KATEGORIJA: Novosti | 06.07.2015

PREZENTIRAN AKCIONI PLAN ZA DJECU: “Bosna i Hercegovina treba biti posvećena zaštiti svoje djece”

U Sarajevu je održana prezentacija “Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.” koji je uz podršku UNICEF-a izradilo Vijeće za djecu BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, a koji je Vijeće ministara usvojilo početkom juna ove godine.

Ovo je treći akcioni plan za djecu koji BiH ima i njegov glavni cilj je unapređenje zaštite prava djeteta i akcioni plan pokazuje opredjeljenje BiH da kontinuirano radi na tome. Nismo zadovoljni sa trenutnim stanjemijih prava kako na nivou entiteta tako i na nivou države, i potrebno je narednih godina u okviru ovog akcionog plana raditi na poboljšanju zdravstveme i socijalne zaštite te obrazovanja i harmonizaciji zakonodavstva, a jedna od inicijativa Plana biće i izrada posebnog zakona o zaštiti prava djeteta”, kazala je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac na prezentaciji Akcionog plana dodajući kako ćenjegovom provedbom BiH ući u red evropskih zemalja koje redovno izvještavaju o stanju dječijih prava.

Specijalista za dječiju zaštitu u UNICEF-u BiH Paolo Marchi izrazio je zadovoljstvo što je UNICEF podržao rad Vijeća za djecu koje je vodilo aktivnosti na izradi Akcionog plana te najavio dalju podršku ovom tijelu.

Uloga Vijeća za djecu u periodu 2015.-2018. biće da sve nas podsjeća na obaveze ostvarivanja prava djeteta predviđene ovim Akcionim planom. Obaveza države nije samo provođenje međunarodnih obaveza, Bosna i Hercegovina treba biti posvećena zaštiti svoje djece. Djeci su vrlo često uskraćeni pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje”, poručio je Paolo Marchi na prezentaciji.

 

Andrea Žeravčić, direktorica organizacije ‘Save the Children’ pozdravila je usvajanje Akcionog plana čiji je zadatak kako adresiranje problema tako i praćenje provedbe predloženih mjera.

Ovo je jedan bitan strateški okvir u kojem ćemo svi mi, kako nevladine organizacije tako i nadležne institucije, dati doprinos u realizaciji neophodnih mjera za unapređenje prava djeteta u BiH”, poručila je Andrea Žeravčić.

Nakon prezentacije Akcionog plana, održana je i Javna rasprava o nacrtima dva periodična izvještaja BiH o provedbi fakultativnih protokola uz Konvenciju UN o pravima djeteta.

Opći cilj Akcionog plana je realizacija specifičnih ciljeva i datih mjera za 2015.-2018. godinu radi provedbe Konvencije opravima djeteta, uz poštivanje preporuka Odbora za prava djeteta i ostalih međunarodnih, UN-ovih, Vijeća Evrope i drugih instrumenata koji se odnose na zaštitu prava djeteta, kao i mjera iz prethodnog Akcionog plana koje nisu provedene.