KATEGORIJA: Novosti | 29.11.2014

PROJEKAT BIRAČ: “Došlo je vrijeme da se inkluzijom pozabavimo na sistemski način”

U pet opština regije Birač: Zvornik, Milići, Vlasenica, Srebrenica i Bratunac završena je serija radionica o programskom budžetiranju koje su dio “Projekta razvoja i saradnje u regiji Birač-Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije”. Program UNICEF implementira zajedno sa UNDP-om i UNHCR-om i za cilj ima jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u regiji Birač. Posljednji trening održan je za članove komisije i radne grupe za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Srebrenica.

“Iako programsko budžetiranje funkcionira na višim nivoima vlasti u BiH, ali ne još i na nivou opština, ipak nakon održanih radionica primjećujem da su učesnici zainteresirani te kroz vježbe možemo vidjeti da vrlo brzo usvajaju osnove programskog budžetiranja što će mi dok taj vid budžetiranja en dođe i na opštinski nivo koristiti u pisanju projektnih prijedloga prema drugim nivoima i međunarodnim organizacijama pa i tokom provođenja programa čiji dio je i ova radionica”, kaže Daniel Radić, konsultant za budžetsko planiranje koji je realizirao pomenute radionice.

Radionici u Srebrenici prisustvovale su direktorica vrtića ‘Poletarac’ Vesna Jovanović, psihologinja Biljana Vukosavljević i pedagoginja Danijela Živanović iz Srednjoškolskog centra Srebrenica, zamjenica direktora Prve osnovne škole Srebrenica Amela Hadžić te Vesna Stjepanović i Željka Katanić iz Udruženja roditelja ‘Leptir’.

“Radionicu smatram korisnom, posebno jer cijeli svoj život razmišljam programski što primjenjujem i na posao. Moje očekivanje je da će programsko budžetiranje zaživjeti i na opštinskom nivou, a mi ćemo tada za to biti spremni”, kaže direktorica vrtića ‘Poletarac’ Vesna Jovanović. Dodaje kako kompletan projekat čiji je dio kroz komisiju smatra vrlo korisnim.

U okviru projekta formirane su opštinske Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju kao koordinirajuće, multisektoralno tijelo, koje je imenovao načelniki koje je nosilac projektnih aktivnosti. Komisije su izradile Analize situacije u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u svakoj od pet opština koje će biti integralni deo regionalne razvojne strategije koju će definisati Lokalna akciona grupa (LAG) i na osnovu kojih će se definisani zajednički socio-ekonomski prioriteti u svih 5 opština regije Birač.

“Za mene lično je vrlo ohrabrujuće da se konačno poklanja pažnja malim sredinama kakva je i Srebrenica. Došlo je vrijeme da se pozabavimo inkluzijom na sistemski način kako bi se omogućile pozitivne promjene. Kao profesionalcu bitno mi je da se nevladin i vladin sektor okupio oko jedne ideje, i da se stepen odgovornosti pojedinaca koji rade u okviru budžetskih sredstava podiže na viši nivo”, kaže Vesna Jovanović.

Željka Katanić iz Udruženja ‘Leptir’ kaže kako oni od svog osnivanja 1998. godine pokušavaju uvezati institucije koje se bave dječijom zaštitom i pravima, nešto su i uspijevali, ali mi je ovaj program došao kao kruna nastojanja da se o inkluziji počne govoriti kroz sistemsku saradnju:

“To što smo svi u jednom opštinskom tijelu je dobar pomak, a moje lično očekivanje je da na kraju programa dobijemo dnevni centar za djecu s poteškoćama koji je u ovom gradu potreban. Nešto imamo, ali je to sve bazirano na entuzijazmu pojedinaca i udruženja, ali nadamo se da će kroz ovo djeca Srebrenice dobiti kvalitetan dnevni centar”.

Biljana Vukosavljević iz Srednjoškolskog centra Srebrenica kaže kako se njoj u projektu najviše sviđaju referalni mehanizmi koji će omogućiti da se povežu svi profesionalci koji rade u institucijama za pružanje usluga iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije.

“Imaće bolju saradnju ali će na neki način imati i obavezu da se odgovornije ponašaju. S druge strane povećavaju se i kvalitet i dostupnost usluga korisnicima”, kaže Biljana Vukosavljević dodajući kako pored ostalih aktivnosti korisnom smatra i radionicu o programskom budžetiranju.

“Omogućit će nam se kvalitetnije pisanje budžeta, a sad sve češće i djeca pišu razne projekte pa i na njih možemo premijeti znanja”, zaključuje.

Projekat ima za cilj doprinos socijalno inkluzivnom i integrisanom razvoju regije Birač putem efikasne mobilizacije razvojnih partnerstava i resursa, izrade regionalne razvojne strategije i jačanja svih aktera u zajednici da zajednički preduzmu razvojne akcije. Implementira u pet opština regije Birač: Zvornik, Milići, Vlasenica, Srebrenica i Bratunac. U fokusu ovog projekta je izrada i primjena protokola o saradnji, referalnih mehanizama, kao i opštinskih akcionih planova, te jačanje kapaciteta opštinskih komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju i operativnih timova sa ciljem unapređenja komunikacije između opštinskih vlasti i marginalizovanih kategorija stanovništva.

Tokom projekta UNICEF će raditi na jačanju kapaciteta članova opštinskih komisija i operativnih timova, organizovanjem niza obuka, ali i podrškom regionalnoj saradnji, razmjeni informacija, iskustava i dobrih praksi na nivou regije.

Na osnovu analize stanja biće definisane prioritetne potrebe najugroženijih kategorija na nivou svake opštine pojedinačno, kao i zajednički prioriteti na nivou regije i izrađeni opštinski Akcioni planovi za period 2015-2016 koji će jasno definisati način prevazilaženja jaza između potreba i raspoloživih resursa, usluga i referalnih mehanizama u ciljnim opštinama. Takođe, biće definisani i odgovarajući referalni mehanizmi u skladu sa lokalnim potrebama i kapacitetima svake opštine, kao i Protokoli o saradnji svih institucija na nivou opštine uključenih u sistem socijalne zaštite