama opštine Teslić za povećanje obuhvata djece uzrasta 3-6 godina koja nisu uključena u predškolsko obrazovanje.

Aktivnosti: Opremanje 9 učionica u područnim osnovnim školama potrebnom didaktičkom opremom; angažiranje stručnog osoblja; edukacija i informiranje roditelja o predškolskom odgoju i obrazovanju; provođenje socijalizacije djece i promocija postignutih rezultata.

Višegrad: «Višegrad brine za svako svoje dijete»

 

Lokacija: tri ruralne mjesne zajednice Međeđa, Prelovo Dobrun i vrtić Neven Višegrad

Vrijednost projekta: 37,500 KM ( UNICEF 29,350, doprinos općine 8,150)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 75 ( djeca i z ruralnih područja i djeca iz socijalno-ekonomski ugroženih porodica)

Trajanje projekta:  10 mjeseci

Cilj projekta: Povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem na 30% djece od 3-6 godina.

Aktivnosti:  Informiranje roditelja o projektu; opremanje prostorija za radionice i odgojno-obrazovne aktivnosti; organiziranje mobilnih radionica za djecu iz ruralnih područja; organiziranje odgojno-obrazovnog programa za djecu iz socijalno ugroženih porodica iz gradskog područja; organiziranje javne kampanje o važnosti i značaju predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zavidovići: «Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem»

 

Lokacija: Općina Zavidovići

Vrijednost projekta: 60,000 ( UNICEF 50,000, doprinos općine 10,000)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 198 ( djeca iz ruralnih sredina. Djeca Romi, djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe)

Cilj projekta: Pružanje kvalitetnijeg predškolskog odgoja i obrazovanja uz ujednačavanje uslova i jednakosti za isti pristup predškolskom odgoju i obrazovanju djece iz urbane i ruralne sredine, uz poštivanje dječjih prava bez obzira na vjeru, naciju, mjesto življenja i materijalni status.

Aktivnosti:  Opremanje prostorija u osnovnim školama za predškolski odgoj i obrazovanje; edukacija odgajatelja i rukovodnog osoblja;  implementacija odgojno obrazovnih aktivnosti; edukacija i podrška porodicama djece uključene u projekat; formiranje mobilnog tima za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju.

Vukosavlje: «Igraonica djeca su ukras svijeta»

 

Lokacija: Općina Vukosavlje

Vrijednost projekta: 62,500 ( UNICEF 50,000, doprinos općine 12,500)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 117 ( djeca sa posebnim potrebama, djeca iz ekonomski-socijalno ugroženih obitelji)

Trajanje projekta: 3 godine

Cilj projekta: Otvaranje dječje igraonice za podsticanje ukupnog razvoja djece korisnika kao i integracije djece sa posebnim potrebama i djece iz socijalno depriviranih porodica u vršnjačku grupu.

Aktivnosti: Osnivanje igraonice, nabavka namještaja za djecu i didaktičkog materijala, anagažiranje stručnog osoblja i uključivanje djece u rad igraonice.

Gradačac: «Povećanje obuhvata djece uzrasta 3-6 godina predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem»

 

Lokacija: Općina Gradačac

Vrijednost projekta: 57,249 KM ( UNICEF 45,799, doprinos općine 11,450)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 300 ( djeca iz ruralnih područja i marginaliziranih skupina: Romi, povratnici)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Cilj projekta: Organiziranje predškolskog odgoja za djecu od 3-6 godina na 4 lokacije u općini Gradačac sa posebnim fokusom na ruralne sredine i marginalizovane skupine.

Aktivnosti: Opremanje 4 učionice za predškolski odgoj i obrazovanje; odabir prevoznika za djecu iz ruralnih područja; angažiranje stručnog osoblja; formiranje mješovitih grupa djece od 3-6 godina i sprovedba predškolskog odgoja i obrazovanja.

Jajce: «Pripremna nastava za djecu predškolske dobi – boravak u vrtiću za onu djecu koja nikad nisu imala priliku biti i igrati se u vrtiću»

 

Lokacija:  Općina Jajce ( 3 ruralne OŠ: Divčani, Kruščica, Vinac i OŠ Berta Kučera Jajce)

Vrijednost projekta: 49,154 KM ( UNICEF 39,323, doprinos općine 9,830)

Broj djece koja će biti obuhvaćena projektom: 100 ( djeca iz ruralnih područja, djeca Romi)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Cilj projekta: Povećati obuhvat djece predškolskog uzrasta vrtićem u godinama pred polazak u školu odnosno približiti vrtić onoj djeci koja nikada nisu boravila u vrtiću.

Aktivnosti: Opremanje učionica za predškolski odgoj i obrazovanje; nabavka didaktičkog materijala; anagažiranje stručnog osoblja; organiziranje prevoza za djecu; sprovođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti i organiziranje zajedničkih radionica za djecu iz svih škola koje učestvuju u projektu.