KATEGORIJA: Novosti , Sigurno okruženje za svako dijete | 19.09.2011

Preventivno djelovati i pozitivno utjecati na vozače i djecu

MOSTAR – Asocijacija auto-moto klubova u Bosni i Hercegovini (AAMKBIH) i Mostarski auto-moto klub (MAK Mostar), sukladno planu i programu prometno-preventivnog djelovanja u cestovnom prometu, tijekom mjeseca rujna organiziraju prometno-preventivnu akciju pod nazivom „Počela je školska godina“.

Cilj akcije je preventivno djelovati i utjecati na vozače i roditelje da svojim općim pozitivnim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa i da se smanji rizik od nastajanja prometnih nesreća u kojima stradaju djeca.

Imajući u vidu činjenicu da učenici osnovnih škola, posebice djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu,, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuže do škole i obrnuto.

U svrhu provedbe akcije napravljeni su prigodni letci za vozače i učenike, kojima se želi upozoriti vozače na početak školske godine i povećan broj djece na prometnicama, a učenike (one najmlađe) savjetovati kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu.

Akcija će započeti u utorak, 20. Rujna ispred Osnovne škole Petra Bakule u Mostaru.

Dnevni list
18.09.2011.

Ostavite komentar