KATEGORIJA: Novosti | 25.03.2015

PREDSTAVNIK UNICEF-a BiH SA STUDENTIMA FPN: “Zajedničkim djelovanjem poboljšajmo stanje dječijih prava u BiH”

Predstavnik UNICEF-a za BiH Ayman Abulaban održao je studenticama i studentima Fakulteta političkih nauka u Sarajevu predavanje na temu ‘Prava i dobrobit djece – koliko su bitna i šta o njima znamo’. Predavanje je dio saradnje UNICEF-a BiH i Fakulteta političkih nauka čiji je cilj pružanje podrške i dodatnih znanja i vještina studentima.

“Kroz saradnju s UNICEF-om imaćete priliku da se upoznate s radom i principima ove organizacije, upoznate kako funkcionišu njihove kampanje i steći praktična znanja koja vam mogu koristiti kako u pripremi radova tako i u daljnjem poslu. Saradnja s UNICEF-om nam je vrlo dragocjena”, kazala je Lejla Turčilo, profesorica na Odsjeku za žurnalistiku Fakulteta političkih nauka i predekanesa za nauku na ovom fakultetu.

“Sretan sam da sam danas sa studenticama i studentima koji su sami izrazili želju da učestvuju u ovoj saradnji koja će vam vjerujem biti od koristi u vašem razvoju. Kao i u svakoj od 190 zemalja u kojima a UNICEF pod Konvencijom o ljudskim pravima djeluje, jako je bitna saradnja sa studentima i akademskom zajednicom”, kazao je Abulaban. U predavanju je, osim o osnovnim podacima o UNICEF-u i njegovom djelovanju, dječijim pravima i Konvenciji o pravima djeteta, govorio o ključnim pravcima djelovanja UNICEF-a u BiH a sve u cilju povećanja pravičnosti i uključenosti sve djece, s posebnim fokusom na najranjiviju djecu.

“Pravo na preživljavanje i život, pravo na razvoj i edukaciju, pravo na zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i eksploatacije te pravo na participaciju osnovna su dječija prava koje su sve države potpisnice Konvencije, uključujući i BiH, dužni provoditi. Kad kažem država, to nisu samo vlasti, nego i civilno društvo u koju spade i akademska zajednica. Mi smo tu da u tome podržimo sve aktere, potičemo, zagovaramo i radimo na promociji i praćenju stanja dječijih prava, socijalne zaštite i inkluzije, pravde za djecu i ranog učenja”, kazao je spominjući neke od aktivnosti UNICEF-a u BiH Abulaban. Studenticama istudentima posebno zanimljivi bili su neki od podataka kojima UNICEF raspolaže. Neki su u razgovoru s Abulabanom kazali kako su ih pojedini podaci šokirali te da za njih nisu znali.

“Zato smo tu s vama, i zato ste vi tu, da govorimo o dječijim pravima, prenesemo ključne poruke i podatke kako bi se podigla svijest i javnost potaknula na aktivno uključivanje kako bi se došlo do boljih rezultata”, kazao je Abulaban.

Obuhvat obavezne imunizacije u BiH je na zabrinjavajuće niskom nivou, pa je trenutno sa 68 odsto obuhvata u opštoj, a na primjer samo četiri odsto obuhvata u Romskoj populaciji”,dodao je. Po procentu imunizacije, BiH je iza zemalja kao što je na primjer Zimbabve.

Kako je u toku kampanja ‘Vrtići za sve’, Abulaban je spomenuo da je trenutni obuhvat predškolskim obrazovanjem u BiH također na vrlo niskom nivou.

Sa samo 13 odsto obuhvata BiH je iza zemalja regije kao štio su Makedonija sa 22 odsto, Srbija 44 odsto, dok na primjer Kazahstan ima obuhvat od 37, Kenija 62 a Tajland 84 odsto!”, neki su od podataka koje je iznio Abulaban.

U narednom periodu UNICEF u BiH će u okviru svog djelovanja raditi na tome da se poboljšaju uslovi u svim segmentima dječije zaštite, edukacije i života djece uopšte, s akcentom na spomenute indikatore. U narednom petogodišnjem ciklusu voljeli bismo da se obuhvat djece predškolskim obrazovanjem poveća za svu djecu, i da se obuhvat učini pravičnijim a i da što više škola postane pristupačnodjeci s poteškoćama. Radićemo na istraživanju i dijeljenju naučenih lekcija i primjera dobrih praksi, a tu očekujemo i vaše učešće”, kazao je Abulaban.